Log in
Valdez

Valdez

Uplatni računi - porez na dobit, porez na dohodak i prirez, spomenička renta, članarina turističkim zajednicama u 2021. god.

Prema Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini (Nar. nov., br. 6/20., 67/20. i 144/20.), u nastavku je pregled nekih uplatnih računa.

 Općina / Grad Šifra općine / grada  JOPPD POREZ NA DOBIT  POREZ I PRIREZ NA DOHODAK  SPOMENIČKA RENTA PO m2  SPOMENIČKA RENTA na ukupan prihod  TZ članarina
Andrijaševci 001 00019 HR7910010051700116069 HR1910010051700112008 HR2410010051700128699 HR1310010051700128703  
Antunovac 002 00027 HR3110010051700216067 HR8410010051700212009 HR8410010051700228693 HR6710010051700228708  
Babina Greda 003 00035 HR6410010051700316062 HR3110010051700312000 HR0910010051700328692 HR4610010051700328705 HR3510010051700327157
Bakar 004 00043 HR8610010051700416061 HR4210010051700412003 HR4710010051700428694 HR3010010051700428709 HR6810010051700427152
Bale – Valle 005 00051 HR2710010051700516063 HR6410010051700512002 HR5810010051700528697 HR4710010051700528701 HR9510010051700527158
Barban 006 0060 HR3810010051700616066 HR4810010051700612006 HR2110010051700628691 HR0410010051700628706 HR1510010051700627150
Barilović 007 00078 HR8710010051700716064 HR9710010051700712004 HR0510010051700728695 HR6410010051700728700 HR8010010051700727151
Baška 008 00086 HR7110010051700816068 HR6510010051700812005 HR3810010051700828690 HR4810010051700828704 HR9110010051700827154
Baška Voda 009 00094 HR8810010051700916060 HR7110010051700912001 HR6510010051700928696 HR5910010051700928707 HR4810010051700927159
Bebrina 010 00108 HR8810010051701016067 HR4410010051701012009 HR4410010051701028693 HR2710010051701028708  
Bedekovčina 011 00116 HR2410010051701116062 HR8810010051701112000 HR6610010051701128692 HR0610010051701128705 HR9210010051701127157
Bedenica 550 05509 HR5010010051755016069 HR8710010051755012008 HR9210010051755028699 HR8110010051755028703  
Bednja 012 00124 HR4610010051701216061 HR0210010051701212003 HR0710010051701228694 HR8710010051701228709 HR2810010051701227152
Beli Manastir 013 00132 HR8410010051701316063 HR2410010051701312002 HR1810010051701328697 HR0710010051701328701 HR5510010051701327158
Belica 015 00159 HR4710010051701516064 HR5710010051701512004 HR6210010051701528695 HR2410010051701528700  
Belišće 016 00167 HR3110010051701616068 HR2510010051701612005 HR9510010051701628690 HR0810010051701628704 HR5110010051701627154
Benkovac 017 00175 HR4810010051701716060 HR3110010051701712001 HR2510010051701728696 HR1910010051701728707 HR0810010051701727159
Berek 018 00183 HR0510010051701816065 HR5810010051701812007 HR6310010051701828698 HR5210010051701828702 HR8410010051701827156
Beretinec 019 00191 HR8610010051701916069 HR2610010051701912008 HR3110010051701928699 HR2010010051701928703  
Bibinje 020 00205 HR0610010051702016061 HR5910010051702012003 HR6410010051702028694 HR4710010051702028709 HR8510010051702027152
Bilice 621 06211 HR9410010051762116065 HR5010010051762112007 HR5510010051762128698 HR4410010051762128702 HR7610010051762127156
Bilje 021 00213 HR4410010051702116063 HR8110010051702112002 HR7510010051702128697 HR6410010051702128701 HR1510010051702127158
Biograd na Moru 022 00221 HR5510010051702216066 HR6510010051702212006 HR3810010051702228691 HR2110010051702228706 HR3210010051702227150
Biskupija 310 03107 HR8110010051731016062 HR4810010051731012000 HR2610010051731028692 HR6310010051731028705  
Bistra 547 05479 HR4910010051754716066 HR5910010051754712006 HR3210010051754728691 HR1510010051754728706  
Bizovac 023 00230 HR0710010051702316064 HR1710010051702312004 HR2210010051702328695 HR8110010051702328700 HR9710010051702327151
Bjelovar 024 00248 HR8810010051702416068 HR8210010051702412005 HR5510010051702428690 HR6510010051702428704 HR1110010051702427154
Blato 025 00256 HR0810010051702516060 HR8810010051702512001 HR8210010051702528696 HR7610010051702528707 HR6510010051702527159
Bogdanovci 026 00264 HR6210010051702616065 HR1810010051702612007 HR2310010051702628698 HR1210010051702628702  
Bol 027 00272 HR4610010051702716069 HR8310010051702712008 HR8810010051702728699 HR7710010051702728703 HR6610010051702727155
Borovo 029 00299 HR3110010051702916062 HR9510010051702912000 HR7310010051702928692 HR1310010051702928705  
Bosiljevo 030 00302 HR9610010051703016063 HR3610010051703012002 HR3010010051703028697 HR1910010051703028701 HR6710010051703027158
Bošnjaci 032 00329 HR5910010051703216064 HR6910010051703212004 HR7410010051703228695 HR3610010051703228700  
Brckovljani 033 00337 HR4310010051703316068 HR3710010051703312005 HR1010010051703328690 HR2010010051703328704  
Brdovec 034 00345 HR6010010051703416060 HR4310010051703412001 HR3710010051703428696 HR3110010051703428707 HR2010010051703427159
Brela 077 00779 HR9810010051707716065 HR5410010051707712007 HR5910010051707728698 HR4810010051707728702 HR8010010051707727156
Brestovac 035 00353 HR1710010051703516065 HR7010010051703512007 HR7510010051703528698 HR6410010051703528702  
Breznica 036 00361 HR9810010051703616069 HR3810010051703612008 HR4310010051703628699 HR3210010051703628703  
Breznički Hum 151 01511 HR3010010051715116061 HR8310010051715112003 HR8810010051715128694 HR7110010051715128709  
Brinje 037 00370 HR5010010051703716067 HR0610010051703712009 HR0610010051703728693 HR8610010051703728708 HR7010010051703727153
Brod Moravice 038 00388 HR8310010051703816062 HR5010010051703812000 HR2810010051703828692 HR6510010051703828705 HR5410010051703827157
Brodski Stupnik 039 00396 HR0810010051703916061 HR6110010051703912003 HR6610010051703928694 HR4910010051703928709 HR8710010051703927152
Brtonigla – Verteneglio 040 00400 HR1910010051704016064 HR2910010051704012004 HR3410010051704028695 HR9310010051704028700 HR1210010051704027151
Budinščina 041 00418 HR0310010051704116068 HR9410010051704112005 HR6710010051704128690 HR7710010051704128704  
Buje – Buie 042 00426 HR2010010051704216060 HR0310010051704212001 HR9410010051704228696 HR8810010051704228707 HR7710010051704227159
Bukovlje 567 05673 HR7310010051756716065 HR2910010051756712007 HR3410010051756728698 HR2310010051756728702  
Buzet 043 00434 HR7410010051704316065 HR3010010051704312007 HR3510010051704328698 HR2410010051704328702 HR5610010051704327156
Cerna 044 00442 HR5810010051704416069 HR9510010051704412008 HR0310010051704428699 HR8910010051704428703  
Cernik 046 00469 HR4310010051704616062 HR1010010051704612000 HR8510010051704628692 HR2510010051704628705 HR1410010051704627157
Cerovlje 047 00477 HR6510010051704716061 HR2110010051704712003 HR2610010051704728694 HR0910010051704728709 HR4710010051704727152
Cestica 048 00485 HR0610010051704816063 HR4310010051704812002 HR3710010051704828697 HR2610010051704828701  
Cetingrad 049 00493 HR1710010051704916066 HR2710010051704912006 HR9710010051704928691 HR8010010051704928706  
Cista Provo 050 00507 HR7710010051705016060 HR6010010051705012001 HR5410010051705028696 HR4810010051705028707 HR3710010051705027159
Civljane 051 00515 HR3410010051705116065 HR8710010051705112007 HR9210010051705128698 HR8110010051705128702  
Cres 052 00523 HR1810010051705216069 HR5510010051705212008 HR6010010051705228699 HR4910010051705228703 HR3810010051705227155
Crikvenica 053 00531 HR6710010051705316067 HR2310010051705312009 HR2310010051705328693 HR0610010051705328708 HR8710010051705327153
Crnac 054 00540 HR0310010051705416062 HR6710010051705412000 HR4510010051705428692 HR8210010051705428705  
Čabar 055 00558 HR2510010051705516061 HR7810010051705512003 HR8310010051705528694 HR6610010051705528709 HR0710010051705527152
Čačinci 056 00566 HR6310010051705616063 HR0310010051705612002 HR9410010051705628697 HR8310010051705628701 HR3410010051705627158
Čađavica 057 00574 HR7410010051705716066 HR8410010051705712006 HR5710010051705728691 HR4010010051705728706  
Čaglin 058 00582 HR2610010051705816064 HR3610010051705812004 HR4110010051705828695 HR0310010051705828700  
Čakovec 060 00604 HR7510010051706016069 HR1510010051706012008 HR2010010051706028699 HR0910010051706028703 HR9510010051706027155
Čavle 061 00612 HR2710010051706116067 HR8010010051706112009 HR8010010051706128693 HR6310010051706128708 HR4710010051706127153
Čazma 063 00639 HR8210010051706316061 HR3810010051706312003 HR4310010051706328694 HR2610010051706328709 HR0710010051706327208
Čeminac 064 00647 HR2310010051706416063 HR6010010051706412002 HR5410010051706428697 HR4310010051706428701 HR9110010051706427158
Čepin 065 00655 HR3410010051706516066 HR4410010051706512006 HR1710010051706528691 HR9710010051706528706  
Darda 066 00663 HR8310010051706616064 HR9310010051706612004 HR9810010051706628695 HR6010010051706628700 HR7610010051706627151
Daruvar 067 00671 HR6710010051706716068 HR6110010051706712005 HR3410010051706728690 HR4410010051706728704 HR8710010051706727154
Davor 068 00680 HR8410010051706816060 HR6710010051706812001 HR6110010051706828696 HR5510010051706828707  
Dekanovec 603 06033 HR0610010051760316068 HR9710010051760312005 HR7010010051760328690 HR8010010051760328704  
Delnice 069 00698 HR4110010051706916065 HR9410010051706912007 HR0210010051706928698 HR8810010051706928702 HR2310010051706927156
Desinić 070 00701 HR2010010051707016062 HR8410010051707012000 HR6210010051707028692 HR0210010051707028705 HR8810010051707027157
Dežanovac 071 00710 HR4210010051707116061 HR9510010051707112003 HR0310010051707128694 HR8310010051707128709 HR2410010051707127152
Dicmo 072 00728 HR8010010051707216063 HR2010010051707212002 HR1410010051707228697 HR0310010051707228701  
Dobrinj 074 00744 HR4310010051707416064 HR5310010051707412004 HR5810010051707428695 HR2010010051707428700 HR3610010051707427151
Domašinec 075 00752 HR2710010051707516068 HR2110010051707512005 HR9110010051707528690 HR0410010051707528704  
Donja Dubrava 078 00787 HR8210010051707816069 HR2210010051707812008 HR2710010051707828699 HR1610010051707828703  
Donja Motičina 576 05762 HR7110010051757616067 HR2710010051757612009 HR2710010051757628693 HR1010010051757628708  
Donja Stubica 079 00795 HR3410010051707916067 HR8710010051707912009 HR8710010051707928693 HR7010010051707928708 HR5410010051707927153
Donja Voća 080 00809 HR5610010051708016066 HR6610010051708012006 HR3910010051708028691 HR2210010051708028706  
Donji Andrijevci 081 00817 HR0810010051708116064 HR1810010051708112004 HR2310010051708128695 HR8210010051708128700  
Donji Kraljevec 082 00825 HR8910010051708216068 HR8310010051708212005 HR5610010051708228690 HR6610010051708228704  
Donji Kukuruzari 083 00833 HR0910010051708316060 HR8910010051708312001 HR8310010051708328696 HR7710010051708328707  
Donji Lapac 084 00841 HR6310010051708416065 HR1910010051708412007 HR2410010051708428698 HR1310010051708428702  
Donji Miholjac 086 00868 HR9610010051708616067 HR5210010051708612009 HR5210010051708628693 HR3510010051708628708 HR1910010051708627153
Donji Vidovec 089 00892 HR9210010051708916063 HR3210010051708912002 HR2610010051708928697 HR1510010051708928701  
Dragalić 568 05681 HR5710010051756816069 HR9410010051756812008 HR0210010051756828699 HR8810010051756828703  
Draganić 090 00906 HR4910010051709016068 HR4310010051709012005 HR1610010051709028690 HR2610010051709028704 HR6910010051709027154
Draž 091 00914 HR6610010051709116060 HR4910010051709112001 HR4310010051709128696 HR3710010051709128707 HR2610010051709127159
Drenovci 092 00922 HR2310010051709216065 HR7610010051709212007 HR8110010051709228698 HR7010010051709228702  
Drenje 094 00949 HR5610010051709416067 HR1210010051709412009 HR1210010051709428693 HR9210010051709428708  
Drniš 095 00957 HR8910010051709516062 HR5610010051709512000 HR3410010051709528692 HR7110010051709528705 HR6010010051709527157
Drnje 096 00965 HR1410010051709616061 HR6710010051709612003 HR7210010051709628694 HR5510010051709628709  
Dubrava 097 00973 HR5210010051709716063 HR8910010051709712002 HR8310010051709728697 HR7210010051709728701  
Dubravica 549 05495 HR8210010051754916068 HR7610010051754912005 HR4910010051754928690 HR5910010051754928704 HR0510010051754927154
Dubrovačko primorje 598 05983 HR3110010051759816068 HR2510010051759812005 HR9510010051759828690 HR0810010051759828704 HR5110010051759827154
Dubrovnik 098 00981 HR6310010051709816066 HR7310010051709812006 HR4610010051709828691 HR2910010051709828706 HR4010010051709827150
Duga Resa 099 00990 HR1510010051709916064 HR2510010051709912004 HR3010010051709928695 HR8910010051709928700 HR0810010051709927151
Dugi Rat 100 01007 HR9110010051710016061 HR4710010051710012003 HR5210010051710028694 HR3510010051710028709 HR7310010051710027152
Dugo Selo 101 01015 HR3210010051710116063 HR6910010051710112002 HR6310010051710128697 HR5210010051710128701 HR0310010051710127158
Dugopolje 585 05851 HR6410010051758516062 HR3110010051758512000 HR0910010051758528692 HR4610010051758528705 HR3510010051758527157
Dvor 102 01023 HR4310010051710216066 HR5310010051710212006 HR2610010051710228691 HR0910010051710228706  
Đakovo 103 01031 HR9210010051710316064 HR0510010051710312004 HR1010010051710328695 HR6910010051710328700 HR8510010051710327151
Đelekovec 104 01040 HR7610010051710416068 HR7010010051710412005 HR4310010051710428690 HR5310010051710428704  
Đulovac 105 01058 HR9310010051710516060 HR7610010051710512001 HR7010010051710528696 HR6410010051710528707 HR5310010051710527159
Đurđenovac 106 01066 HR5010010051710616065 HR0610010051710612007 HR1110010051710628698 HR9710010051710628702  
Đurđevac 107 01074 HR3410010051710716069 HR7110010051710712008 HR7610010051710728699 HR6510010051710728703 HR5410010051710727155
Đurmanec 108 01082 HR8310010051710816067 HR3910010051710812009 HR3910010051710828693 HR2210010051710828708  
Erdut 110 01104 HR8410010051711016063 HR2410010051711012002 HR1810010051711028697 HR0710010051711028701 HR5510010051711027158
Ernestinovo 111 01112 HR9510010051711116066 HR0810010051711112006 HR7810010051711128691 HR6110010051711128706  
Ervenik 113 01139 HR3110010051711316068 HR2510010051711312005 HR9510010051711328690 HR0810010051711328704  
Farkaševac 114 01147 HR4810010051711416060 HR3110010051711412001 HR2510010051711428696 HR1910010051711428707  
Fažana – Fasana 619 06190 HR7710010051761916066 HR8710010051761912006 HR6010010051761928691 HR4310010051761928706 HR5410010051761927150
Ferdinandovac 115 01155 HR0510010051711516065 HR5810010051711512007 HR6310010051711528698 HR5210010051711528702 HR8410010051711527156
Feričanci 116 01163 HR8610010051711616069 HR2610010051711612008 HR3110010051711628699 HR2010010051711628703  
Funtana – Fontane 629 06297 HR7010010051762916068 HR6410010051762912005 HR3710010051762928690 HR4710010051762928704 HR9010010051762927154
Fužine 117 01171 HR3810010051711716067 HR9110010051711712009 HR9110010051711728693 HR7410010051711728708 HR5810010051711727153
Galovac 571 05711 HR8010010051757116064 HR9010010051757112004 HR9510010051757128695 HR5710010051757128700 HR7310010051757127151
Garčin 118 01180 HR7110010051711816062 HR3810010051711812000 HR1610010051711828692 HR5310010051711828705 HR4210010051711827157
Garešnica 119 01198 HR9310010051711916061 HR4910010051711912003 HR5410010051711928694 HR3710010051711928709 HR7510010051711927152
Generalski Stol 120 01201 HR0710010051712016064 HR1710010051712012004 HR2210010051712028695 HR8110010051712028700 HR9710010051712027151
Glina 121 01210 HR8810010051712116068 HR8210010051712112005 HR5510010051712128690 HR6510010051712128704  
Gola 122 01228 HR0810010051712216060 HR8810010051712212001 HR8210010051712228696 HR7610010051712228707 HR6510010051712227159
Goričan 123 01236 HR6210010051712316065 HR1810010051712312007 HR2310010051712328698 HR1210010051712328702  
Gorjani 124 01244 HR4610010051712416069 HR8310010051712412008 HR8810010051712428699 HR7710010051712428703  
Gornja Rijeka 618 06181 HR6610010051761816063 HR0610010051761812002 HR9710010051761828697 HR8610010051761828701  
Gornja Stubica 125 01252 HR9510010051712516067 HR5110010051712512009 HR5110010051712528693 HR3410010051712528708 HR1810010051712527153
Gornja Vrba 569 05690 HR0910010051756916067 HR6210010051756912009 HR6210010051756928693 HR4510010051756928708  
Gornji Bogićevci 127 01279 HR5310010051712716061 HR0910010051712712003 HR1410010051712728694 HR9410010051712728709  
Gornji Kneginec 129 01295 HR0510010051712916066 HR1510010051712912006 HR8510010051712928691 HR6810010051712928706 HR7910010051712927150
Gornji Mihaljevec 604 06041 HR2310010051760416060 HR0610010051760412001 HR9710010051760428696 HR9110010051760428707  
Gospić 130 01309 HR6510010051713016060 HR4810010051713012001 HR4210010051713028696 HR3610010051713028707 HR2510010051713027159
Gračac 131 01317 HR2210010051713116065 HR7510010051713112007 HR8010010051713128698 HR6910010051713128702  
Gračišće 132 01325 HR0610010051713216069 HR4310010051713212008 HR4810010051713228699 HR3710010051713228703 HR2610010051713227155
Gradac 134 01341 HR8810010051713416062 HR5510010051713412000 HR3310010051713428692 HR7010010051713428705 HR5910010051713427157
Gradac, Drvenik 134 01341 HR8810010051713416062 HR5510010051713412000 HR3310010051713428692 HR7010010051713428705 HR5110010051713427204
Gradec 135 01350 HR1310010051713516061 HR6610010051713512003 HR7110010051713528694 HR5410010051713528709  
Gradina 136 01368 HR5110010051713616063 HR8810010051713612002 HR8210010051713628697 HR7110010051713628701  
Gradište 137 01376 HR6210010051713716066 HR7210010051713712006 HR4510010051713728691 HR2810010051713728706  
Grožnjan – Grisignana 138 01384 HR1410010051713816064 HR2410010051713812004 HR2910010051713828695 HR8810010051713828700 HR0710010051713827151
Grubišno Polje 139 01392 HR9510010051713916068 HR8910010051713912005 HR6210010051713928690 HR7210010051713928704 HR1810010051713927154
Gundinci 140 01406 HR6310010051714016069 HR0310010051714012008 HR0810010051714028699 HR9410010051714028703  
Gunja 141 01414 HR1510010051714116067 HR6810010051714112009 HR6810010051714128693 HR5110010051714128708  
Gvozd 510 05100 HR7810010051751016061 HR3410010051751012003 HR3910010051751028694 HR2210010051751028709  
Hercegovac 144 01449 HR1110010051714416063 HR4810010051714412002 HR4210010051714428697 HR3110010051714428701 HR7910010051714427158
Hlebine 145 01457 HR2210010051714516066 HR3210010051714512006 HR0510010051714528691 HR8510010051714528706 HR9610010051714527150
Hrašćina 146 01465 HR7110010051714616064 HR8110010051714612004 HR8610010051714628695 HR4810010051714628700  
Hrvace 148 01481 HR7210010051714816060 HR5510010051714812001 HR4910010051714828696 HR4310010051714828707  
Hrvatska Dubica 149 01490 HR2910010051714916065 HR8210010051714912007 HR8710010051714928698 HR7610010051714928702  
Hrvatska Kostajnica 150 01503 HR0810010051715016062 HR7210010051715012000 HR5010010051715028692 HR8710010051715028705 HR7610010051715027157
Hum na Sutli 152 01520 HR6810010051715216063 HR0810010051715212002 HR0210010051715228697 HR8810010051715228701 HR3910010051715227158
Hvar 153 01538 HR7910010051715316066 HR8910010051715312006 HR6210010051715328691 HR4510010051715328706 HR5610010051715327150
Ilok 154 01546 HR3110010051715416064 HR4110010051715412004 HR4610010051715428695 HR0810010051715428700 HR2410010051715427151
Imotski 155 01554 HR1510010051715516068 HR0910010051715512005 HR7910010051715528690 HR8910010051715528704 HR3510010051715527154
Ivanec 156 01562 HR3210010051715616060 HR1510010051715612001 HR0910010051715628696 HR0310010051715628707 HR8910010051715627159
Ivanić Grad 158 01589 HR7010010051715816069 HR1010010051715812008 HR1510010051715828699 HR0410010051715828703 HR9010010051715827155
Ivankovo 159 01597 HR2210010051715916067 HR7510010051715912009 HR7510010051715928693 HR5810010051715928708  
Ivanska 161 01619 HR9310010051716116064 HR0610010051716112004 HR1110010051716128695 HR7010010051716128700  
Jagodnjak 609 06092 HR6810010051760916061 HR2410010051760912003 HR2910010051760928694 HR1210010051760928709 HR5010010051760927152
Jakovlje 163 01635 HR9410010051716316060 HR7710010051716312001 HR7110010051716328696 HR6510010051716328707  
Jakšić 164 01643 HR5110010051716416065 HR0710010051716412007 HR1210010051716428698 HR9810010051716428702  
Jalžabet 165 01651 HR3510010051716516069 HR7210010051716512008 HR7710010051716528699 HR6610010051716528703  
Janjina 599 05991 HR4810010051759916060 HR3110010051759912001 HR2510010051759928696 HR1910010051759928707 HR0810010051759927159
Jarmina 166 01660 HR8410010051716616067 HR4010010051716612009 HR4010010051716628693 HR2310010051716628708  
Jasenice 167 01678 HR2010010051716716062 HR8410010051716712000 HR6210010051716728692 HR0210010051716728705 HR8810010051716727157
Jasenovac 168 01686 HR4210010051716816061 HR9510010051716812003 HR0310010051716828694 HR8310010051716828709 HR2410010051716827152
Jastrebarsko 169 01694 HR8010010051716916063 HR2010010051716912002 HR1410010051716928697 HR0310010051716928701 HR5110010051716927158
Jelenje 170 01708 HR3710010051717016068 HR3110010051717012005 HR0410010051717028690 HR1410010051717028704 HR5710010051717027154
Jelsa 171 01716 HR5410010051717116060 HR3710010051717112001 HR3110010051717128696 HR2510010051717128707 HR1410010051717127159
Jelsa, Vrboska 171 01716 HR5410010051717116060 HR3710010051717112001 HR3110010051717128696 HR2510010051717128707 HR0610010051717127206
Jesenje 552 05525 HR3510010051755216062 HR0210010051755212000 HR7710010051755228692 HR1710010051755228705  
Josipdol 172 01724 HR1110010051717216065 HR6410010051717212007 HR6910010051717228698 HR5810010051717228702 HR9010010051717227156
Kali 173 01732 HR9210010051717316069 HR3210010051717312008 HR3710010051717328699 HR2610010051717328703 HR1510010051717327155
Kalinovac 559 05592 HR1610010051755916065 HR6910010051755912007 HR7410010051755928698 HR6310010051755928702 HR9510010051755927156
Kalnik 560 05606 HR9210010051756016062 HR5910010051756012000 HR3710010051756028692 HR7410010051756028705 HR6310010051756027157
Kamanje 623 06238 HR3010010051762316067 HR8310010051762312009 HR8310010051762328693 HR6610010051762328708 HR5010010051762327153
Kanfanar 175 01759 HR7710010051717516062 HR4410010051717512000 HR2210010051717528692 HR5910010051717528705 HR4810010051717527157
Kapela 176 01767 HR0210010051717616061 HR5510010051717612003 HR6010010051717628694 HR4310010051717628709 HR8110010051717627152
Kaptol 177 01775 HR4010010051717716063 HR7710010051717712002 HR7110010051717728697 HR6010010051717728701  
Karlobag 178 01783 HR5110010051717816066 HR6110010051717812006 HR3410010051717828691 HR1710010051717828706 HR2810010051717827150
Karlovac 179 01791 HR0310010051717916064 HR1310010051717912004 HR1810010051717928695 HR7710010051717928700 HR9310010051717927151
Karojba 596 05967 HR9510010051759616066 HR0810010051759612006 HR7810010051759628691 HR6110010051759628706 HR7210010051759627150
Kastav 180 01805 HR6810010051718016065 HR2410010051718012007 HR2910010051718028698 HR1810010051718028702 HR5010010051718027156
Kaštela 181 01813 HR5210010051718116069 HR8910010051718112008 HR9410010051718128699 HR8310010051718128703 HR7210010051718127155
Kaštelir – Labinci Castelliere – S. Domenica 597 05975 HR4710010051759716064 HR5710010051759712004 HR6210010051759728695 HR2410010051759728700 HR4010010051759727151
Kijevo 183 01830 HR3710010051718316062 HR0410010051718312000 HR7910010051718328692 HR1910010051718328705  
Kistanje 184 01848 HR5910010051718416061 HR1510010051718412003 HR2010010051718428694 HR0310010051718428709  
Klakar 185 01856 HR9710010051718516063 HR3710010051718512002 HR3110010051718528697 HR2010010051718528701  
Klana 186 01864 HR1110010051718616066 HR2110010051718612006 HR9110010051718628691 HR7410010051718628706  
Klanjec 187 01872 HR6010010051718716064 HR7010010051718712004 HR7510010051718728695 HR3710010051718728700 HR5310010051718727151
Klenovnik 189 01899 HR6110010051718916060 HR4410010051718912001 HR3810010051718928696 HR3210010051718928707  
Klinča Sela 190 01902 HR6110010051719016067 HR1710010051719012009 HR1710010051719028693 HR9710010051719028708  
Klis 192 01929 HR1910010051719216061 HR7210010051719212003 HR7710010051719228694 HR6010010051719228709 HR9810010051719227152
Kloštar Ivanić 193 01937 HR5710010051719316063 HR9410010051719312002 HR8810010051719328697 HR7710010051719328701  
Kloštar Podravski 194 01945 HR6810010051719416066 HR7810010051719412006 HR5110010051719428691 HR3410010051719428706 HR4510010051719427150
Kneževi Vinogradi 195 01953 HR2010010051719516064 HR3010010051719512004 HR3510010051719528695 HR9410010051719528700 HR1310010051719527151
Knin 196 01961 HR0410010051719616068 HR9510010051719612005 HR6810010051719628690 HR7810010051719628704 HR2410010051719627154
Kolan 622 06220 HR7810010051762216069 HR1810010051762212008 HR2310010051762228699 HR1210010051762228703 HR9810010051762227155
Komiža 197 01970 HR2110010051719716060 HR0410010051719712001 HR9510010051719728696 HR8910010051719728707 HR7810010051719727159
Konavle 198 01988 HR7510010051719816065 HR3110010051719812007 HR3610010051719828698 HR2510010051719828702 HR5710010051719827156
Končanica 199 01996 HR5910010051719916069 HR9610010051719912008 HR0410010051719928699 HR9010010051719928703 HR7910010051719927155
Konjščina 200 02003 HR9210010051720016064 HR0510010051720012004 HR1010010051720028695 HR6910010051720028700  
Koprivnica 201 02011 HR7610010051720116068 HR7010010051720112005 HR4310010051720128690 HR5310010051720128704 HR9610010051720127154
Koprivnički Bregi 202 02020 HR9310010051720216060 HR7610010051720212001 HR7010010051720228696 HR6410010051720228707  
Koprivnički Ivanec 203 02038 HR5010010051720316065 HR0610010051720312007 HR1110010051720328698 HR9710010051720328702  
Korčula 204 02046 HR3410010051720416069 HR7110010051720412008 HR7610010051720428699 HR6510010051720428703 HR5410010051720427155
Kostrena 538 05380 HR7810010051753816063 HR1810010051753812002 HR1210010051753828697 HR9810010051753828701 HR4910010051753827158
Koška 205 02054 HR8310010051720516067 HR3910010051720512009 HR3910010051720528693 HR2210010051720528708  
Kotoriba 206 02062 HR1910010051720616062 HR8310010051720612000 HR6110010051720628692 HR9810010051720628705  
Kraljevec na Sutli 208 02089 HR7910010051720816063 HR1910010051720812002 HR1310010051720828697 HR0210010051720828701  
Kraljevica 209 02097 HR9010010051720916066 HR0310010051720912006 HR7310010051720928691 HR5610010051720928706 HR6710010051720927150
Krapina 211 02119 HR1010010051721116065 HR6310010051721112007 HR6810010051721128698 HR5710010051721128702 HR8910010051721127156
Krapinske Toplice 212 02127 HR9110010051721216069 HR3110010051721212008 HR3610010051721228699 HR2510010051721228703 HR1410010051721227155
Krašić 533 05339 HR4910010051753316065 HR0510010051753312007 HR1010010051753328698 HR9610010051753328702 HR3110010051753327156
Kravarsko 545 05452 HR9710010051754516061 HR5310010051754512003 HR5810010051754528694 HR4110010051754528709  
Križ 213 02135 HR4310010051721316067 HR9610010051721312009 HR9610010051721328693 HR7910010051721328708  
Križevci 214 02143 HR7610010051721416062 HR4310010051721412000 HR2110010051721428692 HR5810010051721428705 HR4710010051721427157
Krk 215 02151 HR9810010051721516061 HR5410010051721512003 HR5910010051721528694 HR4210010051721528709 HR8010010051721527152
Krnjak 216 02160 HR3910010051721616063 HR7610010051721612002 HR7010010051721628697 HR5910010051721628701  
Kršan 217 02178 HR5010010051721716066 HR6010010051721712006 HR3310010051721728691 HR1610010051721728706 HR2710010051721727150
Kukljica 572 05720 HR6410010051757216068 HR5810010051757212005 HR3110010051757228690 HR4110010051757228704 HR8410010051757227154
Kula Norinska 219 02194 HR8310010051721916068 HR7710010051721912005 HR5010010051721928690 HR6010010051721928704  
Kumrovec 553 05533 HR5710010051755316061 HR1310010051755312003 HR1810010051755328694 HR9810010051755328709 HR3910010051755327152
Kutina 220 02208 HR5110010051722016069 HR8810010051722012008 HR9310010051722028699 HR8210010051722028703 HR7110010051722027155
Kutjevo 221 02216 HR0310010051722116067 HR5610010051722112009 HR5610010051722128693 HR3910010051722128708 HR2310010051722127153
Labin 222 02224 HR3610010051722216062 HR0310010051722212000 HR7810010051722228692 HR1810010051722228705 HR0710010051722227157
Lanišće 223 02232 HR5810010051722316061 HR1410010051722312003 HR1910010051722328694 HR0210010051722328709  
Lasinja 225 02259 HR1010010051722516066 HR2010010051722512006 HR9010010051722528691 HR7310010051722528706 HR8410010051722527150
Lastovo 226 02267 HR5910010051722616064 HR6910010051722612004 HR7410010051722628695 HR3610010051722628700 HR5210010051722627151
Lećevica 586 05860 HR8610010051758616061 HR4210010051758612003 HR4710010051758628694 HR3010010051758628709  
Legrad 227 02275 HR4310010051722716068 HR3710010051722712005 HR1010010051722728690 HR2010010051722728704 HR6310010051722727154
Lekenik 228 02283 HR6010010051722816060 HR4310010051722812001 HR3710010051722828696 HR3110010051722828707 HR2010010051722827159
Lepoglava 229 02291 HR1710010051722916065 HR7010010051722912007 HR7510010051722928698 HR6410010051722928702 HR9610010051722927156
Levanjska Varoš 230 02305 HR9310010051723016062 HR6010010051723012000 HR3810010051723028692 HR7510010051723028705  
Lipik 231 02313 HR1810010051723116061 HR7110010051723112003 HR7610010051723128694 HR5910010051723128709 HR9710010051723127152
Lipovljani 232 02321 HR5610010051723216063 HR9310010051723212002 HR8710010051723228697 HR7610010051723228701 HR2710010051723227158
Lišane Ostrovičke 234 02348 HR1910010051723416064 HR2910010051723412004 HR3410010051723428695 HR9310010051723428700 HR1210010051723427151
Ližnjan – Lisignano 235 02356 HR0310010051723516068 HR9410010051723512005 HR6710010051723528690 HR7710010051723528704 HR2310010051723527154
Lobor 236 02364 HR2010010051723616060 HR0310010051723612001 HR9410010051723628696 HR8810010051723628707  
Lokve 237 02372 HR7410010051723716065 HR3010010051723712007 HR3510010051723728698 HR2410010051723728702 HR5610010051723727156
Lokvičići 587 05878 HR2710010051758716063 HR6410010051758712002 HR5810010051758728697 HR4710010051758728701 HR9510010051758727158
Lopar 624 06246 HR6310010051762416062 HR3010010051762412000 HR0810010051762428692 HR4510010051762428705 HR3410010051762427157
Lovas 239 02399 HR1010010051723916067 HR6310010051723912009 HR6310010051723928693 HR4610010051723928708  
Lovinac 240 02402 HR3210010051724016066 HR4210010051724012006 HR1510010051724028691 HR9510010051724028706  
Lovran 242 02429 HR6510010051724216068 HR5910010051724212005 HR3210010051724228690 HR4210010051724228704 HR8510010051724227154
Lovreć 243 02437 HR8210010051724316060 HR6510010051724312001 HR5910010051724328696 HR5310010051724328707 HR4210010051724327159
Ludbreg 244 02445 HR3910010051724416065 HR9210010051724412007 HR9710010051724428698 HR8610010051724428702 HR2110010051724427156
Luka 548 05487 HR9810010051754816064 HR1110010051754812004 HR1610010051754828695 HR7510010051754828700  
Lukač 245 02453 HR2310010051724516069 HR6010010051724512008 HR6510010051724528699 HR5410010051724528703  
Lumbarda 600 06009 HR5910010051760016063 HR9610010051760012002 HR9010010051760028697 HR7910010051760028701 HR3010010051760027158
Lupoglav 246 02461 HR7210010051724616067 HR2810010051724612009 HR2810010051724628693 HR1110010051724628708 HR9210010051724627153
Ljubešćica 247 02470 HR0810010051724716062 HR7210010051724712000 HR5010010051724728692 HR8710010051724728705  
Mače 248 02488 HR3010010051724816061 HR8310010051724812003 HR8810010051724828694 HR7110010051724828709  
Magadenovac 578 05789 HR2910010051757816061 HR8210010051757812003 HR8710010051757828694 HR7010010051757828709  
Majur 555 05550 HR0910010051755516066 HR1910010051755512006 HR8910010051755528691 HR7210010051755528706  
Makarska 249 02496 HR6810010051724916063 HR0810010051724912002 HR0210010051724928697 HR8810010051724928701 HR3910010051724927158
Mala Subotica 250 02500 HR2510010051725016068 HR1910010051725012005 HR8910010051725028690 HR0210010051725028704  
Mali Bukovec 251 02518 HR4210010051725116060 HR2510010051725112001 HR1910010051725128696 HR1310010051725128707  
Mali Lošinj 252 02526 HR9610010051725216065 HR5210010051725212007 HR5710010051725228698 HR4610010051725228702 HR7810010051725227156
Malinska – Dubašnica 253 02534 HR8010010051725316069 HR2010010051725312008 HR2510010051725328699 HR1410010051725328703 HR0310010051725327155
Marčana 254 02542 HR3210010051725416067 HR8510010051725412009 HR8510010051725428693 HR6810010051725428708 HR5210010051725427153
Marija Bistrica 256 02569 HR8710010051725616061 HR4310010051725612003 HR4810010051725628694 HR3110010051725628709 HR6910010051725627152
Marija Gorica 539 05398 HR8910010051753916066 HR0210010051753912006 HR7210010051753928691 HR5510010051753928706 HR6610010051753927150
Marijanci 257 02577 HR2810010051725716063 HR6510010051725712002 HR5910010051725728697 HR4810010051725728701  
Marina 258 02585 HR3910010051725816066 HR4910010051725812006 HR2210010051725828691 HR0510010051725828706 HR1610010051725827150
Markušica 610 06106 HR7910010051761016064 HR8910010051761012004 HR9410010051761028695 HR5610010051761028700  
Martijanec 085 00850 HR4710010051708516069 HR8410010051708512008 HR8910010051708528699 HR7810010051708528703  
Martinska Ves 259 02593 HR8810010051725916064 HR9810010051725912004 HR0610010051725928695 HR6510010051725928700  
Maruševec 260 02607 HR5610010051726016065 HR1210010051726012007 HR1710010051726028698 HR0610010051726028702  
Matulji 261 02615 HR4010010051726116069 HR7710010051726112008 HR8210010051726128699 HR7110010051726128703 HR6010010051726127155
Medulin 263 02631 HR2510010051726316062 HR8910010051726312000 HR6710010051726328692 HR0710010051726328705 HR9310010051726327157
Metković 264 02640 HR4710010051726416061 HR0310010051726412003 HR0810010051726428694 HR8810010051726428709 HR2910010051726427152
Mihovljan 265 02658 HR8510010051726516063 HR2510010051726512002 HR1910010051726528697 HR0810010051726528701  
Mikleuš 266 02666 HR9610010051726616066 HR0910010051726612006 HR7910010051726628691 HR6210010051726628706  
Milna 267 02674 HR4810010051726716064 HR5810010051726712004 HR6310010051726728695 HR2510010051726728700 HR4110010051726727151
Mljet 268 02682 HR3210010051726816068 HR2610010051726812005 HR9610010051726828690 HR0910010051726828704 HR5210010051726827154
Molve 270 02704 HR4910010051727016067 HR0510010051727012009 HR0510010051727028693 HR8510010051727028708 HR6910010051727027153
Moščenička Draga 273 02739 HR4510010051727316063 HR8210010051727312002 HR7610010051727328697 HR6510010051727328701 HR1610010051727327158
Motovun – Montona 274 02747 HR5610010051727416066 HR6610010051727412006 HR3910010051727428691 HR2210010051727428706 HR3310010051727427150
Mrkopalj 275 02755 HR0810010051727516064 HR1810010051727512004 HR2310010051727528695 HR8210010051727528700 HR9810010051727527151
Muć 087 00876 HR3210010051708716062 HR9610010051708712000 HR7410010051708728692 HR1410010051708728705  
Mursko Središće 276 02763 HR8910010051727616068 HR8310010051727612005 HR5610010051727628690 HR6610010051727628704 HR1210010051727627154
Murter – Kornati 617 06173 HR2810010051761716061 HR8110010051761712003 HR8610010051761728694 HR6910010051761728709 HR1010010051761727152
Našice 278 02780 HR6310010051727816065 HR1910010051727812007 HR2410010051727828698 HR1310010051727828702 HR4510010051727827156
Nedelišće 279 02798 HR4710010051727916069 HR8410010051727912008 HR8910010051727928699 HR7810010051727928703 HR6710010051727927155
Negoslavci 612 06122 HR8010010051761216060 HR6310010051761212001 HR5710010051761228696 HR5110010051761228707  
Nerežišća 280 02801 HR6410010051728016061 HR2010010051728012003 HR2510010051728028694 HR0810010051728028709  
Netretić 281 02810 HR0510010051728116063 HR4210010051728112002 HR3610010051728128697 HR2510010051728128701 HR7310010051728127158
Nijemci 295 02950 HR7510010051729516065 HR3110010051729512007 HR3610010051729528698 HR2510010051729528702 HR0610010051729527201
Nin 282 02828 HR1610010051728216066 HR2610010051728212006 HR9610010051728228691 HR7910010051728228706 HR9010010051728227150
Nin, Zaton 282 0282 HR1610010051728216066 HR2610010051728212006 HR9610010051728228691 HR7910010051728228706 HR6010010051728227205
Nova Bukovica 283 02836 HR6510010051728316064 HR7510010051728312004 HR8010010051728328695 HR4210010051728328700  
Nova Gradiška 284 02844 HR4910010051728416068 HR4310010051728412005 HR1610010051728428690 HR2610010051728428704 HR6910010051728427154
Nova Kapela 285 02852 HR6610010051728516060 HR4910010051728512001 HR4310010051728528696 HR3710010051728528707 HR2610010051728527159
Nova Rača 287 02879 HR0710010051728716069 HR4410010051728712008 HR4910010051728728699 HR3810010051728728703 HR2710010051728727155
Novalja 288 02887 HR5610010051728816067 HR1210010051728812009 HR1210010051728828693 HR9210010051728828708 HR7610010051728827153
Novalja, Stara Novalja 288 02887 HR5610010051728816067 HR1210010051728812009 HR1210010051728828693 HR9210010051728828708 HR7310010051728827207
Novi Golubovec 554 05541 HR9510010051755416063 HR3510010051755412002 HR2910010051755428697 HR1810010051755428701  
Novi Marof 289 02895 HR8910010051728916062 HR5610010051728912000 HR3410010051728928692 HR7110010051728928705 HR6010010051728927157
Novi Vinodolski 290 02909 HR5710010051729016063 HR9410010051729012002 HR8810010051729028697 HR7710010051729028701 HR2810010051729027158
Novigrad 537 05371 HR4010010051753716061 HR9310010051753712003 HR9810010051753728694 HR8110010051753728709 HR2210010051753727152
Novigrad – Cittanova 291 02917 HR6810010051729116066 HR7810010051729112006 HR5110010051729128691 HR3410010051729128706 HR4510010051729127150
Novigrad Podravski 292 02925 HR2010010051729216064 HR3010010051729212004 HR3510010051729228695 HR9410010051729228700 HR1310010051729227151
Novo Virje 561 05614 HR1710010051756116061 HR7010010051756112003 HR7510010051756128694 HR5810010051756128709  
Novska 293 02933 HR0410010051729316068 HR9510010051729312005 HR6810010051729328690 HR7810010051729328704 HR2410010051729327154
Nuštar 294 02941 HR2110010051729416060 HR0410010051729412001 HR9510010051729428696 HR8910010051729428707  
Obrovac 296 02968 HR5910010051729616069 HR9610010051729612008 HR0410010051729628699 HR9010010051729628703 HR7910010051729627155
Ogulin 297 02976 HR1110010051729716067 HR6410010051729712009 HR6410010051729728693 HR4710010051729728708 HR3110010051729727153
Okrug 588 05886 HR3810010051758816066 HR4810010051758812006 HR2110010051758828691 HR0410010051758828706 HR1510010051758827150
Okučani 299 02992 HR6610010051729916061 HR2210010051729912003 HR2710010051729928694 HR1010010051729928709  
Omiš 300 03000 HR3910010051730016069 HR7610010051730012008 HR8110010051730028699 HR7010010051730028703 HR5910010051730027155
Omišalj 301 03018 HR8810010051730116067 HR4410010051730112009 HR4410010051730128693 HR2710010051730128708 HR1110010051730127153
Opatija 302 03026 HR2410010051730216062 HR8810010051730212000 HR6610010051730228692 HR0610010051730228705 HR9210010051730227157
Opatija, Ičići 302 03026 HR2410010051730216062 HR8810010051730212000 HR6610010051730228692 HR0610010051730228705 HR8410010051730227204
Oprisavci 303 03034 HR4610010051730316061 HR0210010051730312003 HR0710010051730328694 HR8710010051730328709  
Oprtalj – Portole 304 03042 HR8410010051730416063 HR2410010051730412002 HR1810010051730428697 HR0710010051730428701 HR5510010051730427158
Opuzen 306 03069 HR4710010051730616064 HR5710010051730612004 HR6210010051730628695 HR2410010051730628700 HR4010010051730627151
Orahovica 307 03077 HR3110010051730716068 HR2510010051730712005 HR9510010051730728690 HR0810010051730728704 HR5110010051730727154
Orebić 308 03085 HR4810010051730816060 HR3110010051730812001 HR2510010051730828696 HR1910010051730828707 HR0810010051730827159
Orehovica 605 06050 HR7710010051760516065 HR3310010051760512007 HR3810010051760528698 HR2710010051760528702  
Oriovac 309 03093 HR0510010051730916065 HR5810010051730912007 HR6310010051730928698 HR5210010051730928702 HR8410010051730927156
Orle 542 05428 HR9010010051754216069 HR3010010051754212008 HR3510010051754228699 HR2410010051754228703  
Oroslavje 311 03115 HR0610010051731116061 HR5910010051731112003 HR6410010051731128694 HR4710010051731128709 HR8510010051731127152
Osijek 312 03123 HR4410010051731216063 HR8110010051731212002 HR7510010051731228697 HR6410010051731228701 HR1510010051731227158
Otočac 313 03131 HR5510010051731316066 HR6510010051731312006 HR3810010051731328691 HR2110010051731328706 HR3210010051731327150
Otok (Sinj) 314 03140 HR0710010051731416064 HR1710010051731412004 HR2210010051731428695 HR8110010051731428700  
Otok (Vinkovci) 535 05355 HR8210010051753516067 HR3810010051753512009 HR3810010051753528693 HR2110010051753528708 HR0210010051753527207
Ozalj 315 03158 HR8810010051731516068 HR8210010051731512005 HR5510010051731528690 HR6510010051731528704 HR1110010051731527154
Pag 316 03166 HR0810010051731616060 HR8810010051731612001 HR8210010051731628696 HR7610010051731628707 HR6510010051731627159
Pag, Mandre 316 03166 HR0810010051731616060 HR8810010051731612001 HR8210010051731628696 HR7610010051731628707 HR5710010051731627206
Pakoštane 317 03174 HR6210010051731716065 HR1810010051731712007 HR2310010051731728698 HR1210010051731728702 HR4410010051731727156
Pakrac 318 03182 HR4610010051731816069 HR8310010051731812008 HR8810010051731828699 HR7710010051731828703 HR6610010051731827155
Pašman 320 03204 HR2010010051732016066 HR3010010051732012006 HR0310010051732028691 HR8310010051732028706 HR9410010051732027150
Pazin 321 03212 HR6910010051732116064 HR7910010051732112004 HR8410010051732128695 HR4610010051732128700 HR6210010051732127151
Perušić 323 03239 HR7010010051732316060 HR5310010051732312001 HR4710010051732328696 HR4110010051732328707 HR3010010051732327159
Peteranec 324 03247 HR2710010051732416065 HR8010010051732412007 HR8510010051732428698 HR7410010051732428702  
Petlovac 325 03255 HR1110010051732516069 HR4810010051732512008 HR5310010051732528699 HR4210010051732528703 HR3110010051732527155
Petrijanec 326 03263 HR6010010051732616067 HR1610010051732612009 HR1610010051732628693 HR9610010051732628708  
Petrijevci 327 03271 HR9310010051732716062 HR6010010051732712000 HR3810010051732728692 HR7510010051732728705  
Petrinja 328 03280 HR1810010051732816061 HR7110010051732812003 HR7610010051732828694 HR5910010051732828709 HR9710010051732827152
Petrovsko 329 03298 HR5610010051732916063 HR9310010051732912002 HR8710010051732928697 HR7610010051732928701  
Pićan 330 03301 HR1310010051733016068 HR0710010051733012005 HR7710010051733028690 HR8710010051733028704 HR3310010051733027154
Pirovac 581 05819 HR4110010051758116060 HR2410010051758112001 HR1810010051758128696 HR1210010051758128707 HR9810010051758127159
Pisarovina 331 03310 HR3010010051733116060 HR1310010051733112001 HR0710010051733128696 HR9810010051733128707 HR8710010051733127159
Pitomača 332 03328 HR8410010051733216065 HR4010010051733212007 HR4510010051733228698 HR3410010051733228702 HR6610010051733227156
Plaški 333 03336 HR6810010051733316069 HR0810010051733312008 HR1310010051733328699 HR0210010051733328703  
Pleternica 334 03344 HR2010010051733416067 HR7310010051733412009 HR7310010051733428693 HR5610010051733428708 HR4010010051733427153
Plitvička Jezera 455 04553 HR9410010051745516067 HR5010010051745512009 HR5010010051745528693 HR3310010051745528708 HR1710010051745527153
Ploče 335 03352 HR5310010051733516062 HR2010010051733512000 HR9510010051733528692 HR3510010051733528705 HR2410010051733527157
Podbablje 337 03379 HR1610010051733716063 HR5310010051733712002 HR4710010051733728697 HR3610010051733728701 HR8410010051733727158
Podcrkavlje 338 03387 HR2710010051733816066 HR3710010051733812006 HR1010010051733828691 HR9010010051733828706  
Podgora 339 03395 HR7610010051733916064 HR8610010051733912004 HR9110010051733928695 HR5310010051733928700 HR6910010051733927151
Podgora, Živogošće 339 03395 HR7610010051733916064 HR8610010051733912004 HR9110010051733928695 HR5310010051733928700 HR4110010051733927364
Podgorač 340 03409 HR4410010051734016065 HR9710010051734012007 HR0510010051734028698 HR9110010051734028702  
Podravska Moslavina 271 02712 HR8210010051727116062 HR4910010051727112000 HR2710010051727128692 HR6410010051727128705  
Podravske Sesvete 616 06165 HR0610010051761616062 HR7010010051761612000 HR4810010051761628692 HR8510010051761628705 HR7410010051761627157
Podstrana 341 03417 HR2810010051734116069 HR6510010051734112008 HR7010010051734128699 HR5910010051734128703 HR4810010051734127155
Podturen 342 03425 HR7710010051734216067 HR3310010051734212009 HR3310010051734228693 HR1610010051734228708  
Pojezerje 343 03433 HR1310010051734316062 HR7710010051734312000 HR5510010051734328692 HR9210010051734328705  
Pokupsko 544 05444 HR7510010051754416062 HR4210010051754412000 HR2010010051754428692 HR5710010051754428705  
Polača 344 03441 HR3510010051734416061 HR8810010051734412003 HR9310010051734428694 HR7610010051734428709 HR1710010051734427152
Poličnik 345 03450 HR7310010051734516063 HR1310010051734512002 HR0710010051734528697 HR9310010051734528701 HR4410010051734527158
Popovac 346 03468 HR8410010051734616066 HR9410010051734612006 HR6710010051734628691 HR5010010051734628706 HR6110010051734627150
Popovača 347 03476 HR3610010051734716064 HR4610010051734712004 HR5110010051734728695 HR1310010051734728700 HR2910010051734727151
Poreč – Parenzo 348 03484 HR2010010051734816068 HR1410010051734812005 HR8410010051734828690 HR9410010051734828704 HR4010010051734827154
Posedarje 349 03492 HR3710010051734916060 HR2010010051734912001 HR1410010051734928696 HR0810010051734928707 HR9410010051734927159
Postira 350 03506 HR3710010051735016067 HR9010010051735012009 HR9010010051735028693 HR7310010051735028708 HR5710010051735027153
Povljana 573 05738 HR8110010051757316060 HR6410010051757312001 HR5810010051757328696 HR5210010051757328707 HR4110010051757327159
Požega 351 03514 HR7010010051735116062 HR3710010051735112000 HR1510010051735128692 HR5210010051735128705 HR4110010051735127157
Pregrada 352 03522 HR9210010051735216061 HR4810010051735212003 HR5310010051735228694 HR3610010051735228709 HR7410010051735227152
Preko 354 03549 HR4410010051735416066 HR5410010051735412006 HR2710010051735428691 HR1010010051735428706 HR2110010051735427150
Preko, Ugljan 354 03549 HR4410010051735416066 HR5410010051735412006 HR2710010051735428691 HR1010010051735428706 HR8810010051735427205
Prelog 355 03557 HR9310010051735516064 HR0610010051735512004 HR1110010051735528695 HR7010010051735528700 HR8610010051735527151
Preseka 356 03565 HR7710010051735616068 HR7110010051735612005 HR4410010051735628690 HR5410010051735628704  
Prgomet 589 05894 HR8710010051758916064 HR9710010051758912004 HR0510010051758928695 HR6410010051758928700  
Pribislavec 620 06203 HR4010010051762016060 HR2310010051762012001 HR1710010051762028696 HR1110010051762028707  
Primorski Dolac 590 05908 HR5510010051759016065 HR1110010051759012007 HR1610010051759028698 HR0510010051759028702  
Primošten 357 03573 HR9410010051735716060 HR7710010051735712001 HR7110010051735728696 HR6510010051735728707 HR5410010051735727159
Privlaka (Vukovar) 583 05835 HR7910010051758316069 HR1910010051758312008 HR2410010051758328699 HR1310010051758328703  
Privlaka (Zadar) 574 05746 HR3810010051757416065 HR9110010051757412007 HR9610010051757428698 HR8510010051757428702 HR2010010051757427156
Proložac 088 00884 HR5410010051708816061 HR1010010051708812003 HR1510010051708828694 HR9510010051708828709 HR3610010051708827152
Promina 298 02984 HR4410010051729816062 HR1110010051729812000 HR8610010051729828692 HR2610010051729828705  
Pučišća 358 03581 HR5110010051735816065 HR0710010051735812007 HR1210010051735828698 HR9810010051735828702 HR3310010051735827156
Pula – Pola 359 03590 HR3510010051735916069 HR7210010051735912008 HR7710010051735928699 HR6610010051735928703 HR5510010051735927155
Punat 360 03603 HR5210010051736016061 HR0810010051736012003 HR1310010051736028694 HR9310010051736028709 HR3410010051736027152
Punitovci 361 03611 HR9010010051736116063 HR3010010051736112002 HR2410010051736128697 HR1310010051736128701  
Pušća 362 03620 HR0410010051736216066 HR1410010051736212006 HR8410010051736228691 HR6710010051736228706  
Rab 363 03638 HR5310010051736316064 HR6310010051736312004 HR6810010051736328695 HR3010010051736328700 HR4610010051736327151
Radoboj 364 03646 HR3710010051736416068 HR3110010051736412005 HR0410010051736428690 HR1410010051736428704  
Rakovec 536 05363 HR1810010051753616062 HR8210010051753612000 HR6010010051753628692 HR9710010051753628705  
Rakovica 365 03654 HR5410010051736516060 HR3710010051736512001 HR3110010051736528696 HR2510010051736528707 HR1410010051736527159
Rasinja 366 03662 HR1110010051736616065 HR6410010051736612007 HR6910010051736628698 HR5810010051736628702  
Raša 368 03689 HR4410010051736816067 HR9710010051736812009 HR9710010051736828693 HR8010010051736828708 HR6410010051736827153
Ravna Gora 369 03697 HR7710010051736916062 HR4410010051736912000 HR2210010051736928692 HR5910010051736928705 HR4810010051736927157
Ražanac 371 03719 HR5610010051737116066 HR6610010051737112006 HR3910010051737128691 HR2210010051737128706 HR3310010051737127150
Rešetari 372 03727 HR0810010051737216064 HR1810010051737212004 HR2310010051737228695 HR8210010051737228700  
Ribnik 556 05568 HR5810010051755616064 HR6810010051755612004 HR7310010051755628695 HR3510010051755628700 HR5110010051755627151
Rijeka 373 03735 HR8910010051737316068 HR8310010051737312005 HR5610010051737328690 HR6610010051737328704 HR1210010051737327154
Rogoznica 582 05827 HR9510010051758216065 HR5110010051758212007 HR5610010051758228698 HR4510010051758228702 HR7710010051758227156
Rovinj Rovigno 374 03743 HR0910010051737416060 HR8910010051737412001 HR8310010051737428696 HR7710010051737428707 HR6610010051737427159
Rovišće 375 03751 HR6310010051737516065 HR1910010051737512007 HR2410010051737528698 HR1310010051737528702 HR4510010051737527156
Rugvica 376 03760 HR4710010051737616069 HR8410010051737612008 HR8910010051737628699 HR7810010051737628703 HR6710010051737627155
Runovići 591 05916 HR3910010051759116069 HR7610010051759112008 HR8110010051759128699 HR7010010051759128703 HR5910010051759127155
Ružić 377 03778 HR9610010051737716067 HR5210010051737712009 HR5210010051737728693 HR3510010051737728708  
Saborsko 378 03786 HR3210010051737816062 HR9610010051737812000 HR7410010051737828692 HR1410010051737828705  
Sali, Božava 379 03794 HR5410010051737916061 HR1010010051737912003 HR1510010051737928694 HR9510010051737928709 HR7610010051737927208
Sali 379 03794 HR5410010051737916061 HR1010010051737912003 HR1510010051737928694 HR9510010051737928709 HR3610010051737927152
Samobor 380 03808 HR6510010051738016064 HR7510010051738012004 HR8010010051738028695 HR4210010051738028700 HR5810010051738027151
Satnica Đakovačka 381 03816 HR4910010051738116068 HR4310010051738112005 HR1610010051738128690 HR2610010051738128704  
Seget 382 03824 HR6610010051738216060 HR4910010051738212001 HR4310010051738228696 HR3710010051738228707 HR2610010051738227159
Selca 383 03832 HR2310010051738316065 HR7610010051738312007 HR8110010051738328698 HR7010010051738328702 HR0510010051738327156
Selnica 385 03859 HR5610010051738516067 HR1210010051738512009 HR1210010051738528693 HR9210010051738528708  
Semeljci 386 03867 HR8910010051738616062 HR5610010051738612000 HR3410010051738628692 HR7110010051738628705  
Senj 387 03875 HR1410010051738716061 HR6710010051738712003 HR7210010051738728694 HR5510010051738728709 HR9310010051738727152
Severin 562 05622 HR5510010051756216063 HR9210010051756212002 HR8610010051756228697 HR7510010051756228701 HR2610010051756227158
Sibinj 388 03883 HR5210010051738816063 HR8910010051738812002 HR8310010051738828697 HR7210010051738828701  
Sikirevci 570 05703 HR3110010051757016066 HR4110010051757012006 HR1410010051757028691 HR9410010051757028706  
Sinj 389 03891 HR6310010051738916066 HR7310010051738912006 HR4610010051738928691 HR2910010051738928706 HR4010010051738927150
Sirač 390 03905 HR2610010051739016060 HR0910010051739012001 HR0310010051739028696 HR9410010051739028707 HR8310010051739027159
Sisak 391 03913 HR8010010051739116065 HR3610010051739112007 HR4110010051739128698 HR3010010051739128702 HR6210010051739127156
Skrad 393 03930 HR1610010051739316067 HR6910010051739312009 HR6910010051739328693 HR5210010051739328708 HR3610010051739327153
Skradin 394 03948 HR4910010051739416062 HR1610010051739412000 HR9110010051739428692 HR3110010051739428705 HR2010010051739427157
Slatina 395 03956 HR7110010051739516061 HR2710010051739512003 HR3210010051739528694 HR1510010051739528709 HR5310010051739527152
Slavonski Brod 396 03964 HR1210010051739616063 HR4910010051739612002 HR4310010051739628697 HR3210010051739628701 HR8010010051739627158
Slavonski Šamac 397 03972 HR2310010051739716066 HR3310010051739712006 HR0610010051739728691 HR8610010051739728706  
Slivno 399 03999 HR5610010051739916068 HR5010010051739912005 HR2310010051739928690 HR3310010051739928704 HR7610010051739927154
Slunj 400 04006 HR5110010051740016068 HR4510010051740012005 HR1810010051740028690 HR2810010051740028704 HR7110010051740027154
Smokvica 402 04022 HR2510010051740216065 HR7810010051740212007 HR8310010051740228698 HR7210010051740228702 HR0710010051740227156
Sokolovac 405 04057 HR9110010051740516062 HR5810010051740512000 HR3610010051740528692 HR7310010051740528705  
Solin 406 04065 HR1610010051740616061 HR6910010051740612003 HR7410010051740628694 HR5710010051740628709 HR9510010051740627152
Sopje 407 04073 HR5410010051740716063 HR9110010051740712002 HR8510010051740728697 HR7410010051740728701  
Split 409 04090 HR1710010051740916064 HR2710010051740912004 HR3210010051740928695 HR9110010051740928700 HR1010010051740927151
Sračinec 410 04103 HR8210010051741016065 HR3810010051741012007 HR4310010051741028698 HR3210010051741028702  
Stankovci 411 04111 HR6610010051741116069 HR0610010051741112008 HR1110010051741128699 HR9710010051741128703 HR8610010051741127155
Stara Gradiška 412 04120 HR1810010051741216067 HR7110010051741212009 HR7110010051741228693 HR5410010051741228708  
Stari Grad 413 04138 HR5110010051741316062 HR1810010051741312000 HR9310010051741328692 HR3310010051741328705 HR2210010051741327157
Stari Jankovci 414 04146 HR7310010051741416061 HR2910010051741412003 HR3410010051741428694 HR1710010051741428709  
Stari Mikanovci 415 04154 HR1410010051741516063 HR5110010051741512002 HR4510010051741528697 HR3410010051741528701  
Starigrad 416 04162 HR2510010051741616066 HR3510010051741612006 HR0810010051741628691 HR8810010051741628706 HR0210010051741627150
Staro Petrovo Selo 418 04189 HR5810010051741816068 HR5210010051741812005 HR2510010051741828690 HR3510010051741828704 HR7810010051741827154
Ston 419 04197 HR7510010051741916060 HR5810010051741912001 HR5210010051741928696 HR4610010051741928707 HR3510010051741927159
Strahoninec 606 06068 HR6110010051760616069 HR9810010051760612008 HR0610010051760628699 HR9210010051760628703  
Strizivojna 421 04219 HR1110010051742116062 HR7510010051742112000 HR5310010051742128692 HR9010010051742128705  
Stubičke Toplice 422 04227 HR3310010051742216061 HR8610010051742212003 HR9110010051742228694 HR7410010051742228709 HR1510010051742227152
Stupnik 551 05517 HR0210010051755116067 HR5510010051755112009 HR5510010051755128693 HR3810010051755128708  
Sućuraj 423 04235 HR7110010051742316063 HR1110010051742312002 HR0510010051742328697 HR9110010051742328701 HR4210010051742327158
Suhopolje 424 04243 HR8210010051742416066 HR9210010051742412006 HR6510010051742428691 HR4810010051742428706 HR5910010051742427150
Sukošan 425 04251 HR3410010051742516064 HR4410010051742512004 HR4910010051742528695 HR1110010051742528700 HR2710010051742527151
Sunja 426 04260 HR1810010051742616068 HR1210010051742612005 HR8210010051742628690 HR9210010051742628704  
Supetar 427 04278 HR3510010051742716060 HR1810010051742712001 HR1210010051742728696 HR0610010051742728707 HR9210010051742727159
Sutivan 592 05924 HR8810010051759216067 HR4410010051759212009 HR4410010051759228693 HR2710010051759228708 HR1110010051759227153
Sveta Marija 607 06076 HR1310010051760716067 HR6610010051760712009 HR6610010051760728693 HR4910010051760728708  
Sveta Nedelja (Labin) 432 04324 HR4210010051743216066 HR5210010051743212006 HR2510010051743228691 HR0810010051743228706 HR1910010051743227150
Sveta Nedelja (Samobor) 436 04367 HR4910010051743616065 HR0510010051743612007 HR1010010051743628698 HR9610010051743628702 HR3110010051743627156
Sveti Đurđ 437 04375 HR3310010051743716069 HR7010010051743712008 HR7510010051743728699 HR6410010051743728703  
Sveti Filip i Jakov 428 04286 HR8910010051742816065 HR4510010051742812007 HR5010010051742828698 HR3910010051742828702 HR7110010051742827156
Sveti Ilija 438 04383 HR8210010051743816067 HR3810010051743812009 HR3810010051743828693 HR2110010051743828708  
Sveti Ivan Zelina 429 04294 HR7310010051742916069 HR1310010051742912008 HR1810010051742928699 HR0710010051742928703 HR9310010051742927155
Sveti Ivan Žabno 439 04391 HR1810010051743916062 HR8210010051743912000 HR6010010051743928692 HR9710010051743928705  
Sveti Juraj na Bregu 440 04405 HR8310010051744016063 HR2310010051744012002 HR1710010051744028697 HR0610010051744028701  
Sveti Križ Začretje 430 04308 HR9010010051743016061 HR4610010051743012003 HR5110010051743028694 HR3410010051743028709 HR7210010051743027152
Sveti Lovreć 431 04316 HR3110010051743116063 HR6810010051743112002 HR6210010051743128697 HR5110010051743128701 HR0210010051743127158
Sveti Martin na Muri 441 04413 HR9410010051744116066 HR0710010051744112006 HR7710010051744128691 HR6010010051744128706 HR7110010051744127150
Sveti Petar Orehovec 442 04421 HR4610010051744216064 HR5610010051744212004 HR6110010051744228695 HR2310010051744228700 HR3910010051744227151
Sveti Petar u Šumi 433 04332 HR9110010051743316064 HR0410010051743312004 HR0910010051743328695 HR6810010051743328700 HR8410010051743327151
Svetvinčenat 435 04359 HR9210010051743516060 HR7510010051743512001 HR6910010051743528696 HR6310010051743528707 HR5210010051743527159
Šandrovac 564 05649 HR1810010051756416064 HR2810010051756412004 HR3310010051756428695 HR9210010051756428700 HR1110010051756427151
Šenkovec 608 06084 HR4610010051760816062 HR1310010051760812000 HR8810010051760828692 HR2810010051760828705  
Šestanovac 443 04430 HR3010010051744316068 HR2410010051744312005 HR9410010051744328690 HR0710010051744328704 HR5010010051744327154
Šibenik 444 04448 HR4710010051744416060 HR3010010051744412001 HR2410010051744428696 HR1810010051744428707 HR0710010051744427159
Šibenik, Grebaštica 444 04448 HR4710010051744416060 HR3010010051744412001 HR2410010051744428696 HR1810010051744428707 HR2510010051744427417
Šibenik, Krapanj Brodarica 444 04448 HR4710010051744416060 HR3010010051744412001 HR2410010051744428696 HR1810010051744428707 HR1210010051744427360
Šibenik, Zlarin 444 04448 HR4710010051744416060 HR3010010051744412001 HR2410010051744428696 HR1810010051744428707 HR9610010051744427206
Škabrnja 445 04456 HR0410010051744516065 HR5710010051744512007 HR6210010051744528698 HR5110010051744528702 HR8310010051744527156
Šodolovci 614 06149 HR2110010051761416069 HR5810010051761412008 HR6310010051761428699 HR5210010051761428703  
Šolta 447 04472 HR3710010051744716067 HR9010010051744712009 HR9010010051744728693 HR7310010051744728708 HR5710010051744727153
Špišić Bukovica 449 04499 HR9210010051744916061 HR4810010051744912003 HR5310010051744928694 HR3610010051744928709  
Štefanje 450 04502 HR0610010051745016064 HR1610010051745012004 HR2110010051745028695 HR8010010051745028700 HR9610010051745027151
Štitar 628 06289 HR8610010051762816064 HR9610010051762812004 HR0410010051762828695 HR6310010051762828700  
Štrigova 452 04529 HR0710010051745216060 HR8710010051745212001 HR8110010051745228696 HR7510010051745228707 HR6410010051745227159

Tar – Vabriga

Torre – Abrega

631 06319 HR8710010051763116067 HR4310010051763112009 HR4310010051763128693 HR2610010051763128708 HR1010010051763127153
Tinjan 453 04537 HR6110010051745316065 HR1710010051745312007 HR2210010051745328698 HR1110010051745328702 HR4310010051745327156
Tisno 454 04545 HR4510010051745416069 HR8210010051745412008 HR8710010051745428699 HR7610010051745428703 HR6510010051745427155
Tisno, Betina 454 04545 HR4510010051745416069 HR8210010051745412008 HR8710010051745428699 HR7610010051745428703 HR8310010051745427413
Tisno, Jezera 454 04545 HR4510010051745416069 HR8210010051745412008 HR8710010051745428699 HR7610010051745428703 HR3710010051745427368
Tkon 575 05754 HR2210010051757516069 HR5910010051757512008 HR6410010051757528699 HR5310010051757528703 HR4210010051757527155
Tompojevci 456 04561 HR3010010051745616062 HR9410010051745612000 HR7210010051745628692 HR1210010051745628705  
Topusko 457 04570 HR5210010051745716061 HR0810010051745712003 HR1310010051745728694 HR9310010051745728709 HR3410010051745727152
Tordinci 458 04588 HR9010010051745816063 HR3010010051745812002 HR2410010051745828697 HR1310010051745828701  
Tounj 557 05576 HR4210010051755716068 HR3610010051755712005 HR0910010051755728690 HR1910010051755728704  
Tovarnik 549 05496 HR0410010051745916066 HR1410010051745912006 HR8410010051745928691 HR6710010051745928706  
Tribunj 626 06262 HR2610010051762616063 HR6310010051762612002 HR5710010051762628697 HR4610010051762628701 HR9410010051762627158
Trilj 460 04600 HR6410010051746016060 HR4710010051746012001 HR4110010051746028696 HR3510010051746028707 HR2410010051746027159
Trnava 461 04618 HR2110010051746116065 HR7410010051746112007 HR7910010051746128698 HR6810010051746128702  
Trnovec Bartolovečki 462 04626 HR0510010051746216069 HR4210010051746212008 HR4710010051746228699 HR3610010051746228703  
Trogir 463 04634 HR5410010051746316067 HR1010010051746312009 HR1010010051746328693 HR9010010051746328708 HR7410010051746327153
Trpanj 601 06017 HR7010010051760116066 HR8010010051760112006 HR5310010051760128691 HR3610010051760128706 HR4710010051760127150
Trpinja 464 04642 HR8710010051746416062 HR5410010051746412000 HR3210010051746428692 HR6910010051746428705  
Tučepi 593 05932 HR2410010051759316062 HR8810010051759312000 HR6610010051759328692 HR0610010051759328705 HR9210010051759327157
Tuhelj 466 04669 HR5010010051746616063 HR8710010051746612002 HR8110010051746628697 HR7010010051746628701 HR2110010051746627158
Udbina 467 04677 HR6110010051746716066 HR7110010051746712006 HR4410010051746728691 HR2710010051746728706  
Umag – Umago 468 04685 HR1310010051746816064 HR2310010051746812004 HR2810010051746828695 HR8710010051746828700 HR0610010051746827151
Unešić 469 04693 HR9410010051746916068 HR8810010051746912005 HR6110010051746928690 HR7110010051746928704  
Valpovo 471 04715 HR1410010051747116067 HR6710010051747112009 HR6710010051747128693 HR5010010051747128708 HR3410010051747127153
Varaždin 472 04723 HR4710010051747216062 HR1410010051747212000 HR8910010051747228692 HR2910010051747228705 HR1810010051747227157
Varaždinske Toplice 473 04731 HR6910010051747316061 HR2510010051747312003 HR3010010051747328694 HR1310010051747328709 HR5110010051747327152
Vela Luka 474 04740 HR1010010051747416063 HR4710010051747412002 HR4110010051747428697 HR3010010051747428701 HR7810010051747427158
Velika 475 04758 HR2110010051747516066 HR3110010051747512006 HR0410010051747528691 HR8410010051747528706 HR9510010051747527150
Velika Gorica 541 05410 HR0910010051754116065 HR6210010051754112007 HR6710010051754128698 HR5610010051754128702 HR8810010051754127156
Velika Kopanica 476 04766 HR7010010051747616064 HR8010010051747612004 HR8510010051747628695 HR4710010051747628700  
Velika Ludina 477 04774 HR5410010051747716068 HR4810010051747712005 HR2110010051747728690 HR3110010051747728704  
Velika Pisanica 478 04782 HR7110010051747816060 HR5410010051747812001 HR4810010051747828696 HR4210010051747828707 HR3110010051747827159
Velika Trnovitica 565 05657 HR0210010051756516068 HR9310010051756512005 HR6610010051756528690 HR7610010051756528704 HR2210010051756527154
Veliki Bukovec 558 05584 HR5910010051755816060 HR4210010051755812001 HR3610010051755828696 HR3010010051755828707  
Veliki Grđevac 480 04804 HR0710010051748016062 HR7110010051748012000 HR4910010051748028692 HR8610010051748028705 HR6710010051748027204
Veliko Trgovišće 481 04812 HR2910010051748116061 HR8210010051748112003 HR8710010051748128694 HR7010010051748128709 HR1110010051748127152
Veliko Trojstvo 483 04839 HR7810010051748316066 HR8810010051748312006 HR6110010051748328691 HR4410010051748328706 HR5510010051748327150
Vidovec 484 04847 HR3010010051748416064 HR4010010051748412004 HR4510010051748428695 HR0710010051748428700  
Viljevo 485 04855 HR1410010051748516068 HR0810010051748512005 HR7810010051748528690 HR8810010051748528704  
Vinica 486 04863 HR3110010051748616060 HR1410010051748612001 HR0810010051748628696 HR0210010051748628707  
Vinkovci 487 04871 HR8510010051748716065 HR4110010051748712007 HR4610010051748728698 HR3510010051748728702 HR6710010051748727156
Vinodolska općina 488 04880 HR6910010051748816069 HR0910010051748812008 HR1410010051748828699 HR0310010051748828703 HR8910010051748827155
Vir 489 04898 HR2110010051748916067 HR7410010051748912009 HR7410010051748928693 HR5710010051748928708 HR4110010051748927153
Virje 490 04901 HR4310010051749016066 HR5310010051749012006 HR2610010051749028691 HR0910010051749028706 HR2010010051749027150
Virovitica 491 04910 HR9210010051749116064 HR0510010051749112004 HR1010010051749128695 HR6910010051749128700 HR8510010051749127151
Vis 492 04928 HR7610010051749216068 HR7010010051749212005 HR4310010051749228690 HR5310010051749228704 HR9610010051749227154
Visoko 493 04936 HR9310010051749316060 HR7610010051749312001 HR7010010051749328696 HR6410010051749328707  
Viškovci 494 04944 HR5010010051749416065 HR0610010051749412007 HR1110010051749428698 HR9710010051749428702  
Viškovo 495 04952 HR3410010051749516069 HR7110010051749512008 HR7610010051749528699 HR6510010051749528703 HR5410010051749527155
Višnjan – Visignano 497 04979 HR1910010051749716062 HR8310010051749712000 HR6110010051749728692 HR9810010051749728705 HR8710010051749727157
Vižinada – Visinada 498 04987 HR4110010051749816061 HR9410010051749812003 HR0210010051749828694 HR8210010051749828709 HR2310010051749827152
Vladislavci 579 05797 HR6710010051757916063 HR0710010051757912002 HR9810010051757928697 HR8710010051757928701  
Voćin 499 04995 HR7910010051749916063 HR1910010051749912002 HR1310010051749928697 HR0210010051749928701  
Vodice 500 05002 HR6310010051750016067 HR1910010051750012009 HR1910010051750028693 HR0210010051750028708 HR8310010051750027153
Vodnjan – Dignano 502 05029 HR2110010051750216061 HR7410010051750212003 HR7910010051750228694 HR6210010051750228709 HR0310010051750227152
Vođinci 584 05843 HR3110010051758416067 HR8410010051758412009 HR8410010051758428693 HR6710010051758428708  
Vojnić 503 05037 HR5910010051750316063 HR9610010051750312002 HR9010010051750328697 HR7910010051750328701 HR3010010051750327158
Vratišinec 504 05045 HR7010010051750416066 HR8010010051750412006 HR5310010051750428691 HR3610010051750428706  
Vrbanja 505 05053 HR2210010051750516064 HR3210010051750512004 HR3710010051750528695 HR9610010051750528700  
Vrbje 506 05061 HR0610010051750616068 HR9710010051750612005 HR7010010051750628690 HR8010010051750628704  
Vrbnik 507 05070 HR2310010051750716060 HR0610010051750712001 HR9710010051750728696 HR9110010051750728707 HR8010010051750727159
Vrbovec 508 05088 HR7710010051750816065 HR3310010051750812007 HR3810010051750828698 HR2710010051750828702 HR5910010051750827156
Vrbovsko 509 05096 HR6110010051750916069 HR9810010051750912008 HR0610010051750928699 HR9210010051750928703 HR8110010051750927155
Vrgorac 511 05118 HR1910010051751116063 HR5610010051751112002 HR5010010051751128697 HR3910010051751128701 HR8710010051751127158
Vrhovine 512 05126 HR3010010051751216066 HR4010010051751212006 HR1310010051751228691 HR9310010051751228706 HR0710010051751227150
Vrlika 513 05134 HR7910010051751316064 HR8910010051751312004 HR9410010051751328695 HR5610010051751328700 HR7210010051751327151
Vrpolje 514 05142 HR6310010051751416068 HR5710010051751412005 HR3010010051751428690 HR4010010051751428704  
Vrsar – Orsera 516 05169 HR3710010051751616065 HR9010010051751612007 HR9510010051751628698 HR8410010051751628702 HR1910010051751627156
Vrsi 625 06254 HR8510010051762516061 HR4110010051762512003 HR4610010051762528694 HR2910010051762528709 HR6710010051762527152
Vuka 517 05177 HR2110010051751716069 HR5810010051751712008 HR6310010051751728699 HR5210010051751728703  
Vukovar 518 05185 HR7010010051751816067 HR2610010051751812009 HR2610010051751828693 HR0910010051751828708 HR9010010051751827153
Zabok 519 05193 HR0610010051751916062 HR7010010051751912000 HR4810010051751928692 HR8510010051751928705 HR7410010051751927157
Zadar 520 05207 HR7110010051752016063 HR1110010051752012002 HR0510010051752028697 HR9110010051752028701 HR4210010051752027158
Zadar, Silba 520 05207 HR7110010051752016063 HR1110010051752012002 HR0510010051752028697 HR9110010051752028701 HR8810010051752027203
Zadvarje 595 05959 HR8410010051759516063 HR2410010051759512002 HR1810010051759528697 HR0710010051759528701  
Zagorska Sela 521 05215 HR8210010051752116066 HR9210010051752112006 HR6510010051752128691 HR4810010051752128706 HR5910010051752127150
Zagreb 133 01333 HR5510010051713316067 HR1110010051713312009 HR1110010051713328693 HR9110010051713328708 HR7510010051713327153
Zagvozd 522 05223 HR3410010051752216064 HR4410010051752212004 HR4910010051752228695 HR1110010051752228700 HR2710010051752227151
Zaprešić 543 05436 HR4210010051754316067 HR9510010051754312009 HR9510010051754328693 HR7810010051754328708 HR6210010051754327153
Zažablje 523 05231 HR1810010051752316068 HR1210010051752312005 HR8210010051752328690 HR9210010051752328704  
Zdenci 524 05240 HR3510010051752416060 HR1810010051752412001 HR1210010051752428696 HR0610010051752428707  
Zemunik Donji 525 05258 HR8910010051752516065 HR4510010051752512007 HR5010010051752528698 HR3910010051752528702 HR7110010051752527156
Zlatar 526 05266 HR7310010051752616069 HR1310010051752612008 HR1810010051752628699 HR0710010051752628703 HR9310010051752627155
Zlatar Bistrica 527 05274 HR2510010051752716067 HR7810010051752712009 HR7810010051752728693 HR6110010051752728708  
Zmijavci 528 05282 HR5810010051752816062 HR2510010051752812000 HR0310010051752828692 HR4010010051752828705 HR2910010051752827157
Zrinski Topolovac 566 05665 HR1910010051756616060 HR0210010051756612001 HR9310010051756628696 HR8710010051756628707 HR7610010051756627159
Žakanje 530 05304 HR9110010051753016064 HR0410010051753012004 HR0910010051753028695 HR6810010051753028700 HR8410010051753027151
Žminj 531 05312 HR7510010051753116068 HR6910010051753112005 HR4210010051753128690 HR5210010051753128704 HR9510010051753127154
Žumberak 540 05401 HR5210010051754016060 HR3510010051754012001 HR2910010051754028696 HR2310010051754028707  
Župa dubrovačka 602 06025 HR2210010051760216064 HR3210010051760212004 HR3710010051760228695 HR9610010051760228700 HR1510010051760227151
Županja 534 05347 HR3310010051753416069 HR7010010051753412008 HR7510010051753428699 HR6410010051753428703 HR5310010051753427155

Postupak oporezivanja od 01.07.2021. i PDV za isporuke u EU

Od 01.07.2021 stupaju na snagu izmjene Zakona o PDV-u koje se odnose na isporuke dobara i usluga primateljima koji nisu porezni obveznici (nisu u sustavu PDV-a) u drugim članicama EU.
Izmjene se odnose na prodaju putem web trgovina, telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljene usluge osobama koje nisu u sustavu PDV-a u drugim državama članicama EU.

Mjesto oporezivanja navedenih isporuka je u državi članici sjedišta isporučitelja, ako je u prethodnoj i tekućoj kalendarskoj godini njihova vrijednost bila manja od 77.000,00 kuna.
U trenutku prelaska praga, mjesto oporezivanja je mjesto prebivališta primatelja usluga i mjesto gdje završava prijevoz dobara kupcu. Stoga se nakon prelaska praga porezni obveznik može prijaviti za primjenu OSS-a (eng. One Stop Shop), a ako ne odabere tu mogućnost, mora se registrirati za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj se nalazi mjesto oporezivanja njegovih isporuka.

Ako tijekom godine prijeđe prag koji iznosi 77.000,00 kuna, porezni obveznik je obvezan podnijeti Obrazac e-trgovina u roku od 8 dana od dana kada je obavio isporuku kojom je prešao prag. Portal za registraciju za potrebe korištenja posebnog postupka oporezivanja dostupan je ovdje.

Izmjene u vezi prodaje dobara na daljinu stupaju na snagu 01.07.2021. te su porezni obveznici koji obavljaju navedene isporuke u vrijednosti manjoj od praga obvezni do 20.07.2021. godine podnijeti dva Obrasca e-trgovina, jedan za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020., a drugi za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Prag se ne primjenjuje na ostale usluge obavljene osobama koje nisu porezni obveznici, isporuke dobara unutar iste države članice te na porezne obveznike iz trećih zemalja.

Od 01.07.2021. ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti (do 160,00 kuna). Porezni obveznik koji primjenjuje IOSS naplaćuje PDV od kupca kao dio prodajne cijene te su dobra prijavljena u IOSS-u oslobođena plaćanja PDV-a pri uvozu ako isporučitelj Carinskoj upravi predoči valjani IOSS identifikacijski broj.

Porezni obveznici koji obavljaju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja, elektronički obavljene usluge te prodaju dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici (nisu u sustavu PDV-a) u drugim državama članicama Europske unije u vrijednosti manjoj od praga obvezni su do 20. siječnja tekuće za prethodnu kalendarsku godinu podnijeti Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU na Obrascu e-trgovina.

Radi lakšeg razumijevanja, pripremili smo grafički prikaz novog postupka oporezivanja.

Postupak oporezivanja i PDV od 01.07

 

Files:
Informacije o datoteci
Kreirano 24-06-2021
Zadnja izmjena 24-06-2021

 

Otvaranje firme ili preuzimanje postojeće - potpore za samozapošljavanje u 2021.

Ukoliko razmišljate o otvaranju firme ili preuzimanju postojeće, uputno je razmotriti državne potpore za samozapošljavanje i poticaje koje je moguće ostvariti preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - kroz otvaranje firme ili preuzimanje firme koja već posluje. Uz dobro vođenje postupka - firma može biti osnovana u roku mjesec dana ili manje, ovisno aplicira li se za državne potpore za samozapošljavanje ili ne.

 • Za sva praktična pitanja u vezi navedenih potpora za samozapošljavanje i otvaranje firme - stojimo na raspolaganju na broju 072 303 334.
 • Za pitanja oko preuzimanja firme koja već posluje uz sredstva državnih potpora, također stojimo na raspolaganju na istom broju.
 • Prije otvaranja ili preuzimanja firme - moguće je ugovoriti poslovnu podršku i vođenje poslovnih knjiga nakon osnivanja tvrtke.

Za stručna pitanja obratiti se možete svom savjetniku na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Potpore se dodjeljuju se nezaposlenim osobama za pokrivanje inicijalnih troškova poslovanja i rada poslovnog subjekta.
Osobe mogu potporu koristiti za udruživanje u nove poslovne subjekte i preuzimanje postojećih subjekata.
Cilj mjere Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.


Ciljane skupine

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda.
Trajanje mjere 24 mjeseca
Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti
Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).
Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za četiri skupine korisnika.
1. Skupina - do 130.000,00 kn
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :
- (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
2. Skupina - do 100.000,00 kn
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :
- (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
- (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
- (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
- (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
3. Skupina – do 75.000,00 kn
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :
- (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
- (H) Prijevoz i skladištenje
- (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
- (J) Informacije i komunikacije
- (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
- (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
- (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
4. Skupina – do 55.000,00 kn
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :
- (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
- (P) Obrazovanje
- (S) Ostale uslužne djelatnosti

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno osnovnoj djelatnosti poslovnog subjekta, dok će se visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku.
Napomena:
Potpore se neće odobravati za djelatnosti koje su privremeno obustavljene odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog,županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili im je na bilo koji način ograničen rad zbog sprečavanja širenja koronavirusa.


Neprihvatljive djelatnosti
Potpora za samozapošljavanje ne može se odobriti za djelatnosti koje su neprihvatljive za financiranje:
- (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
- (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo
izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od
vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)
- (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
- (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
- (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
- (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
78 Djelatnosti zapošljavanja
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i
ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
- (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti
- Sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu


POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U 2021.
Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:
a) fiksnog iznosa
b) varijabilnog iznosa
Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe
na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog
prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i
slično).
Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za
registraciju svih ostalih vrsta poslovnih subjekata (dohodovni obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i sl.), bez potrebe
pravdanja navedenih iznosa u Troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.
Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o djelatnostima za koje se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 8
kategorija:
- kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme neophodnih za obavljanje djelatnosti te koji traju, odnosno koriste se u vremenu
dužem od jedne godine
- kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
- kupnja ili zakup licenciranih IT programa

- edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o
namjenskom utrošku sredstava – najviše 30% od iznosa potpore
- kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
- kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo: C prerađivačka industrija) – najviše 20%
od iznosa potpore
- kupnja franšiza
- usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje...)
Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u.
Sve ostale vrste troškova koje nisu nabrojane, ne mogu biti prihvatljive za financiranje.
Navedeni prihvatljivi troškovi moraju:
- biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu
- biti u skladu s realnim trenutnim tržišnim cijenama
- biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima
dokumenata koji dokazuju navedene troškove
*Napomena: Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.


Trajanje javnog poziva
Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2021.godine, odnosno do iskorištenja sredstava.
Način obrade zahtjeva
Javni poziv, poslovni plan i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.


Kriteriji
- Osoba mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva.
- Potpora se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja, pri čemu se varijabilni iznos pravda troškovnikom dostavljenim uz poslovni plan.
- Troškovi se mogu navoditi s uključenim porezom na dodanu vrijednost samo ukoliko porez, sukladno važećim pravnim propisima, nije povrativ.
- Osobe koje su imale registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci mogu koristiti mjeru isključivo u slučaju da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.
- Potpora za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u stopostotnom udjelu.


UDRUŽIVANJE KORISNIKA POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
Ukoliko se više nezaposlenih osoba udružuje u isti poslovni subjekt, samo jednoj osobi može biti dodijeljen maksimalni iznos potpore
koji uključuje fiksne i varijabilne troškove, dok drugi suosnivač može ostvariti potporu u propisanim iznosima ovisno o skupini i samo
za varijabilne troškove

Iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte:
- U slučaju osnivanja i zapošljavanja u trgovačkom društvu, paušalnom obrtu, dohodovnom obrtu ili samostalnoj djelatnosti
gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za najviše 2 osobe iznosi za:
- 1. skupinu do 200.000,00 kn (130.000 + 70.000= 200.000 kn)
- 2. skupinu do 150.000,00 kn (100.000 + 50.000 = 150.000 kn)
- 3. skupinu do 110.000,00 kn ( 75.000 + 35.000 = 110.000 kn)
- 4. skupinu do 80.000 kn (55.000 + 25.000 = 80.000 kn)


DOKUMENTACIJA ZA DODJELU POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: www.mjere.hr . Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NIAS sustava e-građani.
1. Poslovni plan s troškovnikom,
2. Izjava o nepodmirenim obvezama,
3. Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe,
4. Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva,
5. Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana (potvrdu
izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate)
Za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:
6. Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva).
Za osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt:
7. Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva.


Ocjenjivanje zahtjeva
Prije ocjenjivanja zahtjeva nužno je utvrditi osnovna 2 preduvjeta: tražena dokumentacija je potpuna i troškovnik je u skladu s popisom prihvatljivih troškova. U suprotnom, od podnositelja zahtjeva se traži dopuna dokumentacije.
Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja na način da su različitim elementima pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova.
Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva 65 bodova.
Elementi za ocjenjivanje zahtjeva su sljedeći:
− Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova
− Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti - najviše 10 bodova
− Prvo poduzetničko iskustvo - najviše 5 bodova
− Pripremne radionice/savjetovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - najviše 10 bodova
− Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva - najviše 10 bodova
− Popunjenost poslovnog plana sa priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik - najviše 15 bodova
− Procjena prihoda i troškova- najviše 15 bodova
− Dodatne prednosti nedostatci poslovnog plana (održivost I konkurentnost) - najviše 10 bodova
− Inovativnost projekta - najviše 5 bodova
− Ulaganje u nedostajuće djelatnosti - najviše 5 bodova
Napomena: Hrvatski zavod za zapošljavanje će osigurati redovito održavanje radionica za samozapošljavanje i/ili individualnog savjetovanja. Informacije dostupne na web stranici www.mjere.hr .

Obveze korisnika
- 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora
- Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja sukladno odobrenom troškovniku dostavljnom uz poslovni plan – dokazuje se dostavom dokaza o utrošku varijabilnog iznosa potpore najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja
- Najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja, a najkasnije 30 dana od isteka, dostaviti i potvrdu porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
- Po isteku ugovornog razdoblja, a najkasnije 30 dana od isteka, dostaviti drugu potvrdu porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
- Ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore – isto se dokazuje službenim financijskim izvješćima koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi.
U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, korisnik potpore mora:
- Od ukupno isplaćenog varijabilnog dijela potpore, vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku potpore prema odobrenom troškovniku ill dokazi nisu prihvatljivi, odnosno nastali su ili su plaćeni izvan propisanog roka.
- U slučaju zatvaranja poslovnog subjekta i odjave iz radnog odnosa prije isteka 24-mjesečnog razdoblja ili prijave na nepuno radno vrijeme, korisnik vraća isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu na sljedeći način:
1. ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u prvom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupno isplaćeni iznos potpore
2. ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u drugom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupni iznos varijabilnog dijela potpore i 50% fiksnog iznosa isplaćene potpore.
- Troškovnik se u tijeku trajanja ugovornih obveza može mijenjati samo jednom i to isključivo uz obvezu dostave dokaza i obrazloženja o okolnostima koje su dovele do izmjene istog (npr. tržišni razlozi) i to samo u okviru prihvatljivih troškova ove mjere.
- U roku 30 dana od datuma nabave opreme, o svom trošku označiti sufinanciranu opremu putem informativne plastične ploče ili samoljepljive plastificirane naljepnice. Sva vozila i sufinancirana oprema (uključujući i prijenosnu elektroničku opremu) cijene od 5.000 kn i više trebaju biti propisno označena. Izgled ploče ili naljepnice mora sadržavati bijelu podlogu na kojoj se nalazi logo HZZ-a i amblem Europske unije s natpisom „Sufinancira Europska unija“. Informativna ploča ili naljepnica mora biti na predmetu sufinanciranja najmanje do kraja sufinanciranog razdoblja.“
Isplata sredstava
Jednokratno, u roku 30 dana od dana potpisa ugovora, a po dostavi instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) od strane podnositelja zahtjeva.
Podnositelji zahtjeva koji ne mogu ostvariti potporu:
- Osobe koje imaju ovrhu po privatnim računima, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju
- Osobe koje su bile zaposlene u poslovnom subjektu koji žele preuzeti uz potporu, unatrag 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva,
- Osobe čiji je prethodni poslovni subjekt zatvoren ili su prestali biti vlasnici istog unazad 12 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva, osobe koje su obavljale samostalnu djelatnost te članovi zadruga
- Osobe kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postale dugotrajno nezaposlene osobe, potpora se neće odobriti. Dugotrajnom nezaposlenošću smatra se radna neaktivnost od 12 mjeseci i više, bez obzira je li osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih ili ne.
- Osobe koje su već jednom koristile potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.
- Osobe koje od člana obitelji namjeravaju preuzeti poslovni subjekt ili postojeće poslovanje kroz novi poslovni subjekt.

Napomene
U slučajevima kada su, uz osobe koje koriste sredstva za samozapošljavanje, osnivači trgovačkog društva druge fizičke osobe, korisnici sredstava moraju biti većinski suvlasnici na način:
- dva, tri ili četiri osnivača - korisnik sredstava treba imati većinski udjel u vlasništvu (51%),
- tri osnivača - dva korisnika sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 51%,
- više od četiri osnivača:
- jedan korisnik sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 25%.
U slučajevima kada je uz osobu koja koristi sredstva za samozapošljavanje osnivač obrta druga fizička osobe, korisnici sredstava moraju biti suvlasnici – ortaci.
Ukoliko podnositelj/ica zahtjeva ima ovrhu po privatnim računima, a namjerava registrirati trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, potpora se može isplatiti isključivo u slučaju dostave bjanko zadužnice na kojoj je glavni dužnik trgovačko društvo, a jamci platci dvije osobe: osoba koja traži potporu - vlasnik/ica poduzeća i neka druga fizička osoba. U slučaju da osoba koja traži potporu i namjerava registrirati trgovačko društvo ima ovrhu po privatnim računima čiji iznos prelazi 20% iznosa tražene potpore, Zavod zadržava pravo neisplate potpore.
Potpora za samozapošljavanje može pojedinom poslovnom subjektu biti dodijeljena samo jednom.
Korisnicima potpore za samozapošljavanje kojima je ista isplaćena u 2021. godini ne može biti dodijeljena Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom.


DOKAZI O PLAĆENIM TROŠKOVIMA S OBZIROM NA VRSTU TROŠKA
(dostavljaju se uz Izvješće o namjenskom utrošku potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja):
Kupnja strojeva, alata, opreme za rad (uključujući montiranje i instaliranje), softwarea, kupnja sirovine i potrošnog materijala -
RAČUN izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje.
Oprema može biti nabavljena i u inozemstvu uz istu dokaznu dokumentaciju.
Kupnja vozila - RAČUN izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo
provedeno plaćanje te preslika PROMETNE DOZVOLE
Za svu vrstu opreme i vozila potrebno je dostaviti i FOTODOKUMENTACIJU koja se sastoji od isprintanih fotografija sufinancirane
opreme/vozila u boji ili od fotografija u digitalnom obliku. Opremu koja je sufinancirana u iznosu većem od 5.000 kn potrebno je
fotografirati na način da je vidljiva informativna ploča ili naljepnica.
Edukacije – RAČUN izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo
provedeno plaćanje, odgovarajuća POTVRDA ili UVJERENJE o završenoj edukaciji
Kupnja franšize – UGOVOR s vlasnikom franšize o kupnji franšize i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno
plaćanje
Za dokazivanje utroška fiksnog iznosa potpore nije potrebno dostavljati dokaznu dokumentaciju.
*ili drugi dokument jednake dokazne vrijednosti vezan uz poslovni račun Korisnika/ce potpore


DOKAZI O OSTVARENOM PROMETU U IZNOSU 50% IZNOSA POTPORE U 24 MJESECA
Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju temeljem podataka iz poslovnih knjiga:

− Pregled poslovnih primitaka i izdataka (Obrazac P-PPI)
− Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI)
− Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH)
Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju paušalno:
− Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD)
Obveznici poreza na dobit:
- Godišnji financijski izvještaj (Obrazac GFI-POD)
- Popis dugotrajne imovine
Napomena:
Svi troškovi moraju biti plaćeni transakcijski (putem računa poslovnog subjekta) i vidljivi na izvodima s poslovnog računa. Troškovi plaćeni gotovinom neće se smatrati prihvatljivima. Iznosi računa priznaju se s uključenim PDV-om poslovnim subjektima koji nisu u sustavu PDV-a.
Svaki trošak nastao putem kreditnih kartica uz obročnu otplatu, bez obzira radi li se o privatnoj ili poslovnoj kartici, neće se priznavati.
Troškovi koji nastanu prije registracije poslovnog subjekta, kao i troškovi koji nastanu u vremenskom periodu nakon isteka ugovorne obveze sa Zavodom, smatrat će se neprihvatljivim troškovima.
HZZ može od korisnika potpore zatražiti i dodatnu dokumentaciju u svrhu kontrole izvršenja ugovornih obveza te ukoliko iz dostavljene dokumentacije nije moguće utvrditi namjensko trošenje sredstava. To može biti financijska i ostala dokumentacija te potvrde koje izdaje Porezna uprava.

Potpora za samozapošljavanje www.mjere.hr

UVJETI I NAČINI KORIŠTENJA SREDSTAVA

 • Objavljeno u Osnivanje tvrtke

Radne dozvole za strance 2021

1. siječnja 2021. na snagu je stupio Zakon o strancima (NN133/20) i njime je na drugačiji način regulirano dobivanje radnih dozvola za državljane trećih zemalja (izvan EU).

Zahtjevi će se predavti eletronskim putem na webstranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Za zapošljavanje državljana trećih zemalja i dobivanje radne dozvole potrebno je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pribaviti test tržišta rada kojim Hrvatski zavod za zapošljavanje daje mišljenje da na Hvatskom tržištu radne snage nema radnika traženih kvalifikacija. Hrvatski zavod za zapošljavanje ima rok od 15 dana u kojem mora dati mišljenje da li u Hrvatskoj nedostaje radnika traženog zanimanja ili ne.
Za određene zanimanja Hrvatski zavod za zapošljavanje je izdao unaprijed mišljenje da nedostaju u Hrvatskoj te za njih nije potrebno tražiti test tržišta rada.
Popis zanimanja za koje ne treba tražiti test tržišta rada možete preuzeti na ovoj poveznici: Popis zanimanja za koje se ne treba tražiti test tržišta rada.

Uz zahtjev za radnu dozvolu treba priložiti:

 • ugovor o radu
 • dokaz o koji se odnose na razinu obrazovanja, obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i sve druge uvjete koje zahtijeva poslodavac.

Uvijeti koje mora ispuniti poslodavac za dobivanje radne dozvole za državljane trećih zemalja:

 • obavlja gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u Republici Hrvatskoj
 • ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja vezanih uz porez na dohodak i doprinose za obavezna osiguranja o kojima službenu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za financije
 • u zadnjih šest mjeseci, ima zaposlenog najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske, a ukoliko je riječ o sezonskim obrtima najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije u prethodnoj sezoni
 • nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja
 • broj zaposlenih radnika državljana Republike Hrvatske odnosno državljana države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije kod poslodavca ne smije biti manji od 1/4 ukupno zaposlenih.
 • Objavljeno u eURED
Pretplati se na ovaj RSS feed