Log in

Izrada mjesečnih računa

Online knjigovodstvo omogućava Vam izradu mjesečnih/periodičnih faktura u istom programu koji koristi knjigovođa. Računi se generiraju jednom operacijom na željeni dan izdavanja, te odjednom ispisuju. Ovakvom obradom smanjili ste mogućnost greške i dobili veliku uštedu vremena.

Na taj način dostupni su Vam svi podaci o partnerima, dugovanjima, naplatama itd., te ne morate voditi dodatne evidencije u tom smislu.