Log in

ERP sustavi i razmjena knjigovodstvene dokumentacije

Iz ankete provedene na društvenim mrežama u kojoj je sudjelovalo preko 380 korisnika, vidljivo je da se knjigovodstveni servisi susreću s problemom rokova i dostave dokumentacije, što ima značajan utjacaj na pravovremenost izvještavanja u zakonskim rokovima. Iz odgovora se može zaključiti da u preko 80% slučajeva postoji problem s dostavom dokumentacije, dok se u oko od 20% slučajeva dokumentacija dostavlja pravovremeno.

ERP sustavi često imaju module za knjigovodstvo i financije koji omogućuju tvrtkama da centraliziraju i jednostavnije upravljaju svojim podacima. Integracija ERP sustava sa sustavom u kojem je izvor podataka i dokumentacije može pomoći u automatskom prijenosu i arhiviranju knjigovodstvenih dokumenata, iako bi bilo očekivano da se u današnje vrijeme dokumenti izdaju u istom sustavu u kojem se i obrađuju, bez potrebe za razmjenom. Razmjena dokumentacije putem API ili posebnih platformi za razmjenu, može ubrzati procese jer se dokumenti mogu brzo prenositi između tvrtke i knjigovodstvene agencije ili drugih partnera. To može doprinijeti bržem zaključivanju financijskih transakcija i pripremi izvještaja. Sigurnost i pouzdanost su ključni aspekti kada je riječ o knjigovodstvu. ERP sustavi i usluge elektroničke razmjene bi trebali zajedno osigurati siguran i transparentan prijenos financijskih podataka kako bi se zaštitile osjetljive informacije. Integracija ERP sustava s platformama za razmjenu ili preko API razmjene može smanjiti potrebu za ručnim unosom podataka, čime se smanjuje rizik od ljudskih pogrešaka i povećava točnost knjigovodstvenih evidencija. Olakšavanje procesa dostave knjigovodstvenih dokumenata može doprinijeti povećanoj učinkovitosti u knjigovodstvenom timu i smanjenju administrativnih troškova. Dakle, integracija usluge razmjene knjigovodstvene dokumentacije s ERP sustavom može poboljšati poslovne procese, čineći ih učinkovitijima i sigurnijima, a poslovne knjige ažurnijima. Važno je međutim pravilno konfigurirati navedenu razmjenu, kako bi se osigurala dosljednost i točnost financijskih podataka u ERP sustavu.

Odgovori iz ankete u kojoj je obrađeno pitanje vezano uz udio korisnika knjigovodstvenih servisa koji dokumentaciju dostavljaju kompletiranu i na vrijeme kako bi izvještaji o porezu na dodanu vrijednost mogli biti izrađeni i predani pravovremeno.
dostava knjigovodstvene dokumentacije

Anketa provedena putem društvenih mreža u kojoj je sudjelovalo preko 380 korisnika.