Log in

Knjigovodstvene usluge - cijena za 2022.

Knjigovodstvene usluge cijene Knjigovodstvene usluge cijene

Cijena knjigovodstvenih usluga za manje firme kreću se od 300,00 kn+pdv, ovisno o količini i vrsti dokumentacije te broju zaposlenika.
Detaljniji Cjenik knjigovodstvenih usluga nalazi se u nastavku.

Knjigovodstvene usluge - cijena usluge knjiženja dokumentacije

UslugaKoličinaCijena
Obrada i knjiženje ulaznih računa kom 5,00
Obrada i knjiženje izlaznih računa kom 5,00
Knjiženje do 10 bankovnih izvoda kom 0,00
Ostala knjiženja putem temeljnice po stavci 2,00
Knjiženje blagajničkih dokumenata kom 5,00
Knjiženje putnih naloga i loko vožnje kom 10,00

Knjigovodstvene usluge - cijena usluge vođenja imovine

UslugaKoličinaCijena
Evidentiranje osnovnih sredstava kom 12,00
Evidentiranje sitnog inventara kom 12,00
Izvješće s popisom imovine kom 50,00
Obračun amortizacije kom 100,00

 

Knjigovodstvene usluge - cijena usluge obračuna plaća i dohodaka

UslugaKoličinaCijena
Obračun dohotka i JOPPD kom 70,00
Ispis platnih lista, kovertiranje i slanje poštom kom 10,00
 Slanje platnih lista na email kom 0,00
Godišnje izvj. o isplati plaća (IP) kom 50,00
 

Knjigovodstvene usluge - cijena usluge izrade financijskih izvješća

UslugaKoličinaCijena
Mjesečni/tromjesečni obračun PDV-a za Poreznu Upravu kom 100,00
Godišnje financijsko izvješće za statistiku za FINU kom 00,00
Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu za FINU kom 00,00
Godišnje izvješće o poorezu na dobit kom 00,00
Godišnji obračun spomeničke rente za Poreznu Upravu kom 00,00
Godišnji obračun članarine turističkoj zajednici (TZ) kom 00,00
Godišnji obračun općekorisne funkcije šuma kom 00,00

*uključuje Bilancu,Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, Odluku o prihvaćanju financijskok izvješća i Odluku o raspodjeli dobitka

Cijena knjigovodstvenih usluga izrade ostalih izvješća na zahtjev

UslugaKoličinaCijena
Mjesečni statistički izvještaj (RAD-1, TRG-1) 1 h 150,00
Godišnji statistički izvještaj (RAD-1, TRG-2) 1 h 150,00
Izvješće o dugovanjima kom 00,00
Izvješće o potraživanjima kom 00,00
Bilanca kom 00,00
Račun dobiti i gubitka kom 00,00
Izvješće o novčanom toku 1 h 150,00
Izvješće o stanju imovine kom 00,00
Godišnji izvj. o investicijama u dugotr. Imovinu (INV-P) 1 h 150,00
Izvješće o obračunanom posebnom porezu na luksuze 1 h 150,00
e punomoć za Poreznu, FINU, Mirovinsko, Zdravstveno kom 00,00
Ostale usluge i izvještaji na zahtjev 1 h 150,00

Poslovna podrška, administracija i tajničke usluge

UslugaKoličinaCijena
Porezi i računovodstveno savjetovanje 1 h 150,00
Analiza financijskih pokazatelja 1 h 150,00
Poslovna podrška, administracija i tajničke usluge mjesec 350,00
Obračun kamata kom 30,00
Ispis dokumenta po stranici kom 00,00

 Novije generacije poduzetnika ne zadovoljavaju se više knjigovodstvom kao servisom za propisano izvještavanje i oporezivanje, nego žele kontinuirani uvid te pravovremene i transparentne podatke na kojima mogu temeljiti poslovno planiranje i odlučivanje u realnom vremenu 24/7.

Posjetiti nas možete u našim poslovnicama - Varaždin, Zagreb, Split i Zadar.