Log in

Registracija firme

U ovom članku osvrnuti ćemo se na glavne razlike, te troškove osnivanja d.o.o. i troškove osnivanja j.d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću


Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) jest društvo koje osniva jedna ili više osoba koje žele poslovati pod zajedničkim imenom.

Troškovi osnivanja društva s ograničenom odgovornošću

Osnivački kapital je minimalno 5.000 kn.

Dodatno se plaćaju:

  • sudska pristojba za prijavu (400 kn)
  • upis društva u Narodnim novinama (900 kn)
  • pristojba Državnog zavoda za statistiku (55 kn).
  • usluge javnog bilježnika variraju (ali okvirno iznose nešto više od 2.000 kn)

Ime firme

Ime firme biste trebali osmisliti prije nego pokrenete proceduru osnivanja tvrtke, obzirom da to prvi je korak i prvo pitanje s kojim ćete se susresti. Prema postojećem zakonu ime smije biti na hrvatskom, latinskom ili starogrčkom jeziku. Dobro je smisliti nekoliko varijanti imena, jer se ne može osnovati društvo koje ima slično ime sa već postojećim. Na stranici Ministarstva pravosuđa moguće je pogledati koja imena već postoje i zauzeta su.

Sjedište tvrtke

Prema Zakonu o trgovačkim društvima prilikom registracije firme dužni ste prijaviti adresu poslovanja. Adresa poslovanja može biti i u iznajmljenom prostoru ali za to trebate imati sklopljen ugvor o najmu za korištenje prostora.

U našoj usluzu "virtualni ured" nudimo adresu za registraciju tvrtke u Varaždinu u reprezentativnom objektu sa vlastitim parkiralištem.

Dokumentacija

Prijavu za upis u sudski registar (gdje se odobrava ime tvrtke) ovjerava se kod javnog bilježnika. Ovjereni upis i plaćene pristojbe nose se u Finu, na šalter HITRO.HR-a. Na šalterima možete naći RPS obrazac koji služi za evidenciju Državnog zavoda za statistiku i koji omogućuje dodjelu matičnog broja poduzeća i šifre glavne djelatnosti.

Račun poduzeća i prijava u sustav PDV-a

Kada je sva papirologija gotova, potrebno je izraditi pečat tvrtke (cijena varira, ovisno o veličini i obliku, okvirno 100 kn), u banci po vašem izboru otvoriti račun poduzeća i položiti 20.000 kn početnoga kapitala. Izrada pečata i otvaranje bankovnog računa može se dogovoriti i na šalteru HITRO.HR.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću


Za osnivanje j.d.o.o. nema zapreka niti ako je osoba u radnom odnosu.
Što se tiče zasnivanja radnog odnosa, sve je dopušteno ako je u skladu s odredbama Zakona o radu, npr. član uprave - direktor je funkcija koja se može obavljati bez zasnivanja radnog odnosa.

Troškovi prelaska JDOO u DOO isti kao kod povećanja temeljnog kapitala u društvu s ograničenom odgovornošću.

Na povećanje temeljnog kapitala primjenjuju se odredbe članaka 457. do 461. ZTD-a iz kojih je razvidno da je za povećanje temeljnog kapitala potrebna odluka članova društva.

Broj djelatnosti jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću nije ograničen ZTD-om.

Prema odredbi članka 3. točka 3. Zakona o poljoprivredi poljoprivredno gospodarstvo jest pravna ili fizička osoba ili više fizičkih osoba koje se bave poljoprivredom, a djeluju kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,  trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te druga pravna osoba.
S obzirom na to da je j.d.o.o. trgovačko društvo, ono može biti poljoprivredno gospodarstvo.

JDOO može imati samo jednog člana uprave (članak 387. stavak 2. ZTD-a), i nije moguće povećati broj članova uprave.

Strani državljani mogu otvoriti j.d.o.o pod istim uvjetima kao državljani RH?

Zakon definira da je trenutak za prelazak u d.o.o. trenutak u kojem temeljni kapital društva prijeđe zakonski definiran limit (od 20 000 kn).

Poveća li društvo odlukom članova društva temeljni kapital tako da dosiže ili postaje veći od najnižeg temeljnog kapitala, na temeljni kapital društva i na poslovne udjele tada se primjenjuju odredbe članka 390. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Za prestanak društva potrebna je odluka članova društva. Na likvidaciju j.d.o.o. primjenjuju se iste  odredbe kao i za likvidaciju klasičnog d.o.o. (članak 472. Zakona o trgovačkim društvima - ZTD-a).
Zatvaranje j.d.o.o. odvija se na isti način i pod istim uvjetima kao i zatvaranje d.o.o., načini prestanka propisani su člankom 466. ZTD-a.