Log in

Plaća direktora u 2020. i osnovice za doprinose

Prema dosadašnjem zakonskom rješenju, osobe u radnom odnosu koji su istovremeno kod poslodavca članovi uprave trgovačkog društva ili izvršni direktori trgovačkog društva ili izvršni upravitelji zadruge, nisu imali propisanu visinu osnovice za obračun doprinosa, nego su se na njih isto kao i za ostale radnike koji nisu u upravljačkim strukturama društva ili zadruge, primjenjivale odredbe Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj 39/13). Takvo rješenje je proizvelo nejednakost između vlasnika obrta i direktora u d.o.o., koji ima sklopljen ugovor o radu s društvom u kojem je direktor.

Tako sada prema čl. 21. st. 2. novog Zakona o doprinosima (Nar. nov. br.84/08.do 115/16.), osnovica za doprinose osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge, za rad u punom radnom vremenu ne može biti niža od umnoška svote prosječne plaće i koeficijenta 0,65.

Mjesečna osnovica za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 5.682,30 kuna u 2020 god.
Mjesečna osnovica za rad u punom radnom vremenu osiguraniku – izaslanom radniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 6.818,76 kuna.

Ako osoba radi u nepunom radnom vremenu, osnovica se preračunava razmjerno radnom vremenu. No svaku promjenu radnog vremena je potrebno prijaviti na MO u roku 24h putem obrasca M-3P, preostalo je svega par dana za izvršiti potrebne promjene i ugovore o radu.


Međutim, ako član uprave trgovačkog društva, izvršni direktor ili izvršni upravitelji zadruge, nije u statusu osiguranika temeljem radnog odnosa, obvezan je:

1.  prijaviti se u obvezno osiguranje kao član uprave, izvršni direktor ili upravitelj zadruge ili

2.  sklopiti ugovor o radu s trgovačkim društvom ili zadrugom  u  kojima  su  imenovani  u  navedenu funkciju  prema  dokumentu  o  osnivanju  trgovačkog društva odnosno zadruge.

Ako se osoba prijavi u osiguranja u statusu navedene funkcije kao samostalni osiguranik, obvezna je plaćati doprinose na propisanu osnovicu koja u 2020. godini iznosi 8.742,00 kn te na tu osnovicu plaćati:

  • doprinose za mirovinsko osiguranje po stopi od 20 % (I. stup 15 % i II. stup 5%)
  • doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 16,5 %
  • doprinos za zaštitu zdravlja na radu 0,5 %

Trošak plaćenih doprinosa u tom slučaju nije trošak  trgovačkog  društva  nego  vlastiti  osiguranika  –  člana  uprave,  izvršnog  direktora  odnosno upravitelja zadruge)


Članovi uprave trgovačkog društva, izvršni direktori i upravitelji zadruge nisu obvezni prijaviti se u obvezna osiguranja u navedenim statusima, ako su u obveznom osiguranju s osnove zaposlenja kod neke druge pravne ili fizičke osobe ili u obveznom osiguranju s osnove obrta, slobodnog zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i sl.

 

Naše korisnike putem newslettera pravovremeno obavještavamo o obvezama i mogućim rješenjima temeljem novih propisa.

Za informacije o eventualnim alternativama moguće je zatražiti i termin savjetovanja putem kontakt obrasca.