Log in

Knjigovodstvo

Novi neoporezivi primici radnika od 01.09.2019. - Izmjene i dopune Pravilnika o…

1. rujna 2019. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 80/19.).Prema navedenom Pravilniku uvodi se pet novih neoporezivih primitaka...

Osnivanje tvrtke

Radne dozvole za strance / strane državljane u Hrvatskoj za 2019.

Stranac može u RH svoju djelatnost obavljati isključivo ako osnuje trgovačko društvo, odnosno firmu u...

Virtualni ured

Iskorištenost kvote za zapošljavanje stranaca u 2019. - Radne dozvole u Hrvatskoj

Vlada RH je dodatno povećala kvote za zapošljavanje radnika iz trećih država u ugostiteljstvu i...