Log in
Poslovna podrška

Poslovna podrška

Organizacija i računovodstvo proizvodnje

Firma koja želi organizirati proizvodnju treba obratiti pažnju na niz ključnih faktora kako bi osigurala uspješno i učinkovito funkcioniranje svojih proizvodnih aktivnosti. Evo nekoliko ključnih stvari o kojima bi firma trebala brinuti: Planiranje proizvodnje: Firma treba razviti jasnu strategiju i plan proizvodnje. To uključuje određivanje vrsta proizvoda ili usluga koje će proizvoditi, količina koje će se proizvesti, vremenski okvir proizvodnje i resurse koji će biti potrebni. Tehnologija i oprema: Odabir odgovarajuće tehnologije i opreme ključan je za učinkovitu proizvodnju. Firma treba razmotriti najnovije tehnologije i opremu koja odgovara njihovim potrebama i budžetu. Kvaliteta proizvoda: Osiguravanje visoke kvalitete proizvoda ključno je…

WEB SHOP i fiskalizacija ili integracija s knjigovodstvom?

Jeste li se kada zapitali postoji li rješenje kojim bi se stanje zaliha vaše web trgovine sinhroniziralo sa stanjem zaliha u vašoj fizičkoj trgovini i knjigovodstvu? Zašto u knjigovodstvo morate fizički dostavljati dokumentaciju u papirnatom obliku i postoji li mogućnost automatskog preuzimanja? Kako riješiti fiskalizaciju kod naplate kreditnim karticama ili gotovinom? Postoji li mogućnost da svakodnevno 24/7 imate uvid u ažurno stanje zaliha, financijska stanja, dugovanja i potraživanja, izvještaje...? Na sva ova pitanja možemo vam dati odgovore i rješenja. Poduzetnici koji obavljaju trgovinu na malo obvezni su nabavu i prodaju robe evidentirati u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom i…

ERP sustavi i razmjena knjigovodstvene dokumentacije

Iz ankete provedene na društvenim mrežama u kojoj je sudjelovalo preko 380 korisnika, vidljivo je da se knjigovodstveni servisi susreću s problemom rokova i dostave dokumentacije, što ima značajan utjacaj na pravovremenost izvještavanja u zakonskim rokovima. Iz odgovora se može zaključiti da u preko 80% slučajeva postoji problem s dostavom dokumentacije, dok se u oko od 20% slučajeva dokumentacija dostavlja pravovremeno. ERP sustavi često imaju module za knjigovodstvo i financije koji omogućuju tvrtkama da centraliziraju i jednostavnije upravljaju svojim podacima. Integracija ERP sustava sa sustavom u kojem je izvor podataka i dokumentacije može pomoći u automatskom prijenosu i arhiviranju knjigovodstvenih…

Vaučeri za obrazovanje - Digitalna poslovna analiza

Vaučeri za obrazovanje - Digitalna poslovna analiza Cilj poslovne analize je upravljanje financijskim poslovanjem, s posebnim naglaskom na metode u analizi financijskih izvještaja, a u novije vrijeme s naglaskom na digitalne metode poslovne analize. Svrha je interpretacije pokazatelja i ocjene poslovanja i financijskog stanja pojedine tvrtke. Rukovodeće osoblje, a posebice mikro i male tvrtke često od financija i računovodstva ne dobiju dovoljno relavantnih podataka, a i kada imaju pristup navedenih podacima ne koriste ih u svrhu pripreme i analize prije donošenja poslovnih odluka. Stoga utjecaj  poslovnih odluka koje su donesene bez uvida u relevantne pokazatelje može imati dalekosežne posljedice na…

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA/DUŽNIKA IZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2020. GODINE Obrada podataka izvršena je 12.10.2020. godine Red. br. Naziv pravne osobe Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena 1. METEOR GRADITELJSTVO D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 8.313.566,33 289.696,03 53.276,18 474.478,36 0,00 25.952,82 0,00 0,00 9.156.969,72   2. AUTI MARE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 7.076.374,19 1.610,43 0,00 0,00 -1.711,70 0,00 0,00 0,00…

Obveza upisa email adrese tvrtke u Sudski registar

Izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru od 19. travnja 2019. godine propisana je obveza upisa bar jedne adrese elektroničke pošte za sve subjekte upisa. Da bi se ova pravila mogla provesti donesen je i Pravilnik o načinu upisa u Sudski registar, kojeg je donio Ministar pravosuđa, a objavljen je u NN 121/2019. od 11. prosinca 2019., gdje je navedeno propisano u čl. 52 istoga. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_121_2399.html Sve pravne osobe koje su upisane u sudski registar imaju obvezu dostaviti podatak o adresi elektroničke pošte sudskom registru. Neke tvrtke navedeno su rješavale u javnobilježničkim uredima uz odgovarajuće naknade javnim bilježnicima koje zajedno…

GDPR samoprocjena

Ukoliko niste sigurni odakle krenuti u pripremi GDPR dokumentacije za vlastitu firmu, u nižem tekstu možete pogledati neke od potrebnih dokumenata i izvještaja. Dokumenti GDPR - evidencije obrade Evidencija obrazovanja Zahtjev ispitanika Analiza obrade osobnih podataka Procedura u slučaju povrede podataka Procedura obrade zahtjeva ispitanika Politika privatnosti Politika sigurnosti osobnih podataka Vrsta privola i opoziv privola Analiza rizika Pravilnik o sigurnosti osobnih podataka Legitimni interes   Izvještaji Dnevnik aktivnosti zaštite osobnih podataka Evidencija zahtjeva ispitanika Evidencija povreda osobnih podataka Evidencija analize obrade osobnih podataka Evidencija zahtjeva ispitanika Evidencija privola Evidencija analize rizika Evidencija legitimnih interesa Obzirom da 25.05.2018., na snagu…
Pretplati se na ovaj RSS feed