Log in

Knjigovodstvo

Aktivna vremenska razgraničenja i primjer Odluke

Aktivna vremenska razgraničenja uključuju: unaprijed plaćene troškove i nedospjelu naplatu prihoda Navedena se razgraničenja iskazuju u okviru skupine računa 19 – Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda, uobičajeno na datum bilanciranja...

Osnivanje tvrtke

Priznavanje kvalifikacija i diploma građana Ukrajine i osnivanje firme u Hrvatskoj |…

PREPORUKA KOMISIJE (EU) 2022/554оd 5. travnja 2022.o priznavanju kvalifikacija osoba koje bježe od ruske invazije...

Virtualni ured

Radne dozvole za strance 2021

1. siječnja 2021. na snagu je stupio Zakon o strancima (NN133/20) i njime je na...