Log in

Knjigovodstvo i računovodstvo

Knjigovodstvo je bilježenje nastalih poslovnih događaja koji su financijskog karaktera.

Računovodstvo temeljem knjigovodstvenih podataka i algoritamskih struktura, analizira postojeća stanja i predviđa buduća kretanja i time olakšava donošenje poslovnih odluka.

Računovodstveni procesi uključuju:

  • izradu planova i izvještaja, te snimke financijskih tokova
  • analizu ekonomskih pojava, procjenu njihova utjecaje na ostvarenje postavljenih ciljeva i zadataka te procjene njihova kretanja
  • kreiranje izvješća za razne institucije i ostale potrebe
  • upravljanje popisom imovine i obveza
  • ačunovodstvenu kontrolu svih materijalno-financijskih tokova