Log in

Osnivanje firme u Hrvatskoj u 2022. - Online ili klasično

U pogledu osnivanja firme u Hrvatskoj, osim osnivanja društva s ograničenom odgovornošću, omogućeno je i osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću.

Od 2020 godine u Hrvatskoj se uz klasično, uvodi i osnivanje firme online pute sustava "START" za Hrvatske državljane koji imaju novu osobnu iskaznicu i pristup servisu eGrađani. Ukoliko želite već sada prikupiti potrebne informacije i cijene koliko koštaju postupci od osnivanje firme online, do online knjigovodstva, online obračuna plaća, prijava/odjava radnika, radnih dozvola, A1 potvrda, koju banku odabrati za internet bankarstvo, mogućnosti ugovaranja tajničkih usluga i sl. - za sva pitanja i informacije stojimo na raspolaganju putem rubrike Kontakt.

U ovom članku osvrnuti ćemo se na glavne razlike, te troškove osnivanja D.O.O. i troškove osnivanja J.D.O.O.

Sjedište za osnivanje tvrtke online

Prema Zakonu o trgovačkim društvima prilikom registracije firme dužni ste prijaviti adresu poslovanja. Adresa poslovanja može biti definirana i ugovorom o najmu.

U našoj usluzu "Virtualni ured" dajemo adresu za registraciju firme u objektu u centru najljepšeg baroknog grada Hrvatske, a uz navedenu uslugu ugovaraju se i usluge online knjigovodstva, te po potrebi poslovna podrška, tajničke usluge, kao i kadrovske (regrutiranje radnika, radne dozvole, A1 potvrde i sl.). Uz sve navedeno dajemo i online program za pregled poslovanja, uz postavke naslovnice i prikaz rezultata poslovanja na hrvatskom, slovenskom, engleskom ili njemačkom jeziku, te prikazom poslovanja i izvještaja u HRK ili EUR. Naše poslovnice pokrivaju područje od Varaždina do Splita, te intenzivno surađujemo sa poduzetnicima graničnih područja. Osnovni paketi usluga kreću se već od 100 € na dalje.

Stranim državljanima možemo ponuditi pomoć kod otvaranja i sljedeće usluge:

 1. Provjera naziva tvrtke koju želite otvoriti (možete i samostalno putem www.sudreg.pravosudje.hr)
 2. Odabir djelatnosti sa https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_06_58_1870.html
 3. Priprema i najava kod javnog bilježnika
 4. Rješavanje sjedišta tvrtke i poslovne adrese
 5. Odabir banke i otvaranje poslovnog računa
 6. Ishodovanje PDV broja, PDV-ID broja i EOR-i broja za tvrtku
 7. Online knjigovodstvo uz online program na hrvatskom, slovenskom, engleskom ili njemačkom jeziku (izdavanje računa na više jezika, 24/7 stanje bilance, te poslovne izvještaji za management u tabličnom i grafičkom obliku, uz prikaz prihoda/rashoda, plaćenih/neplaćenih računa, troškova po vrsti i udjelu itd.)
 8. Tajničke usluge
 9. Kadrovske usluge (natječaji i regrutiranje radnika, A1 potvrde, radne dozvole, prijave/odjave itd.)

Naziv tvrtke

Ime pod kojim će trgovačko društvo poslovati, odnosno naziv tvrtke biste trebali osmisliti prije nego pokrenete proceduru osnivanja, obzirom da to prvi je korak i prvo pitanje s kojim ćete se susresti. Dobro je smisliti nekoliko varijanti imena, jer se ne može osnovati društvo koje ima slično ime sa već postojećim. Na stranici Ministarstva pravosuđa moguće je pogledati koja imena već postoje i zauzeta su www.sudreg.pravosudje.hr

Pri odabiru imena tvrtke obratite pažnju na navedeno https://gov.hr/moja-uprava/poslovanje/pokretanje-poslovanja/izbor-imena-drustva/1668
"Tvrtka" je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu.

Djelatnosti tvrtke

Odaberite djelatnosti kojima ćete se baviti, a unaprijed ih možete provjeriti na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_06_58_1870.html. Možete upisati koliko god djelatnosti želite, cijena je ista, a naknadno dodavanje djelatnosti se naplaćuje.

20.04.2019. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru, koji donose sljedeće novine:

 •  omogućeno će biti osnivanje d.o.o i j.d.o.o. u potpunosti na daljinu (on-line, „na daljinu“) bez sudjelovanja punomoćnika i/ili javnih bilježnika
 •  snižava se iznos temeljnog kapitala koji je potrebno uplatiti prije osnivanja d.o.o. na 5.000,00 kn
 •  umjesto dosadašnja tri člana j.d.o.o. će moći osnovati najviše 5 članova
 •  napušta se obveza utvrđivanja predmeta poslovanja u društvenom ugovoru – čime se omogućuje jeftinija i brža „do-registracija“ djelatnosti kojima se društvo bavi
 •  ukida se obveza deponiranja potpisa
 •  uspostavlja se elektronička komunikacija sa sudskim registrom (javni bilježnici, odvjetnici, Hrvatska gospodarska komora),
     

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (J.D.O.O.)


Troškovi osnivanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću

Osnivački kapital je minimalno 10 kn. Koji su mogući problemi u slučaju niskog temeljnog kapitala, možete se informirati telefonski preko rubrike Kontakt.

Dodatno se plaćaju:

 • javni bilježnik (500 kn)
 • sudska pristojba za prijavu (60 kn)
 • izrada pečata (100-200 kn)
 • pristojba Državnog zavoda za statistiku (55 kn)

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću može se osnovati bez ijednog zaposlenog kao i u slučaju d.o.o.. Za osnivanje j.d.o.o. nema zapreka niti ako je osoba u radnom odnosu. JDOO može imati najviše 3 osnivača, ali samo jedna osoba može biti član uprave/direktor, odnosno odgovorna osoba (članak 387. stavak 2. ZTD-a). Članovi društva su njegovi osnivači (vlasnici). Što se tiče zasnivanja radnog odnosa, sve je dopušteno ako je u skladu s odredbama Zakona o radu, npr. član uprave - direktor je funkcija koja se može obavljati i bez zasnivanja radnog odnosa.

Troškovi prelaska JDOO u DOO isti su kao kod povećanja temeljnog kapitala u društvu s ograničenom odgovornošću. Na povećanje temeljnog kapitala primjenjuju se odredbe članaka 457. do 461. ZTD-a iz kojih je razvidno da je za povećanje temeljnog kapitala potrebna odluka članova društva.

Broj djelatnosti jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću nije ograničen ZTD-om.

Strani državljani mogu otvoriti j.d.o.o pod istim uvjetima kao državljani RH.

Za prestanak društva potrebna je odluka članova društva. Na likvidaciju j.d.o.o. primjenjuju se iste odredbe kao i za likvidaciju klasičnog d.o.o. (članak 472. Zakona o trgovačkim društvima - ZTD-a).
Zatvaranje j.d.o.o. odvija se na isti način i pod istim uvjetima kao i zatvaranje d.o.o., načini prestanka propisani su člankom 466. ZTD-a.

No, postavlja se pitanje koju djelatnost je moguće pokrenuti s 10 kn temeljnog kapitala, ako samo prostor, oprema i ostale vanjske usluge koje se koriste u prvih par mjeseci, iznose bitno više od toga, čak i za uslužne djelatnosti. Ukoliko nemate utemeljen plan kako ćete u prvim tjednima uprihodovati potreban iznos za podmirenje troškova, dolazite u situaciju da morate svojoj tvrtki posuđivati sredstva za početak poslovanja (o čemu se na posebnim obrascima izvještava i Poreznu upravu), umjesto da ste uplatili veći temeljni kapital. Moguće je da će Vas poslovni partneri radi toga tretirati s dužnim oprezom.

Društvo s ograničenom odgovornošću (D.O.O.)


Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) jest društvo koje osniva jedna ili više osoba koje žele poslovati pod zajedničkim imenom.

Troškovi osnivanja društva s ograničenom odgovornošću

Jedna od promjena kod osnivanja d.o.o.-a jest mogućnost unosa temeljnog kapitala u stvarima i pravima, s time da novčana svota temeljnog kapitala više nije ograničena na svotu od najmanje 10.000,00 kn, nego na četvrtinu temeljnog kapitala (ako je temeljni kapital 20.000,00 kn to znači da svota u novcu ne može biti manja od 5.000,00 kn). Od novčanog dijela temeljnog kapitala pri osnivanju treba biti uplaćena najmanje ¼, a preostala svota (¾) treba biti uplaćena u roku od godinu dana od osnivanja društva.

Dodatno se plaćaju:

 • sudska pristojba za prijavu (400 kn)
 • upis društva u Narodnim novinama (900 kn)
 • pristojba Državnog zavoda za statistiku (55 kn)
 • usluge javnog bilježnika variraju (ali okvirno iznose nešto više od 2.000 kn) - našim budućim klijentima ugovaramo termim kod javnog bilježnika isti tjedan i bez čekanja

Dokumentacija

Prijavu za upis u sudski registar (obrazac PO, kojim se se odobrava i ime tvrtke) ovjerava se kod javnog bilježnika. Ovjereni upis i plaćene pristojbe nose se u Finu, na šalter HITRO.HR-a. Na šalterima možete naći RPS obrazac koji služi za evidenciju Državnog zavoda za statistiku i koji omogućuje dodjelu matičnog broja poduzeća i šifre glavne djelatnosti.

Poslovni račun poduzeća (žiro-račun) i prijava u sustav PDV-a

Kada je tvrtka upisana u sudski registar te dobioveno rješenje Hrvatskog zavoda za statistiku, potrebno je izraditi pečat tvrtke (cijena varira, ovisno o veličini i obliku, okvirno 100 kn), te u banci otvoriti račun poduzeća i položiti 10 kn početnog kapitala za j.d.o.o. ili 20.000 kn početnoga kapitala za d.o.o.. Našim budućim klijentima organiziramo otvaranje poslovnog žiro-računa u provjerenim bankama koje su prilagođene online poslovanju i mobilnom managementu tvrtki (što npr. neke od većih hrvatskih banaka još nisu, te je potreban oprez).

Nakon toga popunjavamo potrebne obrasce za prijavu klijenata u PDV sustav, ovisno o izboru.

Osnivanje firme u Hrvatskoj za strance/strane državljane

Postoje opcije u kojima u Hrvatskoj stranci mogu osnovati firmu pod jednakom uvjetima kao i državljani Hrvatske. Za više informacija o osnivanju firme u Hrvatskoj za strance slobodno se obratite.

Zakon o trgovačkim društvima - izmjene i dopune 2019.

Novine  koje,  između  ostalog,  donose  izmjene  i  dopune  Zakona  o  trgovačkim  društvima  su  sljedeće:
• ukida se obveza upisa predmeta poslovanja u glavnu knjigu sudskog registra
• Predmet poslovanja društva utvrđuje se u dioničkom društvu statutom, a u ostalim društvima odlukom članova društva koja se prilikom osnivanja donosi na način koji je propisan za sklapanje društvenog ugovora, a mijenja se većinom koja je potrebna za izmjenu društvenog ugovora
• Predmet  poslovanja može se utvrditi navođenjem djelatnosti koje društvo namjerava obavljati ili općom odredbom bez tog navođenja
• Naknadna promjena djelatnosti je olakšana jer članovi mogu donijeti odluku da mijenjaju (dopunjuju) djelatnosti kojima će se društvo baviti, ne moraju mijenjati osnivački akt već je dovoljno da novu odluku o predmetu poslovanja dostave registarskom sudu
• briše se pojam trgovca pojedinca
• uvodi se odredba prema kojoj se tvrtka društva mora jasno razlikovati od tvrtke drugoga trgovca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (do sada je postojala odredba prema kojoj se tvrtka društva morala jasno razlikovati od tvrtke drugog trgovca upisane u sudski registar kod istoga registarskoga suda)
• uvodi se odredba prema kojoj prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač mora uplatiti najmanje 1/4 uloga za preuzeti poslovni udio koji uplaćuje u novcu, s tim da ukupni iznos svih uplata u novcu ne može biti manji od jedne četvrtine temeljnog kapitala, što kod temeljnog kapitala od 20.000 kn iznosi 5.000 kn
• Ulog u novcu mora se u cijelosti unijeti u roku od godine dana od dana upisa društva u sudski registar (do sada je postojala odredba prema kojoj prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač mora uplatiti najmanje četvrtinu uloga za preuzeti poslovni udio kojega uplaćuje u novcu, s tim da ukupni iznos svih uplata u novcu nije mogao biti manji od 10.000,00 kuna)
• j.d.o.o. ima najviše pet članova i jednog člana uprave (do sada je j.d.o.o. moglo imati najviše tri člana i jednog člana uprave)
• uvodi se mogućnost osnivanja d.o.o. na daljinu
• uvodi se mogućnost prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije. Osim Odluke o prestanku svi članovi su dužni dati izjavu, u propisanom obliku, da društvo nema nepodmirenih obveza  prema radnicima  i bivšim radnicima društva niti drugih nepodmirenih obveza po osnovi radnog odnosa radnika i bivših radnika, da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima te da se svaki član obvezuje podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje

Objavljen je Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu u NN 65/19 koji preciznije definira postupak online registracije tvrtke/firme https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_65_1279.html
Firma će se moći registrirati putem sustava START.
Postupak osnivanja trgovačkog društva na daljinu provodit će se putem informacijskog sustava dostupnog na internetskoj stranici sudskog registra ili putem jedinstvenog informacijskog sustava uspostavljenog za pokretanje poslovanja sukladno Uredbi o utvrđivanju poslova.


 
Za strane državljane je online registracija tvrtke uvjetno moguća obzirom na niže preduvjete, odnosno stranci i dalje registraciju prve tvrtke u Hrvatskoj brže mogu riješiti klasičnim putem (u nekim gradovima je od potpisa dokumentacije do objave rješenja na Trgovačkom sudu proteklo svega 3 radna dana).
 

Preduvjeti za registraciju firme putem sustava START:

 • osobno računalo s pristupom internetu i zaslonom minimalne razlučivosti 1360 x 768
 • vjerodajnicu visoke razine sigurnosti odnosno certifikat s kvalificiranim elektroničkim potpisom kao što je:
  Elektronička osobna iskaznica (eOI)
  Postupak aktivacije eOI može se provesti na stranici eid.hr gdje je dostupan i softverski paket za potpisno rješenje.
  Kontrolu statusa certifikata na eOI možete izvršiti ovdje
  FinaCertRDC certifikat na QSCD kripto uređaju
  Postupak preuzimanja Fininih certifikata i programska podrška dostupni su ovdje
 • instaliran softverski paket za potpisno rješenje koje koristite
 • čitač kartice ako koristite certifikate na kartici
 • važeću kreditnu ili debitnu karticu (Visa, MasterCard, Maestro)
 • aktivan Osobni korisnički pretinac (e-Građani) za sve sudionike procesa
 • jedan od podržanih preglednika: Google Chrome 59+, Mozilla Firefox 54+, Mozilla Firefox ESR 52+
  jedan od podržanih operativnih sustava: 32-bitne i 64-bitne verzije operativnih sustava Microsoft Windows (verzija 7 i više verzije) i Ubuntu (16.04.2 i više verzije)

Za sva pitanja i informacije stojimo na raspolaganju putem rubrike Kontakt.