Log in

Uplata doprinosa za obvezna osiguranja za posloprimce čiji poslodavci imaju sjedište u ostalim zemljama članicama EU

Porezna uprava je objavila naputak za načine plaćanja obveznih doprinosa za posloprimce čiji poslodavci imaju sjedište u ostalim članicama EU koje prenosimo u cjelosti.

 

4. srpnja 2013. godine objavljena je vijest s uputom vezanom uz obveze poslodavaca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u državama članicama EU koji u tim državama članicama ili u Republici Hrvatskoj zapošljavaju osobe prema kojima se, sukladno odredbama članka 11. do 16. Uredbe (EZ) br. 883/2004, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske.     

U navedenoj uputi objavljen je i račun za uplatu doprinosa. Kako je na objavljeni račun moguće obavljati samo uplate u stranim valutama iz inozemstva objavljujemo i dodatnu uputu za uplatu doprinosa i to: 

I. UKOLIKO SE DOPRINOSI PLAĆAJU IZ INOZEMSTVA:


-  ZA UPLATE U HRVATSKIM KUNAMA

Naziv banke:  Hrvatska narodna banka,
Adresa banke:  Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb
SWIFT CODE:  NBHRHR2X
Naziv računa: Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN:  HR12 1001 0051 8630 0016 0
Informacija o uplati (Remittance information): HR68 -  8095 - OIB


- ZA UPLATE U OSTALIM VALUTAMA (OSIM HRVATSKIM KUNA)

Naziv banke:  Hrvatska narodna banka
Adresa banke:  Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb
SWIFT CODE:  NBHRHR2X
Naziv računa:  Porezna uprava
IBAN:  HR59 1001 0051 8100 0006 6
Informacija o uplati (Remittance information): HR68 -  8095 - OIB

 
II. UKOLIKO SE DOPRINOSI PLAĆAJU IZ  REPUBLIKE HRVATSKE:

- Uplate su moguće samo u hrvatskim kunama i to na račun:

račun br. HR12 1001 0051 8630 0016 0, model HR68, s pozivom na broj primatelja (odobrenja):  8095-OIB poslodavca