Log in

Izmjene ovršnog zakona - izdavanje računa

01.09.2014. god. na snagu su stupile izmjene i dopune Ovršnog zakona. Člankom 31. je definiran sadržaj računa da bi on bio pravovaljana ovršna isprava. U stavku 3 je navedeno da na računu fizičkoj osobi, kako bi on bio pravovaljana ovršna isprava, mora biti izjava:

"U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave."

Izdavatelj računa/vjerovnik izjavu treba upisati na račune fizičkim osobama koje ne obavljaju registriranu djelatnost, a koji nisu naplaćeni gotovinskim sredstvima plaćanja (gotovina, kartice). Na računu moraju biti navedeni i svi podaci od kupca (Ime i prezime, adresa, OIB).


Članak 31.
(1) Vjerodostojna isprava je, prema ovom Zakonu, račun, mjenica i ček s protestom i povratnim računima kad je to potrebno za zasnivanje tražbine, javna isprava, izvadak iz poslovnih knjiga, po zakonu ovjerovljena privatna isprava te isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom. Računom se smatra i obračun kamata.
(2) Vjerodostojna isprava je podobna za ovrhu ako su u njoj naznačeni vjerovnik i dužnik te predmet, vrsta, opseg i vrijeme ispunjenja novčane obveze.
(3) Osim podataka iz stavka 2. ovoga članka, račun fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost mora sadržavati upozorenje dužniku da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

(4) Kad se iz vjerodostojne isprave ne vidi je li i kad je tražbina dospjela, ovrha će se odrediti ako ovrhovoditelj u prijedlogu za ovrhu navede datum dospjelosti tražbine te ako je označio dan njezine dospjelosti.