Log in

Obuka za stručnjaka zaštite na radu I stupnja

Donesen je novi Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine br: 43/15.) koji je stupio na snagu 25.04.2015., te čl. 20. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br: 71/14., 118/14. i 154/14.) i Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine br: 112/14.), konačno definiran način obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca. Do izalaska ovog pravilnika, večina poduzeća je rješavala vođenje poslova zašite na radu  sukladno Ugovoru sa ovlaštenim poduzećima. Nažalost – ta mogućnost je sada ukinuta, te je propisano da u svakom poduzeću mora biti osoba osposobljena za vođenje poslova zaštite na radu I. ili II. stupnja a ovisno o broju zaposlenih. Ta osoba može biti ili direktor ili neka druga osoba koja je zaposlena u poduzeću.

 

Krajnji rok za usklađenje sukladno navedenim Pravilnicima i Zakonu o zaštiti na radu je 02.07.2015.godine. Predviđena kazna za neispunjavanje navedenog uvjeta, a sukladno članku 98. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br: 71/14., 118/14. i 154/14.) je 30.000,00 kuna.

U firmama do 49 radnika, trebat biti najmanje jedan Stručnjaka zaštite na radu I. stupnja.

 

Stručnjak zaštite na radu I. stupnjaje osoba koja ima najmanje srednju stručnu spremu i koja je ili položila opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu kod Ministarstva rada i mirovinskog sustava, ili posjeduje rješenje o položenom specijalističkom ispitu iz područja zaštite na radu kod obrazovne Ustanove.

Opći dio ispita za stručnjaka zaštite na radu kod Ministarstva rada i mirovinskog sustava, naplaćuje se 800,00 kn po polazniku, ali se za ispite morate sami pripremiti.

Moguće je obuku za Stručnjaka zaštite na radu I stupnja obaviti i kod privatnih ustanova, ali je onda cijena nešto veća. Prije odabira neke ustanove za ovu edukaciju obavezno se informirajte o cijenama edukacije i kod drugih jer su veoma različite u rasponu od 1.500 do 3.500 kn.