Log in
Izdvojeno:

Registracija firme u Hrvatskoj za strance/strane državljane

Stranac može u RH svoju djelatnost obavljati isključivo ako osnuje trgovačko društvo u RH ili inozemnu podružnicu stranog društva, s tim da je strancima te državljanima europskog gospodarskog prostora omogućeno slobodno osnivanje domaćih trgovačkih društava na području RH, u skladu s odredbama ZTD-a.

Državljani Islanda, Norveške, Lihtenštajna i Švicarske Konfederacije izjednačeni su sa državama članicama europskog ekonomskog prostora, stoga su državljani EU-a i državljani navedenih država svrstani u Europski gospodarski prostor (dalje: državljani EGP).

Državljani države članice europskog gospodarskog prostora i članovi njihovih obitelji izjednačeni su u pravima s državljanima RH u okviru odredaba Ugovora o funkcioniranju EU7 te mogu u RH raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada.

Uredbom o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica EU-a i članova njihovih obitelji (Nar. nov., br. 79/13.) RH je uvela jednaka ograničenja radnicima iz država članica EU-a koje su hrvatskim radnicima ograničile pristup svojim tržištima rada. Trenutačno se nalazimo u drugoj fazi koja će trajati do 30. lipnja 2018. godine, u kojoj RH primjenjuje ograničenja za sljedeće države:

 • Austriju
 • Maltu
 • Nizozemsku
 • Sloveniju
 • Veliku Britaniju
 • Švicarsku i
 • Lihtenštajn

PRIPREMNE RADNJE KOJE PRETHODE OSNIVANJU I REGISTRACIJI d.o.o.-a

 • odabir i provjera imena društva tvrtke na https://sudreg.pravosudje.hr
 • rješavanje pitanja sjedišta tvrtke i poslovne adrese (navedena adresa služi i kao kontaktna adresa za komunikaciju državnih tijela s društvom)
 • priprema dokumentacija za javnog bilježnika
 • priprema temeljnog kapitala, 20.000,00 kn za d.o.o. i 10,00 kn za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)
 • odabir banke za otvaranje poslovnog računa uz konzultacije sa odabranim knjigovodstvom

Strani državljan iz područja izvan EU, koji namjerava boraviti u RH u svrhu obavljanja prethodnih radnji za osnivanje društva i sl., nema obvezu podnošenja Zahtjeva za odobrenjem privremenog boravka, jer nema potrebe boraviti u RH dulje od 90 dana.

OBVEZE OSNIVAČA DRUŠTVA

Stranac i državljanin europskog gospodarskog prostora prilikom osnivanja društva imaju obvezu:

 • uplate troškova osnivanja društva (javnobilježnički troškovi, sudske i državne pristojbe, trošak uplate temeljnog kapitala, 20.000,00 kn za d.o.o. i 10,00 kn za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.))
 • ugovaranje sjedišta tvrtke i poslovne adrese (nužan podatak za osnivanje društva, s tim da adresa sjedišta služi kao i kontaktna adresa za komunikaciju državnih tijela s društvom)
 • imenovanja člana uprave - direktora kao osobu ovlaštenu za zastupanje društva
 • zaključenje ugovora o obavljanju računovodstvenih poslova s društvom, odnosno osobom koja će obavljati navedene poslove

Član uprave, direktor, može biti u radnom odnosu s društvom, a i ne mora, s tim da član uprave nema obvezu biti zaposlen u trgovačkom društvu da bi obavljao funkciju člana uprave, jer je članstvo u upravi uređeno ZTD-om i neovisno je od radnog odnosa koji je uređen odredbama Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14.). Dakle, stranac koji je osnovao društvo u RH ima izbor hoće li se zaposliti u svom trgovačkom društvu ili ne; ako stranac odluči zaposliti se, tada su ZS-om propisani način uređenja boravka i rada te uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad strancima koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima.

Radom se ne smatra obavljanje prethodnih radnji za osnivanje i registraciju društva, te stranci i državljani europskog gospodarskog prostora koji osnuju društvo u RH, a koji se ne namjeravaju zaposliti u svom društvu, nemaju obvezu podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvole za boravak i rad ni zahtjeva za izdavanjem potvrde o prijavi rada za obavljanje prethodnih radnji za osnivanje i registraciju društva.

Stoga se u nastavku navode obveze koje ima stranac, ukoliko se odluči zaposliti se u svom društvu.

Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote za strane državljane

Stranac koji odluči zaposliti se u svom društvu, to će moći učiniti isključivo na temelju dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote koja se može izdati strancu koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51 % ako:

 • je u osnivanje društva ili obrta uložio najmanje 200.000,00 kuna
 • je zaposlio najmanje 3 hrvatska državljanina
 • njegova bruto-plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku,
 • trgovačko društvo ne posluje s gubitkom
 • je podmirio porezne obveze i doprinose u Re- publici Hrvatskoj
 • je priložio ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili odgova- rajući dokaz o radu, dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca
 • je priložio dokaz o društvu, podružnici, predstavništvu, obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja stranca (koje sadržava podatke o stručnom znanju, kvalifikacijama i radnom iskustvu stranca te zbog kojih razloga se radno mjesto ne može popuniti s hrvatskog tržišta radne snage)
 • te ispunjava uvjete za privremeni boravak

Potvrda o prijavi rada za strane državljane

Stranci koji namjeravaju raditi u svojstvu ključnog osoblja u društvima do 90 dana u kalendarskoj godini, nemaju obvezu podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote, nego prema odredbi čl. 82. st. 1. t. 1. ZS-a mogu raditi na temelju potvrde o prijavi rada. Na temelju izdane potvrde o prijavi rada stranac za istog poslodavca može raditi na cijelom području RH. Stranac ili društvo imaju obvezu prije početka rada pribaviti u policiji potvrdu o prijavi rada prema mjestu obavljanja poslova ili sjedištu poslodavca. Policija ima obvezu dostaviti potvrdu o prijavi rada strancu, društvu i područnom uredu ili isposta- vi Porezne uprave nadležnoj prema sjedištu pravne ili fizičke osobe koja koristi usluge stranca ili mjestu u kojemu će se obavljati ugovoreni rad.

Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama.

Izjava o prihvaćanju "Cookie-a". Ova stranica koristi internetske "kolačiće" i slične tehnologije. Više informacija

Prihvaćam