Log in

Promjena knjigovodstva i kako promijeniti knjigovodstveni servis?

Sama promjena treba biti izvedena na način da kod prijenosa početnih stanja bude što manje grešaka, te da se greške prethodnih razdoblja mogu pronaći te naknadno ispraviti.

Novom knjigovodstvenom servisu dostavljaju se završna knjigovodstvena stanja prethodne godine, no bez obzira na datum prelaska, dokumentacija može biti dostavljena i naknadno odnosno u drugoj polovici godine. Novi knjigovodstveni servis može unijeti početna stanja sa datumom prelaska npr. 30.04. (što je bitno lošija varijanta), ili će početna stanja unijeti sa 01.01. i sve od toga datuma ponovo proknjižiti do datuma prelaska. Tom prilikom se ujedno radi i kontrola knjiženja prethodnog knjigovodstva. Knjigovodstveni servis će stoga kod prijelaza vjerojatno obraditi ponovo sve poslovne događaje od početka godine. Zavisno od količine dokumentacije, dogovara se naknada.

Kraj stare kaledarske godine i početak nove je vrijeme kada knjigovodstveni servisi još uvijek nemaju povećani obujam posla radi završnih računa i poreznih prijava - te je navedeno vrijeme najbolje za prelazak u novo knjigovodstvo.
Ukoliko je prelazak u prvim mjesecima nove poslovne godine, time se izbjegava potreba da istu dokumentaciju za prvih par mjeseci obrađuje prethodno i novo knjigovodstvo, a također izbjegavate potrebu koordinacije između dva knjigovodstvena servisa u vrijeme završnih računa kada djelatnici knjigovodstvenih servisa ionako rade pod povećanim opterećenjem.

Prethodni knjigovodstveni servis mora završiti izradu svih zakonskih izvještaja za prethodni period, odnosno prethodnu godinu ako je otkaz knjigovodstva bio poslije 31.12., bez obzira što ste u vrijeme izrade završnih računa možda već u postupku prijelaza u novo knjigovodstvo ili dogovarate prijelaz.

Dokumentacija koju će pripremiti prethodno knjigovodstvo za primopredaju dokumentacije je niže navedena. Sličnu dokumentaciju trebali biste imati u arhivi bez obzira na prelazak.

  1. Bruto bilanca na 31.12 prethodne godine
  2. Analitičke konto kartice s knjiženjima iz prethodne godine
  3. Analitičke konto kartice s knjiženjima iz tekuće godine
  4. IOS na dan 31.12. prethodne godine
  5. Popis imovine i sitnog inventara sa iznosima i kontom nabave (ili analitičke kartice OS) sa stanjem na 31.12 prethodne godine
  6. GFI za prethodnu godinu
  7. Kadrovska dokumentacija - dostavlja se po posebnom dogovoru zaštićena lozinkom
  8. Izjavu gdje se čuva knjigovodstvena dokumentacija za sve prethodne godine
  9. Temeljnica početnog stanja za tekuću godinu (ovisno o dogovoru)

Završni račun može biti napravljen već u veljači, a uobičajeno se završni računi rade od veljače do travnja ovisno o praksi pojedinog knjigovodstva, te se nakon toga radi primopredaja gore navedene knjigovodstvene dokumentacije - bez obzira što je novo knjigovodstvo započelo s knjiženjima i obradom poslovnih događaje s početkom godine, odnosno s 01.01.

Dakle, s te strane nema razloga za odgađanja.

Za dodatna pitanja stojimo na raspolaganju na brojeve telefona navedene pod Kontakt, bez obzira u koje knjigovodstvo i iz kojeg razloga prelazite.