Log in

Izdavanje računa u 2023. s isporukom iz 2022. god. za robu/usluge

Dvojno iskazivanje tj. istovremeno iskazivanje cijena u kuni i euru je obveza koja će trajati sve do kraja 2023. godine.

  • do 1. siječnja 2023. cijena koja se naplaćivala u kunama morala je biti preračunata i istaknuta i u euru
  • od 1. siječnja 2023. pa do završetka razdoblja obveznog dvojnog iskazivanja tj. do 31. prosinca 2023. cijena koja se naplaćuje u eurima mora biti ispravno preračunata i istaknuta i u kuni

Dakle, računi koji se izdaju od 1. siječnja 2023. iskazuju se u EUR, na način da su sve stavke iskazane u EUR, a samo se ukupan iznos informativno iskazuje dvojno u EUR i u HRK uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje utvrđenih u Zakonu o uvođenju eura.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_803.html

https://mfin.gov.hr/vijesti/od-1-sijecnja-2023-euro-je-sluzbena-novcana-jedinica-i-zakonsko-sredstvo-placanja-u-republici-hrvatskoj/3388

Primjer:

  Rekapitulacija PDV-a:   HRK  EUR 
 Ukupni iznos bez PDV:     76,30 
  Osnovica 25%:     76,30 
  PDV 25%:     19,08 
   Za uplatu:  718,64  95,38 
  Po fiksnom tečaju HNB na dan 01.01.2023 (718,64 HRK)

Knjiženje poslovnih događaja na temelju vjerodostojne knjigovodstvene isprave provodi se u poslovnim knjigama ovisno o datumu nastanka poslovnog događaja, dok knjigovodstvene isprave moraju biti izdane u valuti koja je važeća u trenutku njezina izdavanja.

  • Računi za poslovne događaje nastale zaključno s 31.12.2022. godine koji su izdani zaključno s 31.12.2022. godine - izdaju se u kunama i knjiže se u poslovne knjige za 2022. godinu u kunama.
  • Računi za poslovne događaje nastale zaključno s 31.12.2022. godine, a izdani od 01.01.2023. godine nadalje -  izdaju se u eurima, a knjiže se u poslovne knjige za 2022. godinu u kunama.
  • Računi izdani od 01.01. - 31.12.2023. godine koji se odnose na poslovne događaje nastale od 01.01.2023. godine - izdaju se u eurima i knjiže se u poslovne knjige za 2023. godinu u eurima.