Log in

Kalendar obveza i rokova predaje izvještaja za 2018.

U nastavku slijede krajnji rokovi predaje pojedinih izvještaja i obrazaca. Za poduzetnike koji čitaju ovaj članak napominjemo da navedeno nisu rokovi pripreme i izrade, nego rokovi predaje. Dokumentaciju za obradu potrebno je dostaviti u financije puno ranije, da bi sve moglo biti izrađeno do zadanih rokova predaje, a o krajnjem roku do kojeg zaprima pojedinu dokumentaciju za obradu svaki knjigovodstveni servis odlučuje ovisno o svojim kapacitetima i organizaciji rada.

Siječanj

JOPPD
predaja na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa, i za neoporezive isplate dividendi
predaja do: 15.01. za neoporezive primitke isplaćene u prethodnom mjesecu
predaja u roku 8 dana od dana naplate primitka, za dohodak iz inozemstva
predaja do posljednjeg dana u mjesecu za dohodak u naravi, mirovine koje isplaćuje HZMO, za sezonski rad sukladno posebnom propisu

PDV, PP-MI-PO, IGRE NA SREĆU I NAGRADNE IGRE
predaja do: 20.01.

FPO
predaja do: 15.01.
Veljača

JOPPD
predaja na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa, i za neoporezive isplate dividendi
predaja do: 15.02. za neoporezive primitke isplaćene u prethodnom mjesecu
predaja do: 25.02. za prethodnu kalendarsku godinu isplatitelji primitaka od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine
predaja u roku 8 dana od dana naplate primitka, za dohodak iz inozemstva
predaja do posljednjeg dana u mjesecu za dohodak u naravi, mirovine koje isplaćuje HZMO, za sezonski rad sukladno posebnom propisu

PDV, PP-MI-PO, OPZ-STAT-1, IGRE NA SREĆU I NAGRADNE IGRE
predati do: 20.02.

DOH, ZPP-DOH, EPOM, Dobrovoljno mirovinsko osiguranje, KD, TZ, SR, PDV-K, PDV-F, IPP-SD
predaja do: 28.02.

FPO
predaja do: 15.02.
Ožujak

JOPPD
predaja na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa, i za neoporezive isplate dividendi
predaja do: 15.03. za neoporezive primitke isplaćene u prethodnom mjesecu
predaja u roku 8 dana od dana naplate primitka, za dohodak iz inozemstva
predaja do posljednjeg dana u mjesecu za dohodak u naravi, mirovine koje isplaćuje HZMO, za sezonski rad sukladno posebnom propisu

PDV, IGRE NA SREĆU I NAGRADNE IGRE, PP-MI-PO
predaja do: 20.03.

FPO
predaja do: 15.03.
Travanj

JOPPD
predaja na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa, i za neoporezive isplate dividendi
predaja do: 15.04. za neoporezive primitke isplaćene u prethodnom mjesecu
predaja u roku 8 dana od dana naplate primitka, za dohodak iz inozemstva
predaja do posljednjeg dana u mjesecu za dohodak u naravi, mirovine koje isplaćuje HZMO, za sezonski rad sukladno posebnom propisu

PDV, IGRE NA SREĆU I NAGRADNE IGRE, PP-MI-PO
predaja do: 20.04.

Godišnji financijski izvještaji poduzetnika - POD-RDG, POD-BIL, PD, PD-IPO, Bilješke, Odluke, zatim SR, TZ, KD, OKFŠ, PT, FPO-K
predaja do: 30.04.


FPO
predaja do: 15.04.
Svibanj

JOPPD
predaja na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa, i za neoporezive isplate dividendi
predaja do: 15.05. za neoporezive primitke isplaćene u prethodnom mjesecu
predaja u roku 8 dana od dana naplate primitka, za dohodak iz inozemstva
predaja do posljednjeg dana u mjesecu za dohodak u naravi, mirovine koje isplaćuje HZMO, za sezonski rad sukladno posebnom propisu

FPO
predaja do: 15.05.

PDV, OPZ-STAT-1, IGRE NA SREĆU I NAGRADNE IGRE, PP-MI-PO
predaja do: 22.05.
Lipanj

JOPPD
predaja na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa, i za neoporezive isplate dividendi
predaja do: 15.06. za neoporezive primitke isplaćene u prethodnom mjesecu
predaja u roku 8 dana od dana naplate primitka, za dohodak iz inozemstva
predaja do posljednjeg dana u mjesecu za dohodak u naravi, mirovine koje isplaćuje HZMO, za sezonski rad sukladno posebnom propisu

PDV, IGRE NA SREĆU I NAGRADNE IGRE, PP-MI-PO
predaja do: 20.06.

GFI za javnu objavu
predaja do: 30.06.

FPO
predaja do: 15.06.
Srpanj

JOPPD
predaja na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa, i za neoporezive isplate dividendi
predaja do: 15.07. za neoporezive primitke isplaćene u prethodnom mjesecu
predaja u roku 8 dana od dana naplate primitka, za dohodak iz inozemstva
predaja do posljednjeg dana u mjesecu za dohodak u naravi, mirovine koje isplaćuje HZMO, za sezonski rad sukladno posebnom propisu

PDV, IGRE NA SREĆU I NAGRADNE IGRE, PP-MI-PO
predaja do: 20.07.

FPO
predaja do: 15.07.
Kolovoz

JOPPD
predaja na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa, i za neoporezive isplate dividendi
predaja do: 15.08. za neoporezive primitke isplaćene u prethodnom mjesecu
predaja u roku 8 dana od dana naplate primitka, za dohodak iz inozemstva
predaja do posljednjeg dana u mjesecu za dohodak u naravi, mirovine koje isplaćuje HZMO, za sezonski rad sukladno posebnom propisu

PDV, OPZ-STAT-1, IGRE NA SREĆU I NAGRADNE IGRE, PP-MI-PO
predaja do: 21.08.

FPO
predaja do: 15.08.
Rujan

JOPPD
predaja na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa, i za neoporezive isplate dividendi
predaja do: 15.09. za neoporezive primitke isplaćene u prethodnom mjesecu
predaja u roku 8 dana od dana naplate primitka, za dohodak iz inozemstva
predaja do posljednjeg dana u mjesecu za dohodak u naravi, mirovine koje isplaćuje HZMO, za sezonski rad sukladno posebnom propisu

PDV, IGRE NA SREĆU I NAGRADNE IGRE, PP-MI-PO
predaja do: 20.09.

FPO
predaja do: 15.09.
Listopad

JOPPD
predaja na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa, i za neoporezive isplate dividendi
predaja do: 15.10. za neoporezive primitke isplaćene u prethodnom mjesecu
predaja u roku 8 dana od dana naplate primitka, za dohodak iz inozemstva
predaja do posljednjeg dana u mjesecu za dohodak u naravi, mirovine koje isplaćuje HZMO, za sezonski rad sukladno posebnom propisu

PDV, IGRE NA SREĆU I NAGRADNE IGRE, PP-MI-PO
predaja do: 20.10.

FPO
predaja do: 15.10.
Studeni

JOPPD
predaja na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa, i za neoporezive isplate dividendi
predaja do: 15.11. za neoporezive primitke isplaćene u prethodnom mjesecu
predaja u roku 8 dana od dana naplate primitka, za dohodak iz inozemstva
predaja do posljednjeg dana u mjesecu za dohodak u naravi, mirovine koje isplaćuje HZMO, za sezonski rad sukladno posebnom propisu

PDV, OPZ-STAT-1,IGRE NA SREĆU I NAGRADNE IGRE, PP-MI-PO
predaja do: 20.11.

FPO
predaja do: 15.11.
Prosinac

JOPPD
predaja na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa, i za neoporezive isplate dividendi
predaja do: 15.12. za neoporezive primitke isplaćene u prethodnom mjesecu
predaja u roku 8 dana od dana naplate primitka, za dohodak iz inozemstva
predaja do posljednjeg dana u mjesecu za dohodak u naravi, mirovine koje isplaćuje HZMO, za sezonski rad sukladno posebnom propisu

PDV, PP-MI-PO, IGRE NA SREĆU I NAGRADNE IGRE
predaja do: 20.12.

FPO
predaja do: 15.12.
Poslijednja izmjena danaČetvrtak, 10 May 2018 11:04