Upozorenje
  • JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 982
  • JFile: :read: Nije moguće otvoriti datoteku: /home/euredbi/public_html/virtualni_ured/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.10.3&b=20200429&sitepath=/
Log in

Sporazum o otpustu duga

Računovodstveno postupanje s obavezama kojih se vjerovnik sporazumno odrekao
Osim evidentiranja prihoda na temelju otpisa zastarjelih obveza prema dobavljačima, kreditorima i dr., prihod je moguće evidentirati i na temelju otpisa obveze koja nije zastarjela, ali je vjerovnik ne potražuje, tj. vjerovnik se odrekao svojih potraživanja. Otpis bi se takve obveze trebao temeljiti na pisanoj odluci vjerovnika. Navedeno je uređeno u čl. 203. ZOO-a gdje je propisano da obveza prestaje kad vjerovnik izjavi dužniku da neće zahtijevati njezino ispunjenje, a dužnik se s tim suglasi. To je u praksi čest slučaj kada se vlasnici odnosno članovi društva odriču potraživanja kako bi trgovačko društvo evidentiralo prihode na temelju otpisa obveza i na taj način smanjilo gubitak ili ga „izbjeglo“.

Primjer: Otpis obveze koje se vjerovnik odrekao
Trgovačko društvo „Tvrtka“ d.o.o. ima u knjigovodstvu evidentiranu obvezu prema članu društva Ivanu Horvatu u svoti od 50.000,00 kn. Obveza nije zastarjela. Ivan Horvat donosi odluku o odricanju od dane pozajmice u svoti od 50.000,00 kn kako je prikazano u nastavku.
 


Uprava trgovačkog društva „Tvrtka“ d.o.o., koju čini član društva Ivan Horvat, na temelju čl. 5. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću i t. 1.6. Okvira HSFI (NN 30/2008) te čl. 45. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) sklopila je 31.12.2017. ovaj

SPORAZUM O OTPUSTU DUGA

1. Ovim sporazumom utvrđuje se da je član društva Ivan Horvat (OIB 34567890123) tijekom 2014. i 2015. uplatio pozajmice u društvo „Tvrtka“ d.o.o. u svoti od 50.000,00 kn i time stekao tražbinu prema društvu za koje mu na temelju ugovora o zajmu ovo društvo duguje predmetnu svotu.
2. Član društva Ian Horvat raskida zajmovni odnos iz t. 1. ove Odluke te izjavljuje dužniku – društvu „Tvrtka“ d.o.o. da ne zahtijeva ispunjenje svoje tražbine u svoti od 50.000,00 kn.
3. Dužnik „Tvrtka“ d.o.o. iz ovog Sporazuma suglasan je da prihvaća neispunjenje obveze koju ima prema vjerovniku Ivanu Horvatu svoti kako je navedeno u ovom Sporazumu.
4. Za utvrđenu svotu u računovodstvenim evidencijama biti će evidentiran otpis obveze prema članu društva u korist prihoda.
5. Ovaj Sporazum stupa na snagu danom donošenja.

Vjerovnik - član društva                                                                    Dužnik - trgovačko društvo
Ivan Horvat                                                                                                       Tvrtka d.o.o.