Upozorenje
  • JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 982
  • JFile: :read: Nije moguće otvoriti datoteku: /home/euredbi/public_html/virtualni_ured/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.10.3&b=20200429&sitepath=/
Log in

Doprinosi za članove uprave i oporezivanje naknada

Za 2020. god. mjesečna osnovica za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 5.682,30 kuna.

Mjesečna osnovica za rad u punom radnom vremenu osiguraniku – izaslanom radniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 6.818,76 kuna.

    Obveza za plaćanjem doprinosa na propisanu osnovicu Oporezivanje naknade za obavljanje dužnosti članstva u upravi
Tek. br. Obveznici Doprinosi za MIO (I i II stup) - 20% Doprinosi za zdrav.osig. 13% i doprinos za slučaj ozljede na radu - 0,5% Doprinosi za MIO (I i II stup) - 20% Porez na dohodak 25% i možebitni prirez Doprinos za zdrav. osig. - 13%
1. Članovi uprave u radnom odnosu u istom društvu samo u svojstvu člana uprave (plaća) ne ne ne ne ne
2. Članovi uprave, u radnom odnosu u istom društvu na drugim poslovima ne ne da da da
3. Članovi uprave u radnom odnosu u drugom društvu ne ne da da da
4. Članovi uprave - nezaposleni da da da da da
5. Umirovljenici članovi uprave - obustava mirovine da da da da da
6. Umirovljenici prokuristi ne ne ne da ne
7. Učenici i studenti da da da da da

 


CONTRIBUTIONS FOR MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD AND TAXATION OF BENEFITS

    The obligation for paying contributions on the contribution base The taxation of benefits for performing the duties of member in Management Board
Nr. Payers Contributions for MIO (I i II pillar) - 20% Contributions for health insurance 13% and contribution for employment injuries insurance - 0,5% Contributions for MIO (I i II pillar) - 20% Personal income tax 25% and possible surtax Contributions for health insurance 13%
1. Board members employed by the same company, only as a board member (salary) no no no no no
2. Board members employed by the same company in other jobs no no yes yes yes
3. Board members employed in another company no no yes yes yes
4. Board members - unemployed yes yes yes yes yes
5. Retired board members - suspension of pension yes yes yes yes yes
6. Pensioners procurators no no no yes no
7. Students yes yes yes yes yes