Log in

Naplata potraživanja od kupaca i knjigovodstvo

Rijetko koja firma u Hrvatskoj nema problema s naplatom potraživanja. Neki poduzetnici na taj dio posla troše značajan dio svoga vremena, kao što je telefoniranje, slanje mailova i ne manje važno bilježenja, evidencije itd. Drugi taj posao radi obimnosti ignoriraju, i nadaju se da će kupci izvršiti plaćanje jednoga dana, a ukoliko se to ne dogodi, posežu za sudskom naplatom potraživanja i raskidom poslovnog odnosa s kupcem.

No, dobro organiziranom administracijom i korištenjem tehnologija za upravljanje podsjetnicima i opomenama, takvi ekstremni slučajevi sudske naplate potraživanja svode se na najmanju moguću mjeru. Ukoliko navedeno možete riješiti preko svojeg knjigovodstva, imate jednu brigu manje, uz bolju naplatu i zadržavanje dobrih odnosa sa poslovnim partnerima. Iako vjerovnici smatraju da je mala vjerojatnost da račun nije primljen ili je zagubljen, postotak zagubljenih i zaboravljenih računa ustvari je izuzetno velik, te se automatizacijom dostave podsjetnika svi takvi slučajevi rješavaju, bez potrebe za sudskom naplatom potraživanja, ili angažiranja agencija za naplatu potraživanja. Dakle, izvansudska naplata potraživanja može biti ugovorena i u sklopu knjigovodstvenih usluga.

Najčešće taj postupak izgleda ovako:

 • Kontaktirate dužnika i provjeravate zašto je plaćanje izostalo
 • Vodite pisane evidencije i datum kada trebate poduzeti sljedeći korak
 • Kontaktirate kupca nakon nekog vremena ponovo, te urgirate da izvrši plaćanje u što kraćem roku
 • Vodite pisane evidencije i datum kada trebate poduzeti sljedeći korak
 • Šaljete pisani podsjetnik dužniku da račun i dalje nije plaćen (detaljno specificirate elemente s računa, određujete vremenski period plaćanja u danima itd.)
 • Vodite pisane evidencije i datum kada trebate poduzeti sljedeći korak

Ukoliko ništa od navedenog nije urodilo plodom, razmišljate o postupku sudske naplate potraživanja.

Sama naplata potraživanja može se podijeliti u dvije faze. Za vrijeme izvansudskog postupka, naplata se vrši bez intervencije suda. Za vrijeme sudskog postupka, uključen je i sud. Veliki dio slučajeva uglavnom se može riješiti i bez intervencije suda, ukoliko dužnik raspolaže dostatnim sredstvima za plaćanje.

IZVANSUDSKA NAPLATA POTRAŽIVANJA

Postupak naplate potraživanja uvijek bi trebao započeti izvansudskim putem, jer je naplata uz intervenciju suda u pravilu uvijek skuplja opcija.

Kao knjigovodstveni servis svojim klijentima pružamo servis u ovoj fazi, uz mogućnost navođenje kontakt podataka osoba iz financija i računovodstva (posebno se ugovara), kada su na raspolaganju sljedeće opcije:

 • Prvi pisani podsjetnik na neplaćeni račun neposredno nakon proteka datuma dospijeća. Klijenti ovaj korak smatraju uobičajenom brigom o dospjelim računima.
 • Drugi pisani podsjetnik sa napomenom da je potrebno dostaviti potvrdu o uplati dugovanja, ukoliko je isto u međuvremenu izvršeno.
 • Opomena sa naznakom da prema važećem Zakonu o financijskom poslovanju ukoliko dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze, dužan je bez ikakve daljnje opomene, vjerovniku uplatiti posebnu naknadu u kunama u protuvrijednosti 40 eura.
 • Odvjetnička Opomena u kojoj se zahtjeva naplata, uz naznaku dodatnih troškova koji slijede ukoliko ne bude izvršena, te najavu sudskog postupka i ovrhe. Sama najava sudskog postupka najčešće je dovoljan poticaj dužniku da izvrši plaćanje ukoliko raspolaže dostatnim sredstvima za isto. Sudski postupak može biti dugačak i skup te ih dužnici uglavnom nastoje izbjeći pod svaku cijenu
 • Svi navedeni koraci naplaćuju se u rangu cijena administrativnih naknada, te za klijente kod kojih je uhodana procedura ne predstavljaju značajan trošak, i u pravilu su rentabilni već za potraživanja iznad 300 kn.

SUDSKA NAPLATA POTRAŽIVANJA

Ukoliko Vaš dužnik i dalje odbija platiti u izvansudskom postupku, na raspolaganju su radnje za pokretanje sudskog postupka, o čemu će Vas detaljno savjetovati Vaš odvjetnik ili javni bilježnik, a postupaci se mogu podijeliti na:

 • U ovršnom postupku možete naplatiti svoja potaživanja na temelju ovršne isprave izdane od suda ili javnog bilježnika (rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave - izvadak iz poslovnih knjiga, račun i sl.).
 • Ako je procjena da prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave nije dopušten, uredan ili osnovan, predmet se upućuje nadležnom sudu radi donošenja odluke.
 • Ukoliko dužnik osporava tražbinu, tada će Vaš odvjetnik morati podnijeti tužbu sudu. Dužnik ima 15 dana da na istu odgovori. Obje strane tada pred sudom moraju iznijeti svoj slučaj. Ukoliko sud donese odluku u Vašu korist, slijedi ovrha računa dužnika.
 • U slučaju da osnova za plaćanje nije izvršena u cijelosti, Fina je u stanju dati nalog bankama da blokiraju sve ovršenikove račune i zabrane raspolaganje novčanim sredstvima sve dok osnova za plaćanje nije potpuno izvršena.
 • Europski platni nalog - u konzultacijama s odvjetnikom, razmotriti možete i navedeno.
 • Nagodbe će u većini slučajeva predložiti i sud, a ukoliko je jedna strana nije voljna sporazumno riješi spor u obliku nagodbe, takav stav neće se povoljno ocijeniti. Nagodbe sklopljene pred sudom, imaju snagu ovršne isprave.

Prema jednoj anketi, kao najveću teškoću u poslovanju poduzetnici navode velike administrativne prepreke (13 posto ispitanika), razdoblja bez klijenata, poslova i projekata (12 posto), kašnjenje plaćanja odnosno neplaćanje (također 12 posto ispitanika). Kod administrativnih prepreka i naplate potraživanja, podršku Vam može pružiti dobro organizirano i agilno knjigovodstvo, a što nije zanemariv udio u ukupnoj strukturi prepreka.


Novije generacije poduzetnika ne zadovoljavaju se više knjigovodstvom kao servisom za propisano izvještavanje i oporezivanje, nego žele uvid u pravovremene i transparentne podatke na kojima mogu temeljiti poslovno planiranje i odlučivanje.