Log in

Oporezivanje kupoprodaje nekretnina - PDV ili porez na promet nekretnina

Porezni tretman nekretnina te način oporezivanja kuproprodaje nekretnina ovisi o statusu nekretnine, prodavatelja i kupca/stjecatelja.

 

Isporučitelj nekretnine/prodavatelj Stjecatelj nekretnine/kupac Vrsta nekretnine Porez
       
Isporučitelj je PDV obveznik Stjecatelj je PDV obveznik Nekorištena (nova) građevina i zemljište PDV
Korištena građevina i zemljište do 2 god. PDV
Korištena građevina i zemljište više od 2 god. Porez na promet nekretnina ili odabir zaračunavanja PDV-a uz prijenos porezne obveze
Građevinsko zemljište PDV
Poljoprivredna i druga zemljišta Porez na promet nekretnina ili odabir zaračunavanja PDV-a uz prijenos porezne obveze
       
Isporučitelj je PDV obveznik Stjecatelj nije PDV obveznik Nekorištena (nova) građevina i zemljište
PDV
Korištena građevina i zemljište do 2 god. PDV
Korištena građevina i zemljište više od 2 god. Porez na promet nekretnina
Građevinsko zemljište PDV
Poljoprivredna i druga zemljišta Porez na promet nekretnina

Mogući porezni tretmani i oslobođenja:

  • PDV nije obračunat sukladno odredbi članka 40. stavak 1. točka j) Zakona o PDV-u – oporezivo porezom na promet nekretnina
  • PDV nije obračunat sukladno odredbi Zakona o PDV-u čl. 40. st. 4. te čl. 75. st. 3. t. c) - tuzemni prijenos porezne obveze

Pravilnik o PDV-u u sklopu poglavlja Porezna oslobođenja propisuje da se prvo korištenje/nastajanje dokazuje:

  • Potvrdom o prebivalištu ili boravištu
  • Knjigovodstvenom evidencijom da je nekretnina stavljena u uporabu
  • Bilo kojom drugom dokumentacijom kojom se može dokazati korištenje nekretnine kao što su; ugovor o najmu, račun za vodu, električnu energiju i slično


Naši korisnici imaju mogućnost besplatnog savjetovanja u sklopu ugovorenih knjigovodstvenih usluga.