Log in

Radne dozvole za strance 2021

1. siječnja 2021. na snagu je stupio Zakon o strancima (NN133/20) i njime je na drugačiji način regulirano dobivanje radnih dozvola za državljane trećih zemalja (izvan EU).

Zahtjevi će se predavati eletronskim putem na webstranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Za zapošljavanje državljana trećih zemalja i dobivanje radne dozvole potrebno je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pribaviti test tržišta rada kojim Hrvatski zavod za zapošljavanje daje mišljenje da na Hvatskom tržištu radne snage nema radnika traženih kvalifikacija. Hrvatski zavod za zapošljavanje ima rok od 15 dana u kojem mora dati mišljenje da li u Hrvatskoj nedostaje radnika traženog zanimanja ili ne.
Za određene zanimanja Hrvatski zavod za zapošljavanje je izdao unaprijed mišljenje da nedostaju u Hrvatskoj te za njih nije potrebno tražiti test tržišta rada.
Popis zanimanja za koje ne treba tražiti test tržišta rada možete preuzeti na ovoj poveznici: Popis zanimanja za koje se ne treba tražiti test tržišta rada.

Uz zahtjev za radnu dozvolu treba priložiti:

 • ugovor o radu
 • dokaz o koji se odnose na razinu obrazovanja, obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i sve druge uvjete koje zahtijeva poslodavac.

Uvjeti koje mora ispuniti poslodavac za dobivanje radne dozvole za državljane trećih zemalja:

 • obavlja gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u Republici Hrvatskoj
 • ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja vezanih uz porez na dohodak i doprinose za obavezna osiguranja o kojima službenu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za financije
 • u zadnjih šest mjeseci, ima zaposlenog najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske, a ukoliko je riječ o sezonskim obrtima najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije u prethodnoj sezoni
 • nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja
 • broj zaposlenih radnika državljana Republike Hrvatske odnosno državljana države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije kod poslodavca ne smije biti manji od 1/4 ukupno zaposlenih.
 • Objavljeno u eURED

Radne dozvole za strance u Hrvatskoj - u 2022. god. u roku 20-30 dana

I u 2023. vrijede pravila koja su stupila na stanug 01.01.2021. po kojima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) najprije se mora zatražiti testiranje tržišta, koje bi trebalo biti dano u roku od 15 dana. S testom tržišta rada od HZZ-a koji potvrđuje opravdanost zapošljavanja stranca, zahtjev se predaje na MUP-u, koji od HZZ-a tada traži provjeru poslodavca. Radne dozvole Policijska uprava u mjestu poslodavca izdavat će u roku 15 dana temeljem pozitivnog mišljenja HZZ-a, ukoliko su zadovoljeni ostali uvjeti, tako da bi ukupna procedura od kompletiranja dokumentacije i prvog zahtjeva trebala trajati oko 30 dana. Zakonom je propisan novi model zapošljavanja stranaca, tako da Vlada Republike Hrvatske neće više utvrđivati godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje državljana trećih zemalja, odnosno stranih radnika, već se poslodavci moraju za pronalaženje radne snage prvo obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, koji će provoditi test tržišta rada (pronalazak radne snage na domaćem tržištu rada).

Nakont testa tržišta rada, pozitivno mišljenje Zavod će dati ako poslodavac obavlja registriranu djelatnost i uredno podmiruje obveze državi, ima minimalno jednog zaposlenog na neodređeno i puno radno vrijeme u zadnjih šest mjeseci s područja Hrvatske i EGP-a, te nije osuđivan zbog neisplate plaća. Prema našem iskustvu, od poslodavaca se prethodno prikupljaju i kompletiraju dokumentacije čeka također oko 15 dana, što ponekad može produžiti postupak na ukupno 45 dana. Navedeni period moguće je skratiti i na 20 radnih dana uz podršku naših djelatnika, te uz efikasnu suradnju s poslodavcem.

Mišljenje HZZ neće se tražiti u slučaju niže navedenih izuzetaka:

 • produženje dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje
 • sezonsko zapošljavanje državljanina treće zemlje u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine
 • dozvole za boravak i rad sukladno članku 110. Zakona (ključno osoblje u trgovačkim društvima, EU plava karta, osobe premještene unutar društva itd.)

Postoje također i izuzeća, odnosno zanimanja za koja nije potreban test tržišta rada u 2022. god. Ukoliko tražite podatak za neku drugu godinu, možete nam poslati upit.

Zanimanja bez testa tržišta rada (sve županije):
zidar
tesar
armirač
betonirac
zavarivač
fasader
monter građevinskih elemenata
rukovatelj građevinskim strojevima
klesar
rukovatelj kranom
stolar
radnik visokogradnje
radnik niskogradnje
monter cjevovoda
soboslikar i ličilac
krovopokrivač
vodoinstalater
elektroinstalater
instalater grijanja i klimatizacije
hidroizolater
monter metalnih konstrukcija
polagač keramičkih pločica
podopolagač
izolater
limar
bravar
elektromonter
električar održavanja
vozač teretnog vozila
vozač teretnog vozila s prikolicom
automehaničar
autolakirer
autolimar
kožarski radnik
krojitelj krzna i kože
kuhar nacionalne kuhinje
slastičar
pekar
mesar
programer
dizajner korisničkog sučelja
sistemski administrator

Zanimanja:
konobar
kuhar
za županije:
 Istarska županija,
 Primorsko - goransku županija,
 Zadarska županija,
 Ličko - senjska županija,
 Šibensko - kninska županija,
 Splitsko - dalmatinska županija
 Dubrovačko - neretvanska županija,
 Grad Zagreb
 Zagrebačka županija
 Međimurska županija,
 Krapinsko - zagorska županija
 Varaždinska županija

Zanimanja:
 sobar,
 čistač,
 pomoćni kuhar
 pomoćni konobar
za županije:
 Istarska županija,
 Primorsko - goranska županija
 Dubrovačko - neretvanska županija

Sezonski rad - zanimanja:
 sobar,
 čistač,
 pomoćni kuhar
 pomoćni konobar
za županije:
 Zadarska županija,
 Šibensko - kninska županija,
 Splitsko - dalmatinska županija,
 Grad Zagreb
 Zagrebačka županija
 Istarska županija,
 Primorsko - goranska županija
 Dubrovačko - neretvanska županija

 


U vezi radnih dozvola potrebno je poznavati propise iz relevantnih područja, kao što je npr.:

• pravni izvori koji uređuju izaslanje radnika
• tko se smatra izaslanim radnikom
• ugovor o radu kod upućivanja na rad u inozemstvo
• izaslanje ili službeni put
• izaslanje u treće zemlje
• uvjeti za izlaslanje radnika
• izaslanje samozaposlenih osoba
• izaslanje radnika od strane Agencija za privremeno zapošljavanje
• procedura koja se provodi prije izaslanja (postupak izdavanja potvrde A1, tiskanice T4 i dr.)
• administrativno-tehnički zahtjevi države u koju se radnik upućuje
• uvjeti zaposlenja radnika za vrijeme njegovog izaslanja – minimalno radno vrijeme, sati odmora, godišnji odmor, zaštita na radu, uvjeti povratka u zemlju, prestanak radnog odnosa i dr.
• visina primitaka na koje radnik ima pravo na vrijeme izaslanja
• provedba nadzora od strane nadležnih tijela države u koju se radnik upućuje
• postupak nakon završetka izaslanja

Također je potrebno poznavati propise i metodologiju rada vezano uz porezno-računovodstveni dio:

• izaslani i ustupljeni radnici u matičnoj evidenciji mirovinskog osiguranja
• obračun plaće i drugih primitaka radnika za vrijeme rada u inozemstvu ovisno o državi izaslanja
• obračun doprinosa za izaslane radnike
• doprinosi za beneficirani staž u razdoblju izaslanja
• primjena najviše mjesečne osnovice
• poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
• oporezivanje plaće izaslanih radnika – primjena međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
• oporezivanje plaće radnika koji je rezident treće zemlje, a izaslan je u državu EU
• INO-Izjava
• koje se neoporezive naknade mogu isplatiti izaslanom radniku
• porezne obveze ustupljenih radnika
• poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
• naknada za bolovanje izaslanih radnika
• ozljeda na radu izaslanih radnika
• iskazivanje plaće i drugih primitaka izaslanih radnika na obrascu JOPPD i INO-DOH obrascu

 

Za sve detaljnije informacije o trenutačnoj praksi odobravanja radnih dozvola, poslodavci nam se slobodno mogu obratiti putem rubrike Kontakt.

 

 

 

 • Objavljeno u eURED

Radne dozvole za strance / strane državljane u Hrvatskoj

Stranac može u RH svoju djelatnost obavljati isključivo ako osnuje trgovačko društvo, odnosno firmu u Hrvatskoj ili inozemnu podružnicu stranog društva. Registracija tvrtke u Hrvatskoj traje do 7 dana, ukoliko je sve prethodno dobro orgranizirano - Obrazac za upite.

Državljani države članice europskog gospodarskog prostora (EGP) i članovi njihovih obitelji izjednačeni su u pravima s državljanima RH u okviru odredaba Ugovora o funkcioniranju EU7 te mogu u RH raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez radne dozvole. Državljani zemalja koje nisu članice EU, u Hrvatskoj mogu raditi ukoliko pribave radnu dozvolu.


OSNIVANJU I REGISTRACIJA FIRME U HRVATSKOJ

Strani državljan iz područja izvan EU, koji namjerava boraviti u RH u svrhu obavljanja radnji za osnivanje društva i sl., nema obvezu podnošenja Zahtjeva za odobrenjem privremenog boravka, jer nema potrebe boraviti u RH dulje od 90 dana, te za osobe u svojstvu vlasnika firme nije potrebna radna dozvola. Član uprave, direktor, može biti u radnom odnosu s društvom, a i ne mora, s tim da član uprave nema obvezu biti zaposlen u trgovačkom društvu da bi obavljao funkciju člana uprave, jer je članstvo u upravi uređeno ZTD-om i neovisno je od radnog odnosa koji je uređen odredbama Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14.). Dakle, stranac koji je osnovao društvo u RH ima izbor hoće li se zaposliti u svom trgovačkom društvu ili ne; ako stranac odluči zaposliti se, tada su ZS-om propisani način uređenja boravka i rada te uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad strancima koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima. Radom se ne smatra obavljanje prethodnih radnji za osnivanje i registraciju društva, te stranci i državljani europskog gospodarskog prostora koji osnuju društvo u RH, a koji se ne namjeravaju zaposliti u svom društvu, nemaju obvezu podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvole za boravak i rad ni zahtjeva za izdavanjem potvrde o prijavi rada za obavljanje prethodnih radnji za osnivanje i registraciju društva.

Stoga se u nastavku navode obveze koje ima stranac, ukoliko odluči zaposliti se u svom društvu.

Dozvola za boravak i rad vlasnika tvrtki - izvan godišnje kvote za strane državljane

Stranac koji odluči zaposliti se u svom društvu, to će moći učiniti isključivo na temelju dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote koja se može izdati strancu koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51 % ako:

 • je u osnivanje društva ili obrta uložio najmanje 200.000,00 kuna
 • je zaposlio najmanje 3 hrvatska državljanina
 • njegova bruto-plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku,
 • trgovačko društvo ne posluje s gubitkom
 • je podmirio porezne obveze i doprinose u Re- publici Hrvatskoj
 • je priložio ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili odgova- rajući dokaz o radu, dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca
 • je priložio dokaz o društvu, podružnici, predstavništvu, obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja stranca (koje sadržava podatke o stručnom znanju, kvalifikacijama i radnom iskustvu stranca te zbog kojih razloga se radno mjesto ne može popuniti s hrvatskog tržišta radne snage)
 • te ispunjava uvjete za privremeni boravak

Potvrda o prijavi rada za strane državljane u svojstvu ključne osobe trgovačkog društva

Stranci koji namjeravaju raditi u svojstvu ključnog osoblja u društvima do 90 dana u kalendarskoj godini, nemaju obvezu podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote, nego prema odredbi čl. 82. st. 1. t. 1. ZS-a mogu raditi na temelju potvrde o prijavi rada. Na temelju izdane potvrde o prijavi rada stranac za istog poslodavca može raditi na cijelom području RH. Stranac ili društvo imaju obvezu prije početka rada pribaviti u policiji potvrdu o prijavi rada prema mjestu obavljanja poslova ili sjedištu poslodavca. Policija ima obvezu dostaviti potvrdu o prijavi rada strancu, društvu i područnom uredu ili ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema sjedištu pravne ili fizičke osobe koja koristi usluge stranca ili mjestu u kojemu će se obavljati ugovoreni rad.

Radne dozvole za zapošljavanje radnika iz zemalja koje nisu članice EU, a koji se zapošljavaju u RH

Za 2019. godini ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 65.100 – kako zaposliti radnike strane državljane/strance u hrvatskoj firmi i iskoristiti kvote, te koliko postupak traje - Obrazac za Upite.

Na temelju članka 74. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijela

ODLUKU O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2019.

II.

Godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 15.000 dozvola.

III.

Godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Repub­lici Hrvatskoj iznosi 41.810 dozvola, i to kako slijedi:

1. GRADITELJSTVO 17.800 dozvola
2. BRODOGRADNJA 1.410 dozvola
3. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 10.611 dozvola
4. KULTURA 25 dozvola
5. PROMET 2.314 dozvola
6. ZDRAVSTVO 120 dozvola
7. SOCIJALNA SKRB 460 dozvola
8. PREHRAMBENA INDUSTRIJA 1.200 dozvola
9. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 700 dozvola
10. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 1.990 dozvola
11. METALNA INDUSTRIJA 2.200 dozvola
12. INFORMATIKA 180 dozvola
13. EKONOMIJA I TRGOVINA 2.200 dozvola
14. POŠTANSKE USLUGE 600 dozvola.

IV.

Uvažavajući stanje na tržištu rada, utvrđuje se godišnja kvota dozvola za sezonski rad koja iznosi 6.540 dozvola od kojih za sezonski rad u turizmu i ugostiteljstvu 5.000 dozvola, a u poljoprivredi i šumarstvu 1.540 dozvola.

V.

U okviru premještaja unutar društva utvrđuje se godišnja kvota dozvola za osobe premještene unutar društva koja iznosi 250 dozvola.

VI.

U okviru provedbe strateških investicijskih projekata utvrđuje se godišnja kvota dozvola za provedbu strateških investicijskih projekata koja iznosi 1.500 dozvola.

VII.

Tijelo nadležno za izdavanje dozvola strancima dostavit će, jednom u tri mjeseca, podatke o izdanim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2019. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Temeljem prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/444

Urbroj: 50301-25/14-18-2

Zagreb, 20. prosinca 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PREGLED POTREBA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA PO DJELATNOSTIMA I ZANIMANJIMA ZA 2019. GODINU

DJELATNOST NAZIV ZANIMANJA Ukupno
Graditeljstvo Tesar 2.900
Zidar 2.900
Armirač 1.200
Betonirac 700
Rukovatelj građevinskim strojevima 400
Elektroinstalater 500
Elektromonter 250
Krovopokrivač 400
Soboslikar/ličilac 500
Keramičar 600
Zavarivač 700
Vodoinstalater 300
Fasader 700
Geobušač 50
Izolater 400
Vozač 200
Asfalter 100
Mehaničar 50
Stolar 300
Klesar 50
Podopolagač 50
Pomoćni građevinski radnik 1.300
Građevinski radnik 1.250
Monter 2.000
Ukupno: 17.800
Brodogradnja Brodomonter 300
Ravnač 20
Elektro zavarivač 200
Zavarivač 150
Bravar 60
Brodocjevar 200
Brodoskelar 50
AKZ radnik/Bojadiser 150
Brusač i čistač kovina 150
Brodostolar 20
Brodomehaničar 20
Brodoelektričar 40
Vezač tereta 50
Ukupno: 1.410
Turizam i
ugostiteljstvo
Turistički animator 150
Maser posebnih vrsti masaža 150
Kuhar internacionalne kuhinje 300
Kuhar 1.000
Turistički zastupnik 50
Instruktor ronjenja 20
Pomoćni radnik u turizmu 7.000
Konobar 1.400
Recepcioner 100
Pekar 200
Slastičar 100
Spasilac 100
Vozač turističkog vlakića 10
Yoga terapeut 1
Liječnik tradicionalne kineske medicine 10
Brijač 10
Spa terapeut 10
Sezonski rad do 6 mjeseci – Pomoćni radnik u turizmu 5.000
Ukupno: 15.611
Kultura Baletni umjetnik 10
Orkestralni umjetnik 10
Operni pjevač 5
Ukupno: 25
Promet Vozač teretnog vozila 1.700
Vozač autobusa 300
Vozač motornog vozila 200
Radnik za popravak i održavanje vozila 64
Mehaničar zrakoplova 35
Kabinsko osoblje 15
Ukupno: 2.314
Zdravstvo Doktor medicine sa specijalističkom naobrazbom 15
Doktor medicine na specijalističkom usavršavanju 20
Doktor medicine 20
Doktor dentalne medicine sa specijalističkom naobrazbom 5
Medicinska sestra/tehničar 50
Dentalni asistent 5
Magistar farmacije 5
Ukupno: 120
Socijalna skrb Psiholog 5
Logoped 10
Medicinska sestra/tehničar 150
Njegovateljica 100
Fizioterapeut 10
Radni terapeut 10
Socijalni radnik 10
Kuhar 60
Pomoćni kuhar 55
Čistačica 50
Ukupno: 460
Prehrambena industrija Pekar 500
Djelatnik na preradi ribe 250
Djelatnik u preradi voća i povrća 50
Mesar 200
Slastičar 150
Komercijalist – specijalist za sashimi tržište 5
Vozač dostavnog vozila 20
Serviser strojeva 10
Mlinar 15
Ukupno: 1.200
Prerađivačka industrija Šivač 200
Kožar 20
Krojač 20
Stolar 170
Pletač aluminijskog ratan namještaja 10
Tapetar 20
Puhač stakla 10
CNC operater 50
Radnik u proizvodnji 200
Ukupno: 700
Poljoprivreda i šumarstvo Pomoćni stočar i pastir 150
Rukovatelj mehanizacije 100
Šumski radnik 50
Sjekač 90
Radnik na ribarskim plovilima 540
Radnik na orezivanju voćaka i vinove loze 50
Samaraš 20
Poljoprivredni radnik 340
Pastir 10
Radnik u akvakulturi 100
Veterinar 10
Tehničar u poljoprivredi 30
Pomoćni radnik (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo) 500
Sezonski rad do 6 mjeseci – Berač plodova 1.500
Sezonski rad do 6 mjeseci – Cjepljar voćaka i vinove loze 40
Ukupno: 3.530
Metalna industrija Zavarivač/Elektrozavarivač 600
Bravar/Strojobravar 600
Glodač 30
Tokar 50
Cjevar 90
Lakirer 90
CNC operater 100
Metalurški radnik 100
Mehaničar 50
Monter 110
Instalater 200
Tehničar u metalnoj industriji 50
Rukovatelj u metalnoj industriji 100
Brusač/čistač kovina 30
Ukupno: 2.200
Informatika Softverski inženjer 60
Sistemski inženjer 20
Poslovni analitičar 20
Inženjer elektrotehnike 10
Inženjer strojarstva 15
Produkt dizajner 20
Dizajner računalnih igara 10
Administrator baza podataka 5
Projektant informatičkih sustava 20
Ukupno: 180
Ekonomija i trgovina Prodavač/trgovac 1.700
Mesar 100
Vozač 200
Skladištar 190
Cvjećar 10
Ukupno: 2.200
Poštanske usluge Poštar 300
Vozač 200
Šalterski radnik/ prodavač 100
Ukupno: 600
Premještanje osoba unutar društva Rukovoditelj 100
Stručnjak 100
Pripravnik 50
Ukupno: 250
Strateški investicijski projekti Sukladno strateškim investicijskim projektima 1.500
SVEUKUPNO 50.100

•    Zapošljavanje stranaca i dozvola za boravak i rad u RH
o    Pretpostavke za izdavanje dozvole za boravak i rad
o    Uvjeti za dobivanje dozvole za boravak i rad stranaca
o    Godišnja kvota za zapošljavanje stranaca
o    Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca
o    Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote
o    Odredbe koje su značajne za poslodavca ako zapošljavaju strane stručnjake ili strane radnike deficitarnih zanimanja
o    Potvrda o prijavi rada za rad stranca
o    Razlozi prestanka važenja dozvole za boravak i rad

Za pojašnjenje navedenih informacija stojima na raspolaganju putem rubrike Kontakt.

 • Objavljeno u Osnivanje tvrtke
Pretplati se na ovaj RSS feed