Log in

Knjigovodstvo

Uplatni računi - porez na dobit, porez na dohodak i prirez, spomenička…

Prema Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini (Nar. nov., br. 6/20., 67/20. i 144/20.), u nastavku je pregled...

Osnivanje tvrtke

Otvaranje firme ili preuzimanje postojeće - potpore za samozapošljavanje u 2021.

Ukoliko razmišljate o otvaranju firme ili preuzimanju postojeće, uputno je razmotriti državne potpore za samozapošljavanje...

Virtualni ured

Radne dozvole za strance 2021

1. siječnja 2021. na snagu je stupio Zakon o strancima (NN133/20) i njime je na...