Log in

Donacije i darovanja

Porezno priznatim troškom darovanja smatraju se darovanja u Hrvatskoj, koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:

U naravi ili novcu do 2 % prihoda ostvarenog prethodne
godine
Iznad 2 % prihoda ostvarenog prethodne godine
Darovanja za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene,
humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama
i drugim osobama koje obavljaju navedene djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

Darovanja za rješavanje zdravstvene potrebe fizičkih osoba
(operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala)
rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim
zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe pod uvjetom da je plaćanje troškova obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.

Darovanja poreznih obveznika proizvođača i trgovaca hrane koji,
u cilju sprječavanja uništavanja velikih količina hrane i zaštite okoliša,
daruju hranu osobama navedenim u čl. 7. st. 7. Zakona, za socijalne,
humanitarne i druge svrhe pomoći, te osobama pogođenim elementarnim
nepogodama i prirodnim katastrofama, pod uvjetom da su ta darovanja
izvršena u skladu s Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrana i uz posebne evidencije kako bi se nedvojbeno moglo utvrditi da je darovanje hrane izvršeno za navedene svrhe.
Darovanja dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.
       
       

 

Porezno nepriznati trošak predstavljaju darovi (donacije)  
  • dani u inozemstvo
  • dani  drugim  pravnim  i  fizičkim  osobama  koje obavljaju    gospodarsku    djelatnost    s    ciljem ostvarivanja dobitka / dohotka
  • iznad 2 % od prihoda prethodne godine, osim ako  su  dane prema  odlukama  nadležnih  ministarstava o provedbi financiranja
    posebnih programa i akcija
  • dani u prvoj godini poslovanja – nema prihoda prethodne godine
 
Potrebno je priložiti  
  • odluku o darovanju (donaciji) na kojoj je potrebno naznačiti naziv udruge, svotu i namjenu darovanja.
 
  • izvadak s transakcijskog računa
 
  • ovjerena pisana potvrda o  obavljenoj  primopredaji  koja  sadržava  podatke  o vrsti, količini i cijeni darovanih predmeta
 

 

Naziv: FIRMA d.o.o.
Adresa: Ulica bb, Zagreb
OIB:12345678925
 
 
 
ODLUKA O DAROVANJU


Ovom se odlukom daruje DVD iz ________________ ulica _______________________ u
svoti od __1.000,00__ kn (slovima: _____tisuću_____ kuna).


Darovanje služi u svrhu nabave opreme za potrebe DVD-a
Darovana svota će biti uplaćena na žiro-račun daroprimatelja u roku od 2 dana od donošenja ove Odluke.


U Zagrebu_31.12.2020.

Direktor društva:

 

  • O postupanju sa PDV-om kod darovanja i donacija potrebno je informirati se kod svog knjigovodstvenog servisa, jer je tretman različit ovisno o tome radi li se o darovanju robe, usluga ili u novcu.

 Novije generacije poduzetnika ne zadovoljavaju se više knjigovodstvom kao servisom za propisano izvještavanje i oporezivanje, nego žele uvid te pravovremene i transparentne podatke na kojima mogu temeljiti poslovno planiranje i odlučivanje.