Log in

Vaučeri za obrazovanje - Digitalna poslovna analiza

Vaučeri za obrazovanje - Digitalna poslovna analiza

Cilj poslovne analize je upravljanje financijskim poslovanjem, s posebnim naglaskom na metode u analizi financijskih izvještaja, a u novije vrijeme s naglaskom na digitalne metode poslovne analize. Svrha je interpretacije pokazatelja i ocjene poslovanja i financijskog stanja pojedine tvrtke. Rukovodeće osoblje, a posebice mikro i male tvrtke često od financija i računovodstva ne dobiju dovoljno relavantnih podataka, a i kada imaju pristup navedenih podacima ne koriste ih u svrhu pripreme i analize prije donošenja poslovnih odluka. Stoga utjecaj  poslovnih odluka koje su donesene bez uvida u relevantne pokazatelje može imati dalekosežne posljedice na cjelokupno poslovanje poduzeća.

Poslovne analiza temelji se na financijskog analizi te postupcima i metodama analize, pokazateljima kriterija uspješnog poslovanja, stabilnog poslovanja, procjeni razika i vjerojatnosti bankrota uz korištenje odgovarajućih alata poslovne analize.

Osnovne elemente poslovne analize trebao bi znati svaki budući poduzetnik, kako bi mogao uspješno upravljati tvrtke uz minimiziranje rizika te osiguranje prosperiteta i sigurnosti kako za zaposlenike tako i poslovne partnere. Dobar poslovni software omogućiti će uvid u pokazatelje za digitalnu poslovnu analizu, a takve pokazatelje potrebno je znati interpretirati.

Hrvatski zavod za zapošljavanje će kroz mjeru vaučera za obrazovanje, dio navedenih sredstava usmjeriti i na obrazovanje u digitalnoj poslovnoj analizi, što svakako treba pozdraviti.

Poslovni subjekti koji su zainteresirani proširiti uvid u elemente poslovne analize svoje tvrtke, mogu nam se obratiti putem rubrike Kontakt. Edukacija i program su sufinancirani, te za poduzenika besplatni.

Napominjemo da prema odredbama čl. 19. st. 11. novog Zakona o računovodstvu, članovi uprave poduzetnika i njegova nadzornog odbora, ako postoji, odnosno svi izvršni direktori i upravni odbor, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, odgovornosti i dužne pažnje, odgovorni su za godišnje financijske izvještaje. Prema odredbama čl. 19. st. 12. novog Zakona o računovodstvu, godišnje financijske izvještaje potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika. Godišnje financijske izvještaje subjekata koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje.

Dakle, ako ste se nadali da ste sklapajem ugovora sa knjigovodstvenim servisom skinuli sa sebe odgovornost za financijske izvještaje svoje tvrtke, predlažemo da razmotrite gore navedene zakonske odredbe.

  • Objavljeno u Poslovna podrška
Pretplati se na ovaj RSS feed