Log in

Izjava o zaštiti osobnih podataka potencijalnih kandidata za zapošljavanje

  • Objavljeno u Posao

Informacije o identitetu i kontakt podacima voditelja obrade

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka od strane društva VALDEZ d.o.o.

Kontakt podaci društva: , Tel: 042/500 499.

Za potrebe ove izjave pojam „ispitanik“ ili „kandidat„ će se koristiti i u odnosu na osobu muškog spola, kao i u odnosu na osobu ženskog spola kao rodnopravne, ravnopravne i jednakovrijedne osobe, te se isto ne smatra rodnom diskriminacijom. Ispitanik je pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose te čiji se identitet može utvrditi ili čiji je identitet utvrđen.

Način i svrha obrade osobnih podataka

Ako nam dostavite otvorenu zamolbu za posao ili zamolbu temeljem oglašenog slobodnog radnog mjesta, putem naših internetskih stranica ili putem alternativnih kanala (primjerice portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta), primate na znanje da će se svi osobni podaci koje ste nam dostavili u svojem zahtjevu/zamolbi za posao odnosno kao privitak istome, u svrhu dokazivanja o ispunjenju Vaših radnih i stručnih kvalifikacija, obrađivati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka kako bi proveli selekcijski odabir kandidata ili poduzeli potrebne radnje na
Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.

Osobne podatke prikupljamo izravno od Vas kada se prijavite za neku otvorenu ili željenu poziciju unutar VALDEZ d.o.o., primjerice: identifikacijske podatke, kontakt podatke, podatke o radnom iskustvu, podatke koji se odnose na profesionalne okolnosti te u pojedinim slučajevima, a propisano posebnim propisima, i podatke o kažnjivim osudama i prekršajima. U pojedinim slučajevima možemo prikupljati Vaše osobne podatke i od trećih strana, kao što su reference prethodnih poslodavaca. Iste podatke prikupljamo i obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa upravljanja ljudskim potencijalima kako bi identificirali i procijenili idealnog kandidata, osigurali naše poslovanje u skladu sa važećim propisima i zakonima, te u svrhe postavljanja i obrane naših pravnih zahtjeva. Imamo opravdani interes za pohranom Vaših osobnih podataka i po završetku selekcijskog odabira kako bismo Vas, u okviru našeg programa zapošljavanja, uzeli u obzir prilikom zapošljavanja na mogućim budućim radnim pozicijama. Osobne podatke briše po završetku selekcijskog postupka, a najkasnije u roku od 6 mjeseci.

Molimo Vas da u dokumentaciji koju nam šaljete ili ćete učitati na portal specijaliziran za oglašavanje slobodnih radnih mjesta ne navodite posebne kategorije osobnih podataka kao što su osobni podaci o rasnom ili etničkom podrijetlu, političkom, vjerskom ili filozofskom uvjerenju, članstvo u sindikatu, podaci koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju. Iste podatke ne tražimo i nećemo ih prikupljati, osim ukoliko to od nas ne zahtjeva primjenjivi propis.

Drugi primatelji osobnih podataka ispitanika

Primate na znanje da se u redovnom provođenju selekcijskog odabira kandidata, Vaši osobni podaci otkrivaju zaposlenicima unutar Valdez d.o.o. zaduženima za upravljanje ljudskim potencijalima te voditeljima organizacijskih jedinica za koje podnosite zamolbu odnosno zahtjev za zaposlenje, a ukoliko ste zamolbu podnijeli putem portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta, i zaposlenicima istog izvršitelja.

Vremensko razdoblje pohrane osobnih podataka

Ako prihvatite zaposlenje, svi relevantni osobni podaci prikupljeni tijekom selekcijskog perioda će postati dio evidencije zaposlenika i čuvat će se trajno sukladno posebnim propisima. Ako Vas ne zaposlimo, Vaši osobni podatci bit će pohranjeni tijekom vremenskog intervala od 6. mjeseci nakon provedenog selekcijskog odabira, a potom i trajno brisani, osim ukoliko ne postoji druga pravna osnova za obradom istih podataka. Voditelj obrade, prema procjeni ima pravo brisati podatke i odmah nakon završetka natječaja.

Prava ispitanika

1. Pravo na pristup osobnim podacima: Imate pravo od nas zatražiti informacije o Vašim osobnim podatcima koje društvo VALDEZ d.o.o. obrađuje, pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen.

2. Pravo na ispravak osobnih podataka: Ukoliko su pohranjeni Vaši osobni podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka davanjem dodatne izjave i pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen. Odgovorni ste za davanje ispravnih osobnih podataka dotičnom društvu VALDEZ d.o.o..

3. Pravo na brisanje osobnih podataka: Ukoliko dokažete da razlozi zbog kojih se obrađuju Vaši osobni podaci više nisu legitimni, ni potrebni s obzirom na svrhu u koju su prikupljeni ili razumni pod dotičnim okolnostima, odgovarajući osobni podaci će biti brisani, ukoliko to ne brane važeći pravni propisi, ili se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose odnosno ako su nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

4. Pravo prigovora na obrade osobnih podataka temeljene na legitimnom interesu voditelja obrade: Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga koji se odnose na Vaše interese te temeljna prava i slobode, a u odnosu na one obrade osobnih podataka koje se temelje na našem legitimnom interesu. Dostaviti ćemo Vam tada dostaviti obavijest o tome nadilaze li, po provedenom ispitivanju, naši legitimni interesi Vaše posebne razloge, te ako dokažemo da postoje naši uvjerljivi legitimni razlozi za obradom osobnih podataka koji nadilaze Vaše posebne interese, prava i slobode ili je to nužno zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, iste podatke ćemo u tu svrhu obrađivati, a u protivnom, više nećemo obrađivati iste podatke u odnosnu svrhu.

5. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Imate nam pravo podnijeti prigovor te svakako imate pravo na podnošenje prigovora i Agenciji za zaštitu osobnih podataka odnosno nadzornom tijelu unutar EU.

6. Zloporaba prava: Imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po Vašem zahtjevu, ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihova učestalog ponavljanja.

7. Pravo na podnošenje upita u svezi sa zaštitom osobnih podataka:

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

, Tel: 042 500 499.

Navedena se prava mogu ostvariti pisanim putem na ili osobno na adresi ureda u Varaždinu, Zagrebačka 89, zgrada Tehnološki park Varaždin.

Poslijednja izmjena danaPonedjeljak, 18 June 2018 12:39