Log in

Sjedište tvrtke - poslovna adresa

Prilikom registracije tvrtke morate imati osiguranu adresu za sjedište tvrtke (poslovnu adresu). Tvrtka mora sa vlasnikom prostora (čak i ako se radi o osnivaču) sklopiti ugovor o najmu poslovnog prostora za sjedište tvrtke.
Vodite računa o tome, da se sjedište tvrtke upisuje u sudski registar, Poreznu upravu, Zavoid za statistiuku, banku itd... te je naknadna promjena sjedišta relativno skup i kompliciran posao.

Iz tog razloga za sjedište treba odabrati adresu na koju se možete dugotrajno osloniti. Ukoliko nemate vlastiti prostor za registraciju tvrtke uvijek možete iznajmiti prostor te na tu adresu registrirati tvrtku.

Sa partnerskim tvrtkama, u mogućnosti smo Vam ponuditi različite varijante i cijene najma prostora za registraciju sjedišta tvrtke - poslovnu adresu.