Log in

Poslovni prostor u najmu i trošak režija

Ako ste podmirenje troškova režija regulirali ugovorom o najmu, možete ih plaćati na teret tvrtke najmoprimca.

Na unajmljeni poslovni prostor mogu se knjižiti realni i dokumentirani troškovi režija u razmjernom dijelu iznajmljenog prostora. Priznaju se samo oni režijski troškovi koji su u direktnoj vezi s ostvarenjem prihoda tvrtke, iako je to ponekad teško direktno povezati. U slučaju da su računi za režije obračunati na ukupnu kvadraturu stana, najmoprimac je dužan sukladno korištenoj površini stana izvršiti razdiobu režijskih troškova putem specifikacije, uz koju obvezno trebaju biti preslike originalnih računa za režijske troškove. Na taj način iskazani režijski troškovi umanjuju osnovicu poreza na dobit, odnosno porezno su priznati trošak za najmoprimca.

Ukoliko je najmodavac fizička osoba, najmoprimac ne ostvaruje pravo na odbitak PDV-a kao pretporeza, iako pripadajući iznos režija ulazi u troškove najmoprimcu.

Najmodavaci fizičke osobe, obveznici su poreza na dohodak od imovine za što su obavezni prijaviti Poreznoj upravi iznajmljivanje prostora, te plaćaju porez na temelju rješenja Porezne uprave.

Primjer specifikacije:

Ukupna kvadratura prostora 100 m2
Kvadratura unajmljenog dijela 30 m2
Udio unajmljnog dijela u ukupnoj kvadraturi 30%
Vrsta troška
STRUJA 1000 kn 30% 300 kn
PLIN 1000 kn 30% 300 kn
KOMUNALNA NAKNADA 1000 kn 30% 300 kn
INTERNET 1000 kn 30% 300 kn
Ukupno priznati trošak: 1200 kn

Iako često tvrtke najmoprimci nastoje trošak najamnine svesti na najmanju moguću mjeru, ukoliko Vaša tvrtka unajmljuje poslovni prostor koji je u Vašem privatnom vlasništvu, razmislite o tome isplati li se baš minimizirati iznos najamnine, obzirom da isti ulaze u trošak poslovanja firme, a najmoprimac plaća na tako ostvaren dohodak oko 9,5 % poreza neto (12% na osnovicvu po odbitku 30% priznatih troškova), što je jedan od najmanje oporezovanih dohodaka.