Log in

PayPal i Transferwise poslovni računi, prijava računa i knjigovodstvene evidencije

U skladu s čl. 68. Općeg poreznog zakona (Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 - na snazi i primjenjuje se od 8. travnja 2020.) i čl. 43. i 44. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, (Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20, 144/20, 2/21, 26/21, 43/21, 106/21- na snazi i primjenjuje se od 01. listopada 2021.) porezni obveznik treba Poreznoj upravi prema svome sjedištu, prijaviti sve činjenice koje su značajne za utvrđivanje njegove porezne obveze, a osobito premještaj radionice ili stalne poslovne jedinice, početak obavljanja gospodarske djelatnosti, broj poslovnog računa koji ima izvan Republike Hrvatske i druge činjenice čije je prijavljivanje propisano posebnim zakonom, a koje nisu dostupne poreznom tijelu kroz razmjenu podataka s drugim javnopravnim tijelima te sve druge činjenice koje mogu imati utjecaj za obračun, utvrđivanje ili naplatu poreza.


Prijavu činjenica bitnih za oporezivanje porezni obveznik podnosi Poreznoj upravi prema svome sjedištu, i to na obrascu »Prijava činjenica bitnih za oporezivanje« u roku od 30 dana od dana nastanka činjenice za koju postoji obveza prijavljivanja prema čl. 68 OPZ-a, osim ako to posebnim propisom nije drukčije uređeno. Obrazac »Prijava činjenica bitnih za oporezivanje« sastavni je dio Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona.

U skladu s navedenim - podaci o PayPal računima, Transferwise računima i sl., prijavljuju se Poreznoj upravi na obrascu https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20Propisi/Prijava%20cinjenica%20bitnih%20za%20oporezivanje_Pravilnik%20o%20provedbi%20OPZ-a.pdf

Za potrebe knjigovodstvenih evidencija, u knjigovodstvo se dostavlja izvadak prometa za knjiženje, isto kao i za bilo koji drugi poslovni račun otvoren u Hrvatskoj.

Za detaljnije informacije možete se obratiti svom knjigovodstvu, ili nas možete kontaktirati na putem rubrike Kontakt ukoliko još nemate ugovoreno knjigovodstvo i poslovno savjetovanje.