Log in

Knjigovodstvo

Uplatni računi - porez na dobit, porez na dohodak i prirez, spomenička…

Prema Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini (Nar. nov., br. 6/20., 67/20. i 144/20.), u nastavku je pregled...

Osnivanje tvrtke

Company registration in Croatia or bay a company - foreign citizens

COMPANY REGISTRATION IN CROATIA FOR FOREIGNERS OR COMPANY PURCHASE A foreigner may perform his /...

Virtualni ured

Radne dozvole za strance 2021

1. siječnja 2021. na snagu je stupio Zakon o strancima (NN133/20) i njime je na...