Log in

Popis djelatnosti za otvaranje firme

Popis djelatnosti za otvaranje firme (d.o.o. ili j.d.o.o.) nalazi se u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, koja je objavljena u NN na
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_06_58_1870.html

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007. 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_55_1435.html 

NKD 01.11 - Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog  sjemenja
NKD 01.12 - Uzgoj riže
NKD 01.13 - Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
NKD 01.14 - Uzgoj šećerne trske
NKD 01.15 - Uzgoj duhana
NKD 01.16 - Uzgoj predivog bilja
NKD 01.19 - Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva
NKD 01.21 - Uzgoj grožđa
NKD 01.22 - Uzgoj tropskog i suptropskog voća
NKD 01.23 - Uzgoj agruma
NKD 01.24 - Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća
NKD 01.25 - Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
NKD 01.26 - Uzgoj uljanih plodova
NKD 01.27 - Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka
NKD 01.28 - Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja
NKD 01.29 - Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
NKD 01.30 - Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
NKD 01.41 - Uzgoj muznih krava
NKD 01.42 - Uzgoj ostalih goveda i bivola
NKD 01.43 - Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi
NKD 01.44 - Uzgoj deva i ljama
NKD 01.45 - Uzgoj ovaca i koza
NKD 01.46 - Uzgoj svinja
NKD 01.47 - Uzgoj peradi
NKD 01.49 - Uzgoj ostalih životinja
NKD 01.50 - Mješovita proizvodnja
NKD 01.61 - Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
NKD 01.62 - Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
NKD 01.63 - Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta)
NKD 01.64 - Dorada sjemena za sjemenski materijal
NKD 01.70 - Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima
NKD 02.10 - Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime
NKD 02.20 - Sječa drva
NKD 02.30 - Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
NKD 02.40 - Pomoćne usluge u šumarstvu
NKD 03.11 - Morski ribolov
NKD 03.12 - Slatkovodni ribolov
NKD 03.21 - Morska akvakultura
NKD 03.22 - Slatkovodna akvakultura
NKD 05.10 - Vađenje kamenog ugljena
NKD 05.20 - Vađenje lignita
NKD 06.10 - Vađenje sirove nafte
NKD 06.20 - Vađenje prirodnog plina
NKD 07.10 - Vađenje željeznih ruda
NKD 07.21 - Vađenje uranovih i torijevih ruda
NKD 07.29 - Vađenje ostalih ruda obojenih metala
NKD 08.11 - Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
NKD 08.12 - Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina
NKD 08.91 - Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva
NKD 08.92 - Vađenje treseta
NKD 08.93 - Vađenje soli
NKD 08.99 - Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.
NKD 09.10 - Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
NKD 09.90 - Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
NKD 10.11 - Prerada i konzerviranje mesa
NKD 10.12 - Prerada i konzerviranje mesa peradi
NKD 10.13 - Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
NKD 10.20 - Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
NKD 10.31 - Prerada i konzerviranje krumpira
NKD 10.32 - Proizvodnja sokova od voća i povrća
NKD 10.39 - Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
NKD 10.41 - Proizvodnja ulja i masti
NKD 10.42 - Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
NKD 10.51 - Djelatnosti mljekara i proizvođača sira
NKD 10.52 - Proizvodnja sladoleda
NKD 10.61 - Proizvodnja mlinskih proizvoda
NKD 10.62 - Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda
NKD 10.71 - Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
NKD 10.72 - Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; pr. trajnih peciva, slast. proizvoda i kolača
NKD 10.73 - Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine
NKD 10.81 - Proizvodnja šećera
NKD 10.82 - Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda
NKD 10.83 - Prerada čaja i kave
NKD 10.84 - Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
NKD 10.85 - Proizvodnja gotove hrane i jela
NKD 10.86 - Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane
NKD 10.89 - Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.
NKD 10.91 - Proizvodnja pripremljene stočne hrane
NKD 10.92 - Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce
NKD 11.01 - Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
NKD 11.02 - Proizvodnja vina od grožđa
NKD 11.03 - Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
NKD 11.04 - Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića
NKD 11.05 - Proizvodnja piva
NKD 11.06 - Proizvodnja slada
NKD 11.07 - Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda
NKD 12.00 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
NKD 13.10 - Priprema i predenje tekstilnih vlakana
NKD 13.20 - Tkanje tekstila
NKD 13.30 - Dovršavanje tekstila
NKD 13.91 - Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina
NKD 13.92 - Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
NKD 13.93 - Proizvodnja tepiha i sagova
NKD 13.94 - Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža
NKD 13.95 - Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće
NKD 13.96 - Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila
NKD 13.99 - Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.
NKD 14.11 - Proizvodnja kožne odjeće
NKD 14.12 - Proizvodnja radne odjeće
NKD 14.13 - Proizvodnja ostale vanjske odjeće
NKD 14.14 - Proizvodnja rublja
NKD 14.19 - Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
NKD 14.20 - Proizvodnja proizvoda od krzna
NKD 14.31 - Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
NKD 14.39 - Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
NKD 15.11 - Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna
NKD 15.12 - Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
NKD 15.20 - Proizvodnja obuće
NKD 16.10 - Piljenje i blanjanje drva
NKD 16.21 - Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
NKD 16.22 - Proizvodnja sastavljenog parketa
NKD 16.23 - Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
NKD 16.24 - Proizvodnja ambalaže od drva
NKD 16.29 - Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
NKD 17.11 - Proizvodnja celuloze
NKD 17.12 - Proizvodnja papira i kartona
NKD 17.21 - Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona
NKD 17.22 - Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira
NKD 17.23 - Proizvodnja uredskog materijala od papira
NKD 17.24 - Proizvodnja zidnih tapeta
NKD 17.29 - Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
NKD 18.11 - Tiskanje novina
NKD 18.12 - Ostalo tiskanje
NKD 18.13 - Usluge pripreme za tisak i objavljivanje
NKD 18.14 - Knjigoveške i srodne usluge
NKD 18.20 - Umnožavanje snimljenih zapisa
NKD 19.10 - Proizvodnja proizvoda koksnih peći
NKD 19.20 - Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
NKD 20.11 - Proizvodnja industrijskih plinova
NKD 20.12 - Proizvodnja koloranata i pigmenata
NKD 20.13 - Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
NKD 20.14 - Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
NKD 20.15 - Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva
NKD 20.16 - Proizvodnja plastike u primarnim oblicima
NKD 20.17 - Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima
NKD 20.20 - Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
NKD 20.30 - Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
NKD 20.41 - Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
NKD 20.42 - Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
NKD 20.51 - Proizvodnja eksploziva
NKD 20.52 - Proizvodnja ljepila
NKD 20.53 - Proizvodnja eteričnih ulja
NKD 20.59 - Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
NKD 20.60 - Proizvodnja umjetnih vlakana
NKD 21.10 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
NKD 21.20 - Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
NKD 22.11 - Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma
NKD 22.19 - Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
NKD 22.21 - Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
NKD 22.22 - Proizvodnja ambalaže od plastike
NKD 22.23 - Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
NKD 22.29 - Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
NKD 23.11 - Proizvodnja ravnog stakla
NKD 23.12 - Oblikovanje i obrada ravnog stakla
NKD 23.13 - Proizvodnja šupljeg stakla
NKD 23.14 - Proizvodnja staklenih vlakana
NKD 23.19 - Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla
NKD 23.20 - Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
NKD 23.31 - Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
NKD 23.32 - Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
NKD 23.41 - Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta
NKD 23.42 - Proizvodnja sanitarne keramike
NKD 23.43 - Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora
NKD 23.44 - Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
NKD 23.49 - Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
NKD 23.51 - Proizvodnja cementa
NKD 23.52 - Proizvodnja vapna i gipsa
NKD 23.61 - Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
NKD 23.62 - Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
NKD 23.63 - Proizvodnja gotove betonske smjese
NKD 23.64 - Proizvodnja žbuke
NKD 23.65 - Proizvodnja fibro-cementa
NKD 23.69 - Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
NKD 23.70 - Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
NKD 23.91 - Proizvodnja brusnih proizvoda
NKD 23.99 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
NKD 24.10 - Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
NKD 24.20 - Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
NKD 24.31 - Hladno vučenje šipki
NKD 24.32 - Hladno valjanje uskih vrpci
NKD 24.33 - Hladno oblikovanje i profiliranje
NKD 24.34 - Hladno vučenje žice
NKD 24.41 - Proizvodnja plemenitih metala
NKD 24.42 - Proizvodnja aluminija
NKD 24.43 - Proizvodnja olova, cinka i kositra
NKD 24.44 - Proizvodnja bakra
NKD 24.45 - Proizvodnja ostalih obojenih metala
NKD 24.46 - Obrada nuklearnoga goriva
NKD 24.51 - Lijevanje željeza
NKD 24.52 - Lijevanje čelika
NKD 24.53 - Lijevanje lakih metala
NKD 24.54 - Lijevanje ostalih obojenih metala
NKD 25.11 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
NKD 25.12 - Proizvodnja vrata i prozora od metala
NKD 25.21 - Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje
NKD 25.29 - Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
NKD 25.30 - Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
NKD 25.40 - Proizvodnja oružja i streljiva
NKD 25.50 - Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
NKD 25.61 - Obrada i prevlačenje metala
NKD 25.62 - Strojna obrada metala
NKD 25.71 - Proizvodnja sječiva
NKD 25.72 - Proizvodnja brava i okova
NKD 25.73 - Proizvodnja alata
NKD 25.91 - Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda
NKD 25.92 - Proizvodnja ambalaže od lakih metala
NKD 25.93 - Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
NKD 25.94 - Proizvodnja zakovica i vijčane robe
NKD 25.99 - Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
NKD 26.11 - Proizvodnja elektroničkih komponenata
NKD 26.12 - Proizvodnja punih elektroničkih ploča
NKD 26.20 - Proizvodnja računala i periferne opreme
NKD 26.30 - Proizvodnja komunikacijske opreme
NKD 26.40 - Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
NKD 26.51 - Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje,  ispitivanje i navigaciju
NKD 26.52 - Proizvodnja satova
NKD 26.60 - Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
NKD 26.70 - Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
NKD 26.80 - Proizvodnja magnetskih i optičkih medija
NKD 27.11 - Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
NKD 27.12 - Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
NKD 27.20 - Proizvodnja baterija i akumulatora
NKD 27.31 - Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
NKD 27.32 - Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova
NKD 27.33 - Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
NKD 27.40 - Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
NKD 27.51 - Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
NKD 27.52 - Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo
NKD 27.90 - Proizvodnja ostale električne opreme
NKD 28.11 - Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
NKD 28.12 - Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
NKD 28.13 - Proizvodnja ostalih crpki i kompresora
NKD 28.14 - Proizvodnja ostalih slavina i ventila
NKD 28.15 - Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
NKD 28.21 - Proizvodnja peći i plamenika
NKD 28.22 - Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
NKD 28.23 - Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)
NKD 28.24 - Proizvodnja mehaniziranoga ručnog alata
NKD 28.25 - Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo
NKD 28.29 - Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
NKD 28.30 - Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
NKD 28.41 - Proizvodnja strojeva za obradu metala
NKD 28.49 - Proizvodnja ostalih alatnih strojeva
NKD 28.91 - Proizvodnja strojeva za metalurgiju
NKD 28.92 - Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
NKD 28.93 - Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana
NKD 28.94 - Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože
NKD 28.95 - Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona
NKD 28.96 - Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu
NKD 28.99 - Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.
NKD 29.10 - Proizvodnja motornih vozila
NKD 29.20 - Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica
NKD 29.31 - Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila
NKD 29.32 - Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
NKD 30.11 - Gradnja brodova i plutajućih objekata
NKD 30.12 - Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca
NKD 30.20 - Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
NKD 30.30 - Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme
NKD 30.40 - Proizvodnja vojnih borbenih vozila
NKD 30.91 - Proizvodnja motocikala
NKD 30.92 - Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
NKD 30.99 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.
NKD 31.01 - Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
NKD 31.02 - Proizvodnja kuhinjskog namještaja
NKD 31.03 - Proizvodnja madraca
NKD 31.09 - Proizvodnja ostalog namještaja
NKD 32.11 - Proizvodnja novca
NKD 32.12 - Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
NKD 32.13 - Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
NKD 32.20 - Proizvodnja glazbenih instrumenata
NKD 32.30 - Proizvodnja sportske opreme
NKD 32.40 - Proizvodnja igara i igračaka
NKD 32.50 - Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
NKD 32.91 - Proizvodnja metla i četaka
NKD 32.99 - Ostala prerađivačka industrija, d. n.
NKD 33.11 - Popravak proizvoda od metala
NKD 33.12 - Popravak strojeva
NKD 33.13 - Popravak elektroničke i optičke opreme
NKD 33.14 - Popravak električne opreme
NKD 33.15 - Popravak i održavanje brodova i čamaca
NKD 33.16 - Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica
NKD 33.17 - Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava
NKD 33.19 - Popravak ostale opreme
NKD 33.20 - Instaliranje industrijskih strojeva i opreme
NKD 35.11 - Proizvodnja električne energije
NKD 35.12 - Prijenos električne energije
NKD 35.13 - Distribucija električne energije
NKD 35.14 - Trgovina električnom energijom
NKD 35.21 - Proizvodnja plina
NKD 35.22 - Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
NKD 35.23 - Trgovina plinom distribucijskom mrežom
NKD 35.30 - Opskrba parom i klimatizacija
NKD 36.00 - Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
NKD 37.00 - Uklanjanje otpadnih voda
NKD 38.11 - Skupljanje neopasnog otpada
NKD 38.12 - Skupljanje opasnog otpada
NKD 38.21 - Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
NKD 38.22 - Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada
NKD 38.31 - Rastavljanje olupina
NKD 38.32 - Oporaba posebno izdvojenih materijala
NKD 39.00 - Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
NKD 41.10 - Organizacija izvedbe projekata za zgrade
NKD 41.20 - Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
NKD 42.11 - Gradnja cesta i autocesta
NKD 42.12 - Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
NKD 42.13 - Gradnja mostova i tunela
NKD 42.21 - Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove
NKD 42.22 - Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
NKD 42.91 - Gradnja vodnih građevina
NKD 42.99 - Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.
NKD 43.11 - Uklanjanje građevina
NKD 43.12 - Pripremni radovi na gradilištu
NKD 43.13 - Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
NKD 43.21 - Elektroinstalacijski radovi
NKD 43.22 - Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
NKD 43.29 - Ostali građevinski instalacijski radovi
NKD 43.31 - Fasadni i štukaturski radovi
NKD 43.32 - Ugradnja stolarije
NKD 43.33 - Postavljanje podnih i zidnih obloga
NKD 43.34 - Soboslikarski i staklarski radovi
NKD 43.39 - Ostali završni građevinski radovi
NKD 43.91 - Radovi na krovištu
NKD 43.99 - Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.
NKD 45.11 - Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
NKD 45.19 - Trgovina ostalim motornim vozilima
NKD 45.20 - Održavanje i popravak motornih vozila
NKD 45.31 - Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
NKD 45.32 - Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
NKD 45.40 - Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala
NKD 46.11 - Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama...
NKD 46.12 - Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima
NKD 46.13 - Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom
NKD 46.14 - Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima
NKD 46.15 - Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom
NKD 46.16 - Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima
NKD 46.17 - Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom
NKD 46.18 - Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode
NKD 46.19 - Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
NKD 46.21 - Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom
NKD 46.22 - Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
NKD 46.23 - Trgovina na veliko živom stokom
NKD 46.24 - Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama
NKD 46.31 - Trgovina na veliko voćem i povrćem
NKD 46.32 - Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
NKD 46.33 - Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
NKD 46.34 - Trgovina na veliko pićima
NKD 46.35 - Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
NKD 46.36 - Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima
NKD 46.37 - Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima
NKD 46.38 - Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, rakove i školjke
NKD 46.39 - Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
NKD 46.41 - Trgovina na veliko tekstilom
NKD 46.42 - Trgovina na veliko odjećom i obućom
NKD 46.43 - Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo
NKD 46.44 - Trgovina na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje
NKD 46.45 - Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
NKD 46.46 - Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
NKD 46.47 - Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu
NKD 46.48 - Trgovina na veliko satovima i nakitom
NKD 46.49 - Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo
NKD 46.51 - Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom
NKD 46.52 - Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom
NKD 46.61 - Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom
NKD 46.62 - Trgovina na veliko alatnim strojevima
NKD 46.63 - Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo
NKD 46.64 - Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje
NKD 46.65 - Trgovina na veliko uredskim namještajem
NKD 46.66 - Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom
NKD 46.69 - Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom
NKD 46.71 - Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
NKD 46.72 - Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
NKD 46.73 - Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
NKD 46.74 - Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje
NKD 46.75 - Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
NKD 46.76 - Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
NKD 46.77 - Trgovina na veliko ostacima i otpacima
NKD 46.90 - Nespecijalizirana trgovina na veliko
NKD 47.11 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim pr.
NKD 47.19 - Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.21 - Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.22 - Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.23 - Trgovina na malo ribama, rakovima i školjkama u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.24 - Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatk. u spec. prod.
NKD 47.25 - Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.26 - Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.29 - Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.30 - Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.41 - Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodav.
NKD 47.42 - Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.43 - Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.51 - Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.52 - Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.53 - Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u spec. prod.
NKD 47.54 - Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.59 - Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ost. pr. za kućanstvo u spec. prodav.
NKD 47.61 - Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.62 - Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.63 - Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.64 - Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.65 - Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.71 - Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.72 - Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
NKD 47.73 - Ljekarne
NKD 47.74 - Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima u specijal. prodavaonicama
NKD 47.75 - Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.76 - Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom...
NKD 47.77 - Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.78 - Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.79 - Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama
NKD 47.81 - Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama
NKD 47.82 - Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama
NKD 47.89 - Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama
NKD 47.91 - Trgovina na malo preko pošte ili interneta
NKD 47.99 - Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
NKD 49.10 - Željeznički prijevoz putnika, međugradski prijevoz
NKD 49.20 - Željeznički prijevoz robe
NKD 49.31 - Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
NKD 49.32 - Taksi služba
NKD 49.39 - Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
NKD 49.41 - Cestovni prijevoz robe
NKD 49.42 - Usluge preseljenja
NKD 49.50 - Cjevovodni transport
NKD 50.10 - Pomorski i obalni prijevoz putnika
NKD 50.20 - Pomorski i obalni prijevoz robe
NKD 50.30 - Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima
NKD 50.40 - Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima
NKD 51.10 - Zračni prijevoz putnika
NKD 51.21 - Zračni prijevoz robe
NKD 51.22 - Svemirski prijevoz
NKD 52.10 - Skladištenje robe
NKD 52.21 - Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
NKD 52.22 - Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
NKD 52.23 - Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
NKD 52.24 - Prekrcaj tereta
NKD 52.29 - Ostale prateće djelatnosti u prijevozu
NKD 53.10 - Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
NKD 53.20 - Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
NKD 55.10 - Hoteli i sličan smještaj
NKD 55.20 - Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
NKD 55.30 - Kampovi i prostori za kampiranje
NKD 55.90 - Ostali smještaj
NKD 56.10 - Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
NKD 56.21 - Djelatnosti keteringa
NKD 56.29 - Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
NKD 56.30 - Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
NKD 58.11 - Izdavanje knjiga
NKD 58.12 - Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa
NKD 58.13 - Izdavanje novina
NKD 58.14 - Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
NKD 58.19 - Ostala izdavačka djelatnost
NKD 58.21 - Izdavanje računalnih igara
NKD 58.29 - Izdavanje ostalog softvera
NKD 59.11 - Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
NKD 59.12 - Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
NKD 59.13 - Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
NKD 59.14 - Djelatnosti prikazivanja filmova
NKD 59.20 - Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
NKD 60.10 - Emitiranje radijskog programa
NKD 60.20 - Emitiranje televizijskog programa
NKD 61.10 - Djelatnosti žičane telekomunikacije
NKD 61.20 - Djelatnosti bežične telekomunikacije
NKD 61.30 - Djelatnosti satelitske telekomunikacije
NKD 61.90 - Ostale telekomunikacijske djelatnosti
NKD 62.01 - Računalno programiranje
NKD 62.02 - Savjetovanje u vezi s računalima
NKD 62.03 - Upravljanje računalnom opremom i sustavom
NKD 62.09 - Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
NKD 63.11 - Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
NKD 63.12 - Internetski portali
NKD 63.91 - Djelatnosti novinskih agencija
NKD 63.99 - Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n.
NKD 64.11 - Središnje bankarstvo
NKD 64.19 - Ostalo novčarsko posredovanje
NKD 64.20 - Djelatnosti holding-društava
NKD 64.30 - Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti
NKD 64.91 - Financijski leasing
NKD 64.92 - Ostalo kreditno posredovanje
NKD 64.99 - Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.
NKD 65.11 - Životno osiguranje
NKD 65.12 - Ostalo osiguranje
NKD 65.20 - Reosiguranje
NKD 65.30 - Mirovinski fondovi
NKD 66.11 - Poslovanje financijskih tržišta
NKD 66.12 - Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima
NKD 66.19 - Ostale pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova
NKD 66.21 - Procjena rizika i štete
NKD 66.22 - Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja
NKD 66.29 - Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima
NKD 66.30 - Djelatnosti upravljanja fondovima
NKD 68.10 - Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
NKD 68.20 - Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
NKD 68.31 - Agencije za poslovanje nekretninama
NKD 68.32 - Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora
NKD 69.10 - Pravne djelatnosti
NKD 69.20 - Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
NKD 70.10 - Upravljačke djelatnosti
NKD 70.21 - Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja
NKD 70.22 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
NKD 71.11 - Arhitektonske djelatnosti
NKD 71.12 - Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
NKD 71.20 - Tehničko ispitivanje i analiza
NKD 72.11 - Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
NKD 72.19 - Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
NKD 72.20 - Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
NKD 73.11 - Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
NKD 73.12 - Oglašavanje preko medija
NKD 73.20 - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
NKD 74.10 - Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
NKD 74.20 - Fotografske djelatnosti
NKD 74.30 - Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
NKD 74.90 - Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
NKD 75.00 - Veterinarske djelatnosti
NKD 77.11 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
NKD 77.12 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona
NKD 77.21 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport
NKD 77.22 - Iznajmljivanje videokaseta i diskova
NKD 77.29 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
NKD 77.31 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme
NKD 77.32 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
NKD 77.33 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)
NKD 77.34 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
NKD 77.35 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava
NKD 77.39 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.
NKD 77.40 - Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda...
NKD 78.10 - Djelatnosti agencija za zapošljavanje
NKD 78.20 - Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje
NKD 78.30 - Ostalo ustupanje ljudskih resursa
NKD 79.11 - Djelatnosti putničkih agencija
NKD 79.12 - Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)
NKD 79.90 - Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
NKD 80.10 - Djelatnosti privatne zaštite
NKD 80.20 - Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
NKD 80.30 - Istražne djelatnosti
NKD 81.10 - Upravljanje zgradama
NKD 81.21 - Osnovno čišćenje zgrada
NKD 81.22 - Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
NKD 81.29 - Ostale djelatnosti čišćenja
NKD 81.30 - Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
NKD 82.11 - Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti
NKD 82.19 - Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti
NKD 82.20 - Djelatnosti pozivnih centara
NKD 82.30 - Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
NKD 82.91 - Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda
NKD 82.92 - Djelatnosti pakiranja
NKD 82.99 - Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
NKD 84.11 - Opće djelatnosti javne uprave
NKD 84.12 - Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi
NKD 84.13 - Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu
NKD 84.21 - Vanjski poslovi
NKD 84.22 - Poslovi obrane
NKD 84.23 - Sudske i pravosudne djelatnosti
NKD 84.24 - Poslovi javnog reda i sigurnosti
NKD 84.25 - Djelatnosti vatrogasne službe
NKD 84.30 - Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja
NKD 85.10 - Predškolsko obrazovanje
NKD 85.20 - Osnovno obrazovanje
NKD 85.31 - Opće srednje obrazovanje
NKD 85.32 - Tehničko i strukovno srednje obrazovanje
NKD 85.41 - Obrazovanje nakon srednjeg koje nije visoko
NKD 85.42 - Visoko obrazovanje
NKD 85.51 - Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
NKD 85.52 - Obrazovanje i poučavanje u području kulture
NKD 85.53 - Djelatnosti vozačkih škola
NKD 85.59 - Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
NKD 85.60 - Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
NKD 86.10 - Djelatnosti bolnica
NKD 86.21 - Djelatnosti opće medicinske prakse
NKD 86.22 - Djelatnosti specijalističke medicinske prakse
NKD 86.23 - Djelatnosti stomatološke prakse
NKD 86.90 - Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite
NKD 87.10 - Djelatnosti ustanova za njegu
NKD 87.20 - Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne...
NKD 87.30 - Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom
NKD 87.90 - Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
NKD 88.10 - Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom
NKD 88.91 - Djelatnosti dnevne skrbi o djeci
NKD 88.99 - Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
NKD 90.01 - Izvođačka umjetnost
NKD 90.02 - Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
NKD 90.03 - Umjetničko stvaralaštvo
NKD 90.04 - Rad umjetničkih objekata
NKD 91.01 - Djelatnosti knjižnica i arhiva
NKD 91.02 - Djelatnosti muzeja
NKD 91.03 - Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje
NKD 91.04 - Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata
NKD 92.00 - Djelatnosti kockanja i klađenja
NKD 93.11 - Rad sportskih objekata
NKD 93.12 - Djelatnosti sportskih klubova
NKD 93.13 - Fitnes centri
NKD 93.19 - Ostale sportske djelatnosti
NKD 93.21 - Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
NKD 93.29 - Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
NKD 94.11 - Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca
NKD 94.12 - Djelatnosti strukovnih članskih organizacija
NKD 94.20 - Djelatnosti sindikata
NKD 94.91 - Djelatnosti vjerskih organizacija
NKD 94.92 - Djelatnosti političkih organizacija
NKD 94.99 - Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.
NKD 95.11 - Popravak računala i periferne opreme
NKD 95.12 - Popravak komunikacijske opreme
NKD 95.21 - Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju
NKD 95.22 - Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt
NKD 95.23 - Popravak obuće i proizvoda od kože
NKD 95.24 - Popravak namještaja i pokućstva
NKD 95.25 - Popravak satova i nakita
NKD 95.29 - Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
NKD 96.01 - Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
NKD 96.02 - Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
NKD 96.03 - Pogrebne i srodne djelatnosti
NKD 96.04 - Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
NKD 96.09 - Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.
NKD 97.00 - Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu
NKD 98.10 - Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe
NKD 98.20 - Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
NKD 99.00 - Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

Tipovi trgovačkih društava prema Zakonu o trgovačkim društvima

  • Društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
  • Dioničko društvo (d.d.)
  • Javno trgovačko društvo (j.t.d.)
  • Komanditno društvo (k.d.)
  • Gospodarsko interesno udruženje (GIO)

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Društvo s ograničenom odgovornošću trgovačko je društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed ugovorenom temeljnom kapitalu. Temeljni ulozi ne moraju biti jednaki. Nijedan osnivač ne može pri osnivanju preuzeti više temeljnih uloga, ali ih kasnije može steci. Poslovni udjeli ne mogu se izraziti u vrijednosnim papirima. Temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću mora biti izražen u valuti Republike Hrvatske - kunama. Najniži iznos temeljnoga kapitala ne može biti manji od 20.000 kuna (cca. 2.700 EUR), s time da minimalno 10.000 kuna (cca. 1.350 EUR) mora biti uplaćeno prije upisa firme u sudski registar.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)

J.d.o.o. predstavlja jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Radi se o obliku trgovačkog društva kod kojeg najniži iznos temeljnog kapitala iznosi 10,00 kn do najviše 19.999 kn, a može imati najviše tri (3) osnivača i jednog (1) direktora.

Dioničko društvo (d.d.)

Dioničko društvo trgovačko je društvo kapitala u kojemu članovi (dioničari) sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na dionice. Dioničko društvo može osnovati i samo jedna osoba, odnosno društvo može imati i samo jednog dioničara. Dioničko društvo je pravna osoba koja pravnu osobnost stječe upisom u sudski registar. Društvo odgovara za svoje obveze svom svojom imovinom. Dioničari ne odgovaraju za obveze društva.Temeljni kapital i dionice moraju glasiti na nominalne iznose izražene u valuti Republike Hrvatske. Najniži je iznos temeljnoga kapitala 200.000 kuna (cca. 27.000 EUR). Društvo može izdati dionice s nominalnim iznosom ili dionice bez tog iznosa. Nominalni iznos dionice ne može biti manji od 10 kuna (cca. 1,35 EUR). Nominalni iznosi dionica koji su veći od nominalnog iznosa moraju glasiti na iznose koji su višekratnici 10 kuna.

Javno trgovačko društvo (j.t.d.)

Javno trgovačko društvo jest trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, a svaki član društva odgovara vjerovnicima društva neograničeno i solidarno cijelom svojom imovinom. Iste zakonske odredbe koje se odnose na partnerstvo su primjenjive na javno trgovačko društvo.

Komanditno društvo (k.d.)

Komanditno je društvo trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, od kojih najmanje jedna odgovara za obveze društva neograničeno i solidarno cijelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedna odgovara za obveze društva samo do iznosa određenog imovinskog uloga u društvo (komanditor).

Gospodarsko interesno udruženje (GIO)

Gospodarsko interesno udruženje pravna je osoba koju osnivaju dvije ili više fizičkih i pravnih osoba da bi olakšale i promicale obavljanje gospodarskih djelatnosti koje cine predmete njihovog poslovanja, ali tako da ta pravna osoba za sebe ne stječe dobit. One se smatraju komercijalnim kompanijama koje su osnovane da služe svojim osnivačima, obavljajući određene zadatke sa većom efikasnošću (marketing, prodaja, istraživanje, etc…) Očekuje se od nekih GIO da mogu koristiti kao profesionalna udruženja pravnika, inženjera, doktora itd. Gospodarsko udruženje se osniva sklapanjem ugovora o osnivanju udruženja koji mora biti sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.

Izvor: https://gospodarstvo.gov.hr/radno/osnivanje-poduzeca/172