Log in

Trgovačka društva kao društva osoba ili društva kapitala

Trgovačko društvo je pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj uređeni Zakonom o trgovačkim društvima, a nastaje sklapanjem ugovora između dviju ili više fizičkih i pravnih osoba koje udruženim kapitalom i/ili radom posluju pod istom tvrtkom radi postizanja zajedničkih ciljeva, odnosno stjecanja dobiti.

Oblici trgovačkih društava:

1. Javno trgovačko društvo (JTD)
- Osnovano je od strane najmanje dvije osobe.
- Imovina se formira unosom jednakih dijelova uloga članova koji osnivaju društvo.
- Članovi odgovaraju neograničeno i solidarno cijelom svojom imovinom.
- JTD je često odabir za veće poslovne subjekte koji žele javno emitirati dionice na tržištu kapitala.

2. Komanditno društvo (KD)
- Sastoji se od najmanje dvije osobe.
- Može imati dvije vrste članova:
- Komplementari - Odgovaraju za obveze društva neograničeno.
- Komanditori - Odgovaraju samo s iznosom uloga koji unose u društvo.
- KD je često odabir za poslovne partnere koji žele kombinirati kapital i upravljačku ulogu.

3. Dioničko društvo (DD)
- Temelji se na udruživanju kapitala, a ne osoba.
- Dioničko društvo ima dionice koje predstavljaju vlasničke udjele.
- Članovi ne odgovaraju osobno za obveze društva.
- DD je često odabir za veće kompanije koje žele privući investitore putem izdavanja dionica.

4. Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
- Također temelji udruživanje kapitala.
- Članovi društva s ograničenom odgovornošću odgovaraju samo do iznosa svojih uloga.
- Ovo društvo ima fleksibilniju strukturu od dioničkog društva.
- D.o.o. je često odabir za manje i srednje poduzetnike zbog jednostavnosti upravljanja i ograničene osobne odgovornosti.

Glavni obliciOdgovornostBroj članovaUpis kapitalaOrganiPorez
Javno trgovačko društvo Neograničena Minimalno 1 Neopredijeljen Skupština, uprava Oporezuje se porezom na dobit
Komanditno društvo Ograničena Minimalno 2 Neopredijeljen Upravljač, javni komplementar Oporezuje se porezom na dobit
Gospodarsko interesno udruženje Neograničena Minimalno 2 Neopredijeljen Skupština, uprava Oporezuje se porezom na dobit
Dioničko društvo Ograničena Minimalno 1 Dionički kapital Skupština, nadzorni odbor Oporezuje se porezom na dobit
Društvo s ograničenom odgovornošću Ograničena Minimalno 1 Temeljni kapital Skupština, uprava Oporezuje se porezom na dobit