Log in

Knjigovodstvo

Neplaćeni dopust

Neplaćeni dopust reguliran je odredbom čl. 87. Zakona o radu, koja propisuje da poslodavac može radniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust.Iz navedenog proizlazi da poslodavac može radniku, ali i...

Osnivanje tvrtke

Registracija firme u Hrvatskoj - Online sustav START

02.12.2019. godine je pušten u radu sustav START koji omogućava online registraciju tvrtke/firme ili obrta...

Virtualni ured

Iskorištenost kvote za zapošljavanje stranaca u 2020. - Radne dozvole u Hrvatskoj

Vlada RH je objavila nove kvoteza zapošljavanje radnika iz trećih država u ugostiteljstvu i graditeljstvu. Donosimo...