Log in

Troškovi promidžbe, reklamni uzorci i reprezentacija

Reprezentacija

Od 01.01.2017. propisano je da se 50 % troškova reprezentacije ne priznaje kao porezni rashod, odnosno 50% troškova se priznaje, bez prava na odbitak pretporeza.

 • Reprezentacijom se smatraju izdatci za ugošćenja, darove s ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, troškovi odmora, športa, rekreacije i razonode, zakupa automobila, plovila, zrakoplova i kuća za odmor u visini nastalih troškova iz poslovnih odnosa s poslovnim partnerom.
 • Reprezentaciju čine i pokloni poslovnim partnerima koji ne zadovoljavaju niže navedene preduvjete da bih ih se razvrstalo u troškove promidžbe, ili imaju vrijednosti veću od 160 kn bez PDV-a.
 • Ukoliko poduzetnik ugošćava poslovne partnere, na dokumentaciji je potrebno navesti naziv ugošćenog poslovnoga partnera.

Troškovi ugošćavanja zaposlenika, članova uprave i vlasnika nisu priznata reprezentacija, nego se smatraju primitkom plaće u naravi (kada primaju zaposlenici), isplatom dobiti ili dohotkom od kapitala (kada primaju vlasnici).

Promidžba ili reklama

Troškovima promidžbe smatraju se svi oni troškovi nastali s ciljem promocije i prezentiranja trgovačkog društva. To su troškovi izrade letaka, oglašavanje preko oglasnih ploča, plakata, različitih prezentacija i sajmova, oglašavanje putem radija, televizije, interneta, trošak sponzorstva na zakonito organiziranim nagradnim igrama. Trošak promidžbe ili reklame u cijelosti je priznati porezni trošak te trgovačko društvo ima pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima za navedene usluge ukoliko se nalazi u sustavu poreza na dodanu vrijednost.

Troškovima promidžbe, smatra se i darivanje poslovnih partnera ako su istovremeno ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. pojedinačna vrijednost (trošak nabave ili proizvodnje) nije veća od 160,00 kn bez pdv-a
 2. ako se daju proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika,
 3. ako su proizvodi ili roba za promidžbene svrhe u manjim pakiranjima u kojima se uobičajeno ne prodaju, već služe za testiranje, kušanje i sl., te su prilagođeni za promidžbene svrhe i s oznakom nije za prodaju (naljepnica, natpis ili na drugi način označen proizvod);
 4. reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda ili drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i slično), također se mogu smatrati promidžbom
 5. Proizvodi koji imaju znak tvrtke ili proizvoda i daju se za uporabu u prodajnom prostoru, iznimno se mogu smatrati promidžbom i ako im je vrijednost veća od 160,00 kn bez pdv-a
 • Za poslovne poklone je potrebno voditi evidenciju darivanja, tj. bilježiti kome je i kada predan poklon, obzirom da se povremenim davanjem poklona smatra davanje najviše jednog poklona do 160 kn bez pdv-a istoj osobi u jednom tromjesečju.
 • Ukoliko je poduzetnik koji daje poklon obveznik PDV-a, trošak nabave je cijena bez PDV-a (jer pretporez nije trošak).
 • Ukoliko poduzetnik koji daje poklon nije obveznik PDV-a, trošak nabave čini ukupna cijena sa uključenim PDV-om (do 160 kn+pdv).
 • Ukoliko je poklon vrijednosti izand 160 kn bez pdv-a, takvo darivanje smatra se reprezentacijom, što je potrebno naznačiti prilikom dostave na knjiženje, kao i nazive darivanih partnera.
Reklamni uzorci
Uzorci također spadaju u kategoriju darivanja poslovnih partnera (sadašnjih i potencijalnih) u cilju promocije, te se na njih primjenjuju prethodno navedeni kriteriji za troškove promidžbe. Ukoliko npr. parfumerija u prodajnom prostoru drži uzorke parfema u posebno označenim bočicama, koje su namijenjene za korištenje isključivo u prodajnom prostoru, tada trošak nabave uzorka nije ograničen i predstavlja u cijelosti priznati trošak, uz pravo na odbitak pretporeza (prilikom nabave od dobavljača).
 

Nagradne igre

Nagrade poklonjene u okviru zakonito organiziranih nagradnih igara ne podliježu navedenim ograničenjima, što znači da za organizatora znače trošak promidžbe uz pravo na odbitak pretporeza, bez obzira na vrijednost dara.

Donacije i sponzorstva su druga tema, obrađena u zasebnom članku.

O svemu navedenom posavjetujte se sa svojim knjigovođom prije nabave.