Log in

Prihodi vs Priljevi / Rashodi vs Odljevi

Ako poistovjećujete pojmove Prihoda i Priljeva te Rashoda i Odljeva, u nižem tekstu možete pogledati pojašnjenja. Svaki poduzetnik i odgovorna osoba tvrtke, treba razlikovati te pojmove, odnosno znati da plaćanja tj. priljevi/odljevi utječu najčešće samo na likvidnost.

Već 2000 godina prije Krista trgovci su prema Hamurabijevom zakoniku bili dužni voditi evidenciju o primitcima i utrošcima novaca. Do danas se knjigovodstvo razvilo u znanost te najčešće niti naobrazba iz ekonomije nije dovoljna za samostalno vođenje poslovnih knjiga, pa tako nisu više relevantni ni samo primici i izdaci novca. Dvojno knjigovodstvo prvi puta opisuje dubrovački diplomat i ekonomist Benko Kotruljić 1458., te se od tada suština dvojnog knjigovodstva nije promijenila.
Danas je svaki poduzetnik dužan organizirati prikupljanje i sastavljanje isprava te vođenje poslovnih knjiga kao i financijskih izvještaja na način da je moguće provjeriti poslovne događaje, financijski položaj i uspješnost poslovanja, no mnogi pripremanje podataka i dokumentacije smatraju zamornom i nepotrebnom obvezom, pa poslovni rezultat na kraju godine stigne kao iznenađenje. Upravljanje firmom podrazumijeva i upravljanje financijama, što nikako nije samo upravljanje novcem na računu. Knjigovodstvo je jedan manji segment unutar financija tvrtke, te osoba koja vodi knjigovodstvo ne vodi cjelokupne financije i poslovanje firme, iako bi mnogi manji poduzetnici željeli upravljanje financijama svesti na administrativno/knjigovodstveni segment, a svoj cjelokupni radni angažman rezervirati za osnovnu djelatnost tvrtke. No ukoliko vam je upravljanje financijama tvrtke zamorno, te se želite baviti samo stručnim poslovima, razmislite jeste li prava osoba za upravljanje tvrtkom.
Dobar liječnik nije nužno i dobar ravnatelj zdravstvene ustanove, a u dosadašnjem radu bili smo svjedoci svakakvih poslovnih odluka, kod kojih je nekada teško naći vezu sa ekonomskom logikom.
Za poslovanje manjeg obujma, postoje i drugi pravni oblici poslovnih subjekata, poput obrta, paušalnog obrta itd., sa jednostavnim knjigovodstvom. No, ukoliko se radi toga što obrtnik za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom i nakon prestanka poslovanja, složenije procedure zatvaranja firme ili nekog drugog razloga - odlučite za društvo s ograničenom odgovornošću i dvojno knjigodstvo, onda biste trebali dobro vladati niže navedenim osnovama takvog načina vođenja poslovnih knjiga.

Nemojte dopustiti da bilanca tvrtke bude nepoznanica do kraja poslovne godine, te se savjetujte o projekciji poslovnog razultata i tijekom godine kako izrada završnog računa ne bi bila iznenađenje, jer cijena neznanja može biti visoka.
 

Kada Priljev znači i Prihod?

 1. Novac doznačen na žiro-račun tvrtke temeljem prethodno izdanog računa (isporučen proizvod ili obavljena usluga)
 2. Novac doznačen na žiro-račun tvrtke temeljem subvencije, poticaja, odštete i sl.

Kada Priljev nije Prihod?

 1. Novac doznačen na žiro-račun tvrtke temeljem ponude/predračuna/računa za predujam (proizvod/usluga će naknadno biti isporučena)
 2. Novac doznačen na žiro-račun tvrtke temeljem kredita, pozajmice i sl.
 3. Pasivna vremenska razgraničenja

Kada Prihod nije Priljev?

 1. Prihod temeljem izdanog računa, za koji će naknadno biti izdano odobrenje, radi čega račun neće biti plaćen
 2. Pozitivna tečajna razlika nastala kao rezultat pada tečaja npr. obveza po kreditu s valutnom klauzulom, ili rezultat rasta tečaja npr. oročeni depozit u valuti
 3. Otpis obveza – kada više ne postoji vjerojatnost da ćete obvezu platiti, a dobavljač nema osnove potraživati dužni iznos
 4. Revalorizacija vrijednosti nekretnina i vrijednosnica na veće vrijednosti
 5. Godwill

Kada Odljev znači i Rashod?

 1. Plaćanje sa žiro-računa tvrtke temeljem prethodno primljenog računa
 2. Isplata plaće i drugih primanja (prigodne nagrade, dnevnice za službena putovanja, terenski dodataka) radnicima
 3. Donacije do Zakonom propisanog iznosa

Kada Odljev nije Rashod?

 1. Isplaćena sredstva sa žiro-računa tvrtke za nabavu dugotrajne imovine (investicija) ili pak za kupnju robe za zalihe
 2. Isplaćena sredstva sa žiro-računa tvrtke temeljem ponude/predračuna/računa za predujam (proizvod/usluga će naknadno biti isporučena)
 3. Isplaćena sredstva za pozajmice, kredite i sl.
 4. Donacije iznad Zakonom propisanog iznosa
 5. Plaćanje PDV-a
 6. Plaćanje poreza na dobit
 7. Pasivna vremenska razgraničenja

Kada Rashod nije Odljev?

 1. Negativna tečajna razlika nastala kao rezultat rasta tečaja npr. obveza po kreditu s valutnom klauzulom, ili rezultat pada tečaja npr. oročeni depozit u valuti
 2. Otpis potraživanja – kada više ne postoji vjerojatnost da potraživanje možete naplatiti (jer su npr. zastarjela, stečaj dužnika i sl.)
 3. Amortizacija
 4. Revalorizacija vrijednosti nekretnina i vrijednosnica na manje vrijednosti
Naše korisnike i buduće korisnike savjetujemo besplatno, ali i svi ostali poduzetnici mogu doći na savjetovanje sa dokumentacijom završnog računa prethodne godine uz zajamčenu diskreciju.
Za dogovor oko termina i cijene stojimo na raspolaganju na 042 500 499 ili osobno na lokaciji ureda u Poslovnom centru Pavlinska 5.