Log in

A1 obrazac - pribavljanje

Šaljete radnika na rad u EU?

Prilikom rada u EU traže Vas da za radnike predočite A1 obrazac?

Trebate informacije kako izaslati radnika na rad u EU?

Pružamo uslugu pribavljanja A1 obrasca za izaslane radnike te pomoć i savjete oko obračuna plaće i drugih davanja za izaslane radnike.