Log in

Troškovi liječenja na teret društva

Prema čl 7. Zakona o porezu na dobit, u darovanja spada i plaćanje troškova za zdravstvene potrebe fizičkih osoba (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala) rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje odnosno plaćanje troškova obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava. 

Međutim, prema Zakonu o porezu na dohodak neoporezivo (da se ne smatra plaćom) na teret porezno priznatih troškova, društvo može podmiriti svome radniku samo troškove za obvezne liječničke preglede. Neoporezivo se radniku može podmiriti trošak sistematskog kontrolnog pregleda pod uvjetom da je isti omogućen svim radnicima tog društva odnosno pravne osobe.

Sva ostala davanja društva za zdravstvene potrebe, kao darovanje se mogu podmiriti u visini stvarno nastalih troškova, samo za osobe koje u društvu nisu zaposlene.

Posebni sistematski pregledi omogućeni samo članovima uprave i direktorima predstavljaju primitak koji se oporezuje kao i plaću ili drugi dohodak ovisno o tome imaju li sa društvom sklopljen ugovor o radu. Tvrtka za svoje radnike ne može neoporezivo podmiriti razne zdravstvene, estetske i stomatološke usluge, odnosno takvi troškovi predstavljaju neto plaću koju je potrebno obračunati na bruto svotu te podmiriti sve potrebne doprinose i poreze.