Log in

Kontroling u računovodstvu & savjetovanje

Ako već i sami uviđate da Vam knjigovodstveni podaci nisu dovoljni, pogotovo ako ih od svojeg knjigovodstva dobijete tek na kraju godine, potrebno je uvesti kontroling.

Knjigovodstveni servisi često se susreću sa situacijama kada menadžeri uz uslugu knjigovodstva traže i ekspertizu na području kontolinga.

No, tradicionalno je računovodstvo uglavnom bilo orjentirano eksternom izvještavanju, a interni izvještaji su se stavljali u drugi plan - što zbog rokova, nerazumijevanja uprave u čitanju takvih izvještaja i oslanjanju na "intuiciju" itd.. Danas nam tehnologije omogućuje prikaz takvih izvještaja čak i u grafičkim formatima, razumljivima svima.

Kontroling i stručnjaci koji su pripremali takve izvještaje, često su radili sa priručnim alatima i iz kojih su izvlačili potrebne analize, a razumljiviji prikaz dobivenih podataka stavljan je ponekad u drugi plan. Dobar dio podataka sada je moguće prikazati i slikovno, te na taj način olakšati razumijevanje svima koji bi trebali razumjeti upravljačko računovodstvo.

Uz kontroling se mogu izdvojili prihodi i troškovi po projektima, klijentima, poslovnim jedinicama, zaposlenima i sl.. I da, obzirom da se prihodi i troškovi mogu voditi po projektima - moguće je dobiti račun dobiti i gubitka po projektima.

Kako se smatra da oko 40% poslovnih informacija potječe iz računovodstva, dok ostalih 60% potječe iz izvora poput marketinga, nabave, prodaje, proizvodnje itd. ili izvan poduzeća od konkurencije, dobavljača, kupaca i sl., jasno je kako je računovodstvo jedan od glavnih izvora i saveznika uprave, pa i u kontrolingu.

Logično je da je za takvo razvrstavanje dokumentacije i knjiženje potrebno znatno više vremena, pa kontroling uz računovodstvo košta nešto više od tradicionalnog knjiigovodstva. No, to je rang cijena gdje si čak i najmanje firme mogu priuštiti nužne izvještaje temeljem kojih kompetentnije mogu vladati poslovanjem, i na vrijeme projicirati smijer u kojem se tvrtka kreće.

Danas se puno piše i naglasak stavlja kod menadžerski vještina na motiviranje, upravljanje ljudima, komuniciranje, timski rad i sl. Na fakultetima su smijerovi marketinga redovito puno prije popunjeni, od smijerova vezanih uz finacije. No, iako su to važne vještine i u današnje vrijeme u prvom planu, svaki ozbiljan menadžer zna da nikako nisu dovoljne.

Direktorima tvrtki često se čini da knjigovođe znaju i vide - informacije koje ne žele dijeliti, dok ih nitko ne traži. Da, posao knjigovođe je prikupljanje i bilježenje podataka vremenskim slijedom te povjerljivost, a nikako kontroling koji je spona između računovodstva i upravljanja.

Ako menadžment i uviđa da treba iz podataka dobiti informacije koje može dati samo kontroling manager, te ga odluči angažirati, često se susreće sa problemom gdje pronaći stručnjaka toga profila. Financijski stručnjaci zaista jesu po svojem profilu najbliži poslovima kontrolinga, ali samo neki od njih, jer za taj posao je potrebno imati znatno više vještina i pronicljivosti od naučenih računovodstvenih poslova. Financije i računovodstvo samo su jedan od segmenata kojeg kontroler mora jako dobro poznavati.

Osim računovodstva, trebao bi znati:

 • organizacijski postaviti kontroling
 • postaviti troškovno i upravljačko računovodstvo
 • procijeniti ciljeve u odnosu na ključne pokazatelje uspješnosti
 • detektirati kritične točke u komunikaciju koje na učinkovitost utječu negativno
 • detaktirati mjesta gdje može doći do lažiranja u financijskim izvješćima
 • analizirati upravljanje novčanim tokovima
 • analizirati financijski aspekt kontrolinga nabave i zaliha
 • analizirati financijski aspekt kontrolinga kupaca, prodaje i marketinga
 • analizirati financijski aspekt ljudskih potencijala
 • analizirati i procijeniti kritične točke u odnosu na moguće buduće događaje
 • unaprijediti poslovne procese s ciljem smanjenja troškova i kvalitetnijeg iskorištenja kapaciteta

Ukoliko smatrate da trebate navedene usluge, uputno je obratiti se stručnjacima iz područja kontrolinga.