Log in

Servis za obračun plaća

Ukoliko tražite servis za obračun plaća, niže su navedene neke od usluga koje pružamo u sklopu usluge obračuna plaća. Ostale usluge u sklopu obračuna plaća, ugovaraju se po potrebi. Ili djelomično radite neki od niže navedenih poslova, te Vam je potrebna podrška u nekom dijelu, također se slobodno obratite.


 • Obračun plaća
 • Obustave po kreditima i ovrhama
 • Obračun i isplate neoporezivih naknada (uskrsnice, regres, božićnice, 13. plaća itd.)
 • Obračun naknada u slučaju kvota za osobe s invaliditetom
 • Obračun troškova prijevoza
 • Obračun bolovanja i izrada zahtjeva za povrat isplaćenih plaća za vrijeme bolovanja
 • Obračun autorskih honorara, obračun naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa
 • Obračun naknada članovima nadzornih odbora
 • Obračun plaće za rad na pola radnog vremena
 • Obračun plaće - HRVI
 • Obračun mirovina i plaća radnika na potpomognutom području I. skupina
 • Poduzetnička plaća
 • Obračun davanja članova trgovačkog društva osiguranih na puno radno vrijeme
 • Obračun davanja članova trgovačkog društva osiguranih na puno radno vrijeme - uz isplatu minimalne plaće
 • Priprema godišnjih izvješća o isplati plaće (IP obrazac za djelatnike) i potvrda o isplaćenim drugim dohodcima
 • Obračun terenskih dodataka
 • Izrada blagajničkih dokumenata kod isplata u gotovini
 • Naknade za neiskorišteni godišnji odmor kod prekida radnog odnosa
 • Zbirna dostava IP1 platnih lista ovlaštenoj osobi, te potpisni list
 • Zbirna SEPA datoteka za isplatu svih plaća, poreza i doprinosa
 • Dostava platnih lista na email adrese (ili poštom)
 • Specifikacija
 • Izrada i predaja JOPPD obrazaca na Poreznu
 • R1 potvrde o prosjeku plaće
 • Obrazac Rekapitulacija podataka za postupak kontrole HZMO
 • Propisani godišnje IP obrasci i dostava radnicima
 • Dostava platnih lista na stranom jeziku za terenske radnike
 • Matične knjige radnika/evidencija o radnicima
 • Godišnje prijave poreza na dohodak

-    Priprema temeljnice za unos knjiženja plaće za knjigovodstvo korisnika, prema dogovorenom kontnom planu.


-    Popunjavanja ugovora o radu i raskida ugovora o radu
-    Prijave/odjave radnika elektronskim putem
-    Odluke o godišnjim odmorima
-    Evidencija godišnjih odmora i obračun iskorištenih/neiskorištenih dana

Cijena obračuna plaća se kreće od 50-100 kn+pdv po radniku, ovisno o ukupnom broju djelatnika za obračun.