Log in

Koju banku odabrati za otvaranje poslovnog računa

Tema ovog članka biti će usporedba banaka sa aspekta jednostavnosti korištenja poslovnog računa i bankovnih izvoda za eKnjigovdstvo, koje najčešće koriste poduzetnici novije generacije. 
Nakon višegodišnje komunikacije sa skoro svim većim bankama, te usporedbe fleksibilnosti, orjentiranosti novim tehnologijama, brizi o prilagodljivosti malim i srednjim poduzetnicima, suradnji kod problematičnih situacija ili grešaka banke, te spremnosti na rješavanje problema - ovom prilikom ćemo se osvrnuti na neke od faktora usporedbe.
Članak ne daje ocjenu cjelokupne usluge, niti ga treba promatrati u tom smislu.

Do objave cijelog članka slobodni ste obratiti se na 042 500 499, ili doći osobno u Tehnološki park Varaždin (Valdez d.o.o.).
 
Banka Sjedište Web stranice SWIFT šifra
Addiko Bank Zagreb www.addiko.hr HAAB HR 22
Banka Kovanica Varaždin www.kovanica.hr SKOV HR 22
Croatia banka Zagreb www.croatiabanka.hr CROA HR 2X
Erste & Steiermärkische Bank Rijeka www.erstebank.hr ESBC HR 22
Hrvatska poštanska banka Zagreb www.hpb.hr HPBZ HR 2X
Imex banka Split www.imexbanka.hr IMXX HR 22
Istarska kreditna banka Umag Umag www.ikb.hr ISKB HR 2X
Jadranska banka Šibenik www.jadranska-banka.hr JADR HR 2X
Karlovačka banka Karlovac www.kaba.hr KALC HR 2X
KentBank Zagreb www.kentbank.hr KENB HR 22
Kreditna banka Zagreb Zagreb www.kbz.hr KREZ HR 2X
OTP banka Hrvatska Zadar www.otpbanka.hr OTPV HR 2X
Partner banka Zagreb www.paba.hr PAZG HR 2X
Podravska banka Koprivnica www.poba.hr PDKC HR 2X
Primorska banka Rijeka www.primorska.hr SPRM HR 22
Privredna banka Zagreb Zagreb www.pbz.hr PBZG HR 2X
Raiffeisenbank Austria Zagreb www.rba.hr RZBH HR 2X
Samoborska banka Samobor www.sabank.hr SMBR HR 22
Sberbank Zagreb www.sberbank.hr VBCR HR 22
Slatinska banka Slatina www.slatinska-banka.hr SBSL HR 2X
Splitska banka Split www.splitskabanka.hr SOGE HR 22
Štedbanka Zagreb www.stedbanka.hr STED HR 22
Vaba d.d. banka Varaždin Varaždin www.vaba.hr VBVZ HR 22
Veneto banka Zagreb www.venetobanka.hr CCBZ HR 2X
Zagrebačka banka Zagreb www.zaba.hr ZABA HR 2X