Log in
Valdez

Valdez

Radne dozvole za strance / strane državljane u Hrvatskoj za 2019.

Stranac može u RH svoju djelatnost obavljati isključivo ako osnuje trgovačko društvo, odnosno firmu u Hrvatskoj ili inozemnu podružnicu stranog društva. Registracija tvrtke u Hrvatskoj traje do 7 dana, ukoliko je sve prethodno dobro orgranizirano - Obrazac za upite.

Državljani države članice europskog gospodarskog prostora (EGP) i članovi njihovih obitelji izjednačeni su u pravima s državljanima RH u okviru odredaba Ugovora o funkcioniranju EU7 te mogu u RH raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez radne dozvole. Državljani zemalja koje nisu članice EU, u Hrvatskoj mogu raditi ukoliko pribave radnu dozvolu.


OSNIVANJU I REGISTRACIJA FIRME U HRVATSKOJ

Strani državljan iz područja izvan EU, koji namjerava boraviti u RH u svrhu obavljanja radnji za osnivanje društva i sl., nema obvezu podnošenja Zahtjeva za odobrenjem privremenog boravka, jer nema potrebe boraviti u RH dulje od 90 dana, te za osobe u svojstvu vlasnika firme nije potrebna radna dozvola. Član uprave, direktor, može biti u radnom odnosu s društvom, a i ne mora, s tim da član uprave nema obvezu biti zaposlen u trgovačkom društvu da bi obavljao funkciju člana uprave, jer je članstvo u upravi uređeno ZTD-om i neovisno je od radnog odnosa koji je uređen odredbama Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14.). Dakle, stranac koji je osnovao društvo u RH ima izbor hoće li se zaposliti u svom trgovačkom društvu ili ne; ako stranac odluči zaposliti se, tada su ZS-om propisani način uređenja boravka i rada te uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad strancima koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima. Radom se ne smatra obavljanje prethodnih radnji za osnivanje i registraciju društva, te stranci i državljani europskog gospodarskog prostora koji osnuju društvo u RH, a koji se ne namjeravaju zaposliti u svom društvu, nemaju obvezu podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvole za boravak i rad ni zahtjeva za izdavanjem potvrde o prijavi rada za obavljanje prethodnih radnji za osnivanje i registraciju društva.

Stoga se u nastavku navode obveze koje ima stranac, ukoliko odluči zaposliti se u svom društvu.

Dozvola za boravak i rad vlasnika tvrtki - izvan godišnje kvote za strane državljane

Stranac koji odluči zaposliti se u svom društvu, to će moći učiniti isključivo na temelju dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote koja se može izdati strancu koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51 % ako:

 • je u osnivanje društva ili obrta uložio najmanje 200.000,00 kuna
 • je zaposlio najmanje 3 hrvatska državljanina
 • njegova bruto-plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku,
 • trgovačko društvo ne posluje s gubitkom
 • je podmirio porezne obveze i doprinose u Re- publici Hrvatskoj
 • je priložio ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili odgova- rajući dokaz o radu, dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca
 • je priložio dokaz o društvu, podružnici, predstavništvu, obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja stranca (koje sadržava podatke o stručnom znanju, kvalifikacijama i radnom iskustvu stranca te zbog kojih razloga se radno mjesto ne može popuniti s hrvatskog tržišta radne snage)
 • te ispunjava uvjete za privremeni boravak

Potvrda o prijavi rada za strane državljane u svojstvu ključne osobe trgovačkog društva

Stranci koji namjeravaju raditi u svojstvu ključnog osoblja u društvima do 90 dana u kalendarskoj godini, nemaju obvezu podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote, nego prema odredbi čl. 82. st. 1. t. 1. ZS-a mogu raditi na temelju potvrde o prijavi rada. Na temelju izdane potvrde o prijavi rada stranac za istog poslodavca može raditi na cijelom području RH. Stranac ili društvo imaju obvezu prije početka rada pribaviti u policiji potvrdu o prijavi rada prema mjestu obavljanja poslova ili sjedištu poslodavca. Policija ima obvezu dostaviti potvrdu o prijavi rada strancu, društvu i područnom uredu ili ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema sjedištu pravne ili fizičke osobe koja koristi usluge stranca ili mjestu u kojemu će se obavljati ugovoreni rad.

Radne dozvole za zapošljavanje radnika iz zemalja koje nisu članice EU, a koji se zapošljavaju u RH

Za 2019. godini ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 65.100 – kako zaposliti radnike strane državljane/strance u hrvatskoj firmi i iskoristiti kvote, te koliko postupak traje - Obrazac za Upite.

Na temelju članka 74. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijela

ODLUKU O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2019.

II.

Godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 15.000 dozvola.

III.

Godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Repub­lici Hrvatskoj iznosi 41.810 dozvola, i to kako slijedi:

1. GRADITELJSTVO 17.800 dozvola
2. BRODOGRADNJA 1.410 dozvola
3. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 10.611 dozvola
4. KULTURA 25 dozvola
5. PROMET 2.314 dozvola
6. ZDRAVSTVO 120 dozvola
7. SOCIJALNA SKRB 460 dozvola
8. PREHRAMBENA INDUSTRIJA 1.200 dozvola
9. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 700 dozvola
10. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 1.990 dozvola
11. METALNA INDUSTRIJA 2.200 dozvola
12. INFORMATIKA 180 dozvola
13. EKONOMIJA I TRGOVINA 2.200 dozvola
14. POŠTANSKE USLUGE 600 dozvola.

IV.

Uvažavajući stanje na tržištu rada, utvrđuje se godišnja kvota dozvola za sezonski rad koja iznosi 6.540 dozvola od kojih za sezonski rad u turizmu i ugostiteljstvu 5.000 dozvola, a u poljoprivredi i šumarstvu 1.540 dozvola.

V.

U okviru premještaja unutar društva utvrđuje se godišnja kvota dozvola za osobe premještene unutar društva koja iznosi 250 dozvola.

VI.

U okviru provedbe strateških investicijskih projekata utvrđuje se godišnja kvota dozvola za provedbu strateških investicijskih projekata koja iznosi 1.500 dozvola.

VII.

Tijelo nadležno za izdavanje dozvola strancima dostavit će, jednom u tri mjeseca, podatke o izdanim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2019. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Temeljem prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/444

Urbroj: 50301-25/14-18-2

Zagreb, 20. prosinca 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PREGLED POTREBA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA PO DJELATNOSTIMA I ZANIMANJIMA ZA 2019. GODINU

DJELATNOST NAZIV ZANIMANJA Ukupno
Graditeljstvo Tesar 2.900
Zidar 2.900
Armirač 1.200
Betonirac 700
Rukovatelj građevinskim strojevima 400
Elektroinstalater 500
Elektromonter 250
Krovopokrivač 400
Soboslikar/ličilac 500
Keramičar 600
Zavarivač 700
Vodoinstalater 300
Fasader 700
Geobušač 50
Izolater 400
Vozač 200
Asfalter 100
Mehaničar 50
Stolar 300
Klesar 50
Podopolagač 50
Pomoćni građevinski radnik 1.300
Građevinski radnik 1.250
Monter 2.000
Ukupno: 17.800
Brodogradnja Brodomonter 300
Ravnač 20
Elektro zavarivač 200
Zavarivač 150
Bravar 60
Brodocjevar 200
Brodoskelar 50
AKZ radnik/Bojadiser 150
Brusač i čistač kovina 150
Brodostolar 20
Brodomehaničar 20
Brodoelektričar 40
Vezač tereta 50
Ukupno: 1.410
Turizam i
ugostiteljstvo
Turistički animator 150
Maser posebnih vrsti masaža 150
Kuhar internacionalne kuhinje 300
Kuhar 1.000
Turistički zastupnik 50
Instruktor ronjenja 20
Pomoćni radnik u turizmu 7.000
Konobar 1.400
Recepcioner 100
Pekar 200
Slastičar 100
Spasilac 100
Vozač turističkog vlakića 10
Yoga terapeut 1
Liječnik tradicionalne kineske medicine 10
Brijač 10
Spa terapeut 10
Sezonski rad do 6 mjeseci – Pomoćni radnik u turizmu 5.000
Ukupno: 15.611
Kultura Baletni umjetnik 10
Orkestralni umjetnik 10
Operni pjevač 5
Ukupno: 25
Promet Vozač teretnog vozila 1.700
Vozač autobusa 300
Vozač motornog vozila 200
Radnik za popravak i održavanje vozila 64
Mehaničar zrakoplova 35
Kabinsko osoblje 15
Ukupno: 2.314
Zdravstvo Doktor medicine sa specijalističkom naobrazbom 15
Doktor medicine na specijalističkom usavršavanju 20
Doktor medicine 20
Doktor dentalne medicine sa specijalističkom naobrazbom 5
Medicinska sestra/tehničar 50
Dentalni asistent 5
Magistar farmacije 5
Ukupno: 120
Socijalna skrb Psiholog 5
Logoped 10
Medicinska sestra/tehničar 150
Njegovateljica 100
Fizioterapeut 10
Radni terapeut 10
Socijalni radnik 10
Kuhar 60
Pomoćni kuhar 55
Čistačica 50
Ukupno: 460
Prehrambena industrija Pekar 500
Djelatnik na preradi ribe 250
Djelatnik u preradi voća i povrća 50
Mesar 200
Slastičar 150
Komercijalist – specijalist za sashimi tržište 5
Vozač dostavnog vozila 20
Serviser strojeva 10
Mlinar 15
Ukupno: 1.200
Prerađivačka industrija Šivač 200
Kožar 20
Krojač 20
Stolar 170
Pletač aluminijskog ratan namještaja 10
Tapetar 20
Puhač stakla 10
CNC operater 50
Radnik u proizvodnji 200
Ukupno: 700
Poljoprivreda i šumarstvo Pomoćni stočar i pastir 150
Rukovatelj mehanizacije 100
Šumski radnik 50
Sjekač 90
Radnik na ribarskim plovilima 540
Radnik na orezivanju voćaka i vinove loze 50
Samaraš 20
Poljoprivredni radnik 340
Pastir 10
Radnik u akvakulturi 100
Veterinar 10
Tehničar u poljoprivredi 30
Pomoćni radnik (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo) 500
Sezonski rad do 6 mjeseci – Berač plodova 1.500
Sezonski rad do 6 mjeseci – Cjepljar voćaka i vinove loze 40
Ukupno: 3.530
Metalna industrija Zavarivač/Elektrozavarivač 600
Bravar/Strojobravar 600
Glodač 30
Tokar 50
Cjevar 90
Lakirer 90
CNC operater 100
Metalurški radnik 100
Mehaničar 50
Monter 110
Instalater 200
Tehničar u metalnoj industriji 50
Rukovatelj u metalnoj industriji 100
Brusač/čistač kovina 30
Ukupno: 2.200
Informatika Softverski inženjer 60
Sistemski inženjer 20
Poslovni analitičar 20
Inženjer elektrotehnike 10
Inženjer strojarstva 15
Produkt dizajner 20
Dizajner računalnih igara 10
Administrator baza podataka 5
Projektant informatičkih sustava 20
Ukupno: 180
Ekonomija i trgovina Prodavač/trgovac 1.700
Mesar 100
Vozač 200
Skladištar 190
Cvjećar 10
Ukupno: 2.200
Poštanske usluge Poštar 300
Vozač 200
Šalterski radnik/ prodavač 100
Ukupno: 600
Premještanje osoba unutar društva Rukovoditelj 100
Stručnjak 100
Pripravnik 50
Ukupno: 250
Strateški investicijski projekti Sukladno strateškim investicijskim projektima 1.500
SVEUKUPNO 50.100

•    Zapošljavanje stranaca i dozvola za boravak i rad u RH
o    Pretpostavke za izdavanje dozvole za boravak i rad
o    Uvjeti za dobivanje dozvole za boravak i rad stranaca
o    Godišnja kvota za zapošljavanje stranaca
o    Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca
o    Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote
o    Odredbe koje su značajne za poslodavca ako zapošljavaju strane stručnjake ili strane radnike deficitarnih zanimanja
o    Potvrda o prijavi rada za rad stranca
o    Razlozi prestanka važenja dozvole za boravak i rad

Za pojašnjenje navedenih informacija stojima na raspolaganju putem rubrike Kontakt.

 • Objavljeno u Osnivanje tvrtke

Servis za obračun plaća

Ukoliko tražite servis za obračun plaća, niže su navedene neke od usluga koje pružamo u sklopu usluge obračuna plaća. Ostale usluge u sklopu obračuna plaća, ugovaraju se po potrebi. Ili djelomično radite neki od niže navedenih poslova, te Vam je potrebna podrška u nekom dijelu, također se slobodno obratite.


 • Obračun plaća
 • Obustave po kreditima i ovrhama
 • Obračun i isplate neoporezivih naknada (uskrsnice, regres, božićnice, 13. plaća itd.)
 • Obračun naknada u slučaju kvota za osobe s invaliditetom
 • Obračun troškova prijevoza
 • Obračun bolovanja i izrada zahtjeva za povrat isplaćenih plaća za vrijeme bolovanja
 • Obračun autorskih honorara, obračun naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa
 • Obračun naknada članovima nadzornih odbora
 • Obračun plaće za rad na pola radnog vremena
 • Obračun plaće - HRVI
 • Obračun mirovina i plaća radnika na potpomognutom području I. skupina
 • Poduzetnička plaća
 • Obračun davanja članova trgovačkog društva osiguranih na puno radno vrijeme
 • Obračun davanja članova trgovačkog društva osiguranih na puno radno vrijeme - uz isplatu minimalne plaće
 • Priprema godišnjih izvješća o isplati plaće (IP obrazac za djelatnike) i potvrda o isplaćenim drugim dohodcima
 • Obračun terenskih dodataka
 • Izrada blagajničkih dokumenata kod isplata u gotovini
 • Naknade za neiskorišteni godišnji odmor kod prekida radnog odnosa
 • Zbirna dostava IP1 platnih lista ovlaštenoj osobi, te potpisni list
 • Zbirna SEPA datoteka za isplatu svih plaća, poreza i doprinosa
 • Dostava platnih lista na email adrese (ili poštom)
 • Specifikacija
 • Izrada i predaja JOPPD obrazaca na Poreznu
 • R1 potvrde o prosjeku plaće
 • Obrazac Rekapitulacija podataka za postupak kontrole HZMO
 • Propisani godišnje IP obrasci i dostava radnicima
 • Dostava platnih lista na stranom jeziku za terenske radnike
 • Matične knjige radnika/evidencija o radnicima
 • Godišnje prijave poreza na dohodak

-    Priprema temeljnice za unos knjiženja plaće za knjigovodstvo korisnika, prema dogovorenom kontnom planu.


-    Popunjavanja ugovora o radu i raskida ugovora o radu
-    Prijave/odjave radnika elektronskim putem
-    Odluke o godišnjim odmorima
-    Evidencija godišnjih odmora i obračun iskorištenih/neiskorištenih dana


ŠTO JE POTREBNO VODITI

1.  PRAVO RADNIKA NA GODIŠNJI ODMOR
-    određivanje dužine godišnjeg odmora
-    godišnji odmor maloljetnika i invalida
-    određivanje dodatnih dana prema pravilniku i/ili KU
-    prošireni KU u gospodarstvu (ugostiteljstvo, graditeljstvo)
-    primjena KU u državnim i javnim službama
-    godišnji odmor zaposlenog umirovljenika
-    raspored korištenja godišnjih odmora
-    odluke o korištenju godišnjeg odmora
-    korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
-    puni i razmjerni dio godišnjeg odmora
-    izračunavanje razmjernog dijela
-    promjena poslodavca i godišnji odmor
-    odlazak u mirovinu i godišnji odmor
-    rad na određeno i godišnji odmor
-    godišnji odmor pripravnika
-    godišnji odmor osobe na stručnom osposobljavanju

2.  PRIJENOS GODIŠNJEG ODMORA IZ PRETHODNE GODINE
-    korištenje neiskorištenog godišnjeg odmora
-    prijenos zbog bolovanja; prijenos zbog roditeljskih prava
-    povoljnije pravo za određene radnike

3.  OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA I GODIŠNJI ODMOR
-    dani tjednog odmora i godišnji odmor
-    blagdani i godišnji odmor
-    bolovanje i godišnji odmor
-    prekid godišnjeg odmora zbog bolovanja
-    plaćeni dopust  i godišnji odmor
-    otkazni rok i godišnji odmor

4.  NAKNADA PLAĆE I REGRES
-    godišnji odmor u evidencijama radnog vremena naknada plaće za godišnji odmor
-    određivanje visine; primjena najpovoljnijeg prava
-    pravo na regres i porezna obilježja
-    rad s nepunim radnim vremenom i regres
-    oporezivi i neoporezivi regres
-    regrese za prethodne godine
-    način isplate; radnici sa zaštićenim računima
-    regres za osobu na stručnom osposobljavanju

5.  NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR
-    prestanak radnog odnosa i naknada za neiskorišteni godišnji odmor
-    visina i porezna obilježja naknade
-    iskazivanje u obrascu JOPPD
-    naknada štete radniku kojemu nije omogućen godišnji odmor

 Cijena obračuna plaća se kreće od 50-100 kn+pdv po radniku, ovisno o ukupnom broju djelatnika za obračun.

Kontroling u računovodstvu & savjetovanje

Ako već i sami uviđate da Vam knjigovodstveni podaci nisu dovoljni, pogotovo ako ih od svojeg knjigovodstva dobijete tek na kraju godine, potrebno je uvesti kontroling.

Knjigovodstveni servisi često se susreću sa situacijama kada menadžeri uz uslugu knjigovodstva traže i ekspertizu na području kontolinga.

No, tradicionalno je računovodstvo uglavnom bilo orjentirano eksternom izvještavanju, a interni izvještaji su se stavljali u drugi plan - što zbog rokova, nerazumijevanja uprave u čitanju takvih izvještaja i oslanjanju na "intuiciju" itd.. Danas nam tehnologije omogućuje prikaz takvih izvještaja čak i u grafičkim formatima, razumljivima svima.

Kontroling i stručnjaci koji su pripremali takve izvještaje, često su radili sa priručnim alatima i iz kojih su izvlačili potrebne analize, a razumljiviji prikaz dobivenih podataka stavljan je ponekad u drugi plan. Dobar dio podataka sada je moguće prikazati i slikovno, te na taj način olakšati razumijevanje svima koji bi trebali razumjeti upravljačko računovodstvo.

Uz kontroling se mogu izdvojili prihodi i troškovi po projektima, klijentima, poslovnim jedinicama, zaposlenima i sl.. I da, obzirom da se prihodi i troškovi mogu voditi po projektima - moguće je dobiti račun dobiti i gubitka po projektima.

Kako se smatra da oko 40% poslovnih informacija potječe iz računovodstva, dok ostalih 60% potječe iz izvora poput marketinga, nabave, prodaje, proizvodnje itd. ili izvan poduzeća od konkurencije, dobavljača, kupaca i sl., jasno je kako je računovodstvo jedan od glavnih izvora i saveznika uprave, pa i u kontrolingu.

Logično je da je za takvo razvrstavanje dokumentacije i knjiženje potrebno znatno više vremena, pa kontroling uz računovodstvo košta nešto više od tradicionalnog knjiigovodstva. No, to je rang cijena gdje si čak i najmanje firme mogu priuštiti nužne izvještaje temeljem kojih kompetentnije mogu vladati poslovanjem, i na vrijeme projicirati smijer u kojem se tvrtka kreće.

Danas se puno piše i naglasak stavlja kod menadžerski vještina na motiviranje, upravljanje ljudima, komuniciranje, timski rad i sl. Na fakultetima su smijerovi marketinga redovito puno prije popunjeni, od smijerova vezanih uz finacije. No, iako su to važne vještine i u današnje vrijeme u prvom planu, svaki ozbiljan menadžer zna da nikako nisu dovoljne.

Direktorima tvrtki često se čini da knjigovođe znaju i vide - informacije koje ne žele dijeliti, dok ih nitko ne traži. Da, posao knjigovođe je prikupljanje i bilježenje podataka vremenskim slijedom te povjerljivost, a nikako kontroling koji je spona između računovodstva i upravljanja.

Ako menadžment i uviđa da treba iz podataka dobiti informacije koje može dati samo kontroling manager, te ga odluči angažirati, često se susreće sa problemom gdje pronaći stručnjaka toga profila. Financijski stručnjaci zaista jesu po svojem profilu najbliži poslovima kontrolinga, ali samo neki od njih, jer za taj posao je potrebno imati znatno više vještina i pronicljivosti od naučenih računovodstvenih poslova. Financije i računovodstvo samo su jedan od segmenata kojeg kontroler mora jako dobro poznavati.

Osim računovodstva, trebao bi znati:

 • organizacijski postaviti kontroling
 • postaviti troškovno i upravljačko računovodstvo
 • procijeniti ciljeve u odnosu na ključne pokazatelje uspješnosti
 • detektirati kritične točke u komunikaciju koje na učinkovitost utječu negativno
 • detaktirati mjesta gdje može doći do lažiranja u financijskim izvješćima
 • analizirati upravljanje novčanim tokovima
 • analizirati financijski aspekt kontrolinga nabave i zaliha
 • analizirati financijski aspekt kontrolinga kupaca, prodaje i marketinga
 • analizirati financijski aspekt ljudskih potencijala
 • analizirati i procijeniti kritične točke u odnosu na moguće buduće događaje
 • unaprijediti poslovne procese s ciljem smanjenja troškova i kvalitetnijeg iskorištenja kapaciteta

Ukoliko smatrate da trebate navedene usluge, uputno je obratiti se stručnjacima iz područja kontrolinga.

Radne dozvole za državljane trećih zemalja izvan EU

Zakonom o strancima propisano je da stranac može raditi u Republici Hrvatskoj na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ako Zakonom nije drugačije propisano.

Dozvola za boravak i rad, odnosno radna dozvola je jedinstvena dozvola kojom se strancu dozvoljava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj. 

Radne dozvole izdaju se na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote.

Odluku o godišnjoj kvoti dozvola donosi Vlada Republike Hrvatske te se objavljuje u 'Narodnim novinama'. 

Bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi stranci koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren:

 • stalni boravak
 • azil, supsidijarnu ili privremenu zaštitu
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, strancem na stalnom boravku, azilantom te strancem kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita
 • privremeni boravak iz humanitarnih razloga
 • autonomni boravak
 • status redovitog učenika ili studenta kada obavljaju poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa
 • privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja koji je odobren temeljem ugovora o gostovanju. 

Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9ana temelju godišnje kvote  stranac je dužan priložiti:
 • fotografiju u boji veličine 35x45 mm
 • presliku važeće putne isprave
 • dokaz o osiguranom zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje
 • ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući ugovor
 • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca
 • dokaz o adresi na kojoj se odobrava privremeni boravak (ugovor o najmu adrese za prijavu)

Tvrtkama-partnerima pružamo pomoć prilikom rješavanja radnih dozvola za državljane trećih zemalja te osiguravamo najam adrese za prijavu privremenog boravka stranaca-njihovih zaposlenika koja je nužna za dobivanje radne dozvole.

 

 
 
 • Objavljeno u eURED
Pretplati se na ovaj RSS feed