Log in

Ispravak PDV-a za nenaplaćena potraživanja

Stupio je na snagu novi Zakon o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Država je uvela nova pravila poslovanja koja na papiru izgledaju dobro. Za male poduzetnike je veoma interesantan članak u kojem je navedeno da dužnik treba platiti kaznu u iznosu od 300 kn ukoliko kasni sa plaćanjem.
Biti će interesantno vidjeti kako bi to u praksi trebalo funkcionirati, ili se radi o još jednom propisu koji lijepo izgleda samo na papiru.

U Zakonu nigdje ne spominju porezi plaćeni na nenaplaćena potraživanja, a koji se neće moći naplatiti u postupku predstečajne nagodbe ili stečaja. Država je ubrala PDV, ali je malo ili gotovo ništa (vidljivo iz trenutne situacije sa nenaplaćenim potraživanjima) poduzela da poduzetnik naplati svoje potraživanje po kojem je uredno platio sva davanja.

U zakonima je predviđena mogućnost da se ispravi PDV plaćen po nenaplaćenim računima iz prethodnih poslovnih godina.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 55. stavka 1. Pravilnika, definirano je ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu može ispraviti (smanjiti) iznos poreza, ali tek nakon što poduzetnik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi (smanji) odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja. Ako je porez na dodanu vrijednost obračunan i plaćen pri uvozu odbijen kao pretporez, a naknadno je snižen ili nadoknađen, tada uvoznik mora za pripadni iznos ispraviti odbitak pretporeza. Ispravak porezne osnovice obavlja se i u slučaju kada se porezna osnovica promijeni na više. Ispravci se moraju obaviti u obračunskom razdoblju u kojemu je promijenjena porezna osnovica.

Izjavu da je dužnik napravio ispravak predporeza je ponekad teško dobiti od PDV obveznika koji su obveznici PDV-a prema izdanim računima, jer su si oni po to računu već odbili PDV, a Izjavom o knjiženju odobrenja si stvaraju obvezu PDV-a.
Slična je situacija i sa udrugama i pravnim osobama koje nisu obveznici PDV-a. Kod njih, uz sudsko rješenje o stečaju, likvidaciji ili bilo koje drugo iz kojeg je vidljivo da nećete moći naplatiti tražbinu, trebate izjavu da nisu u sustavu PDV-a te da nisu koristili predporez po primljenom računu.

Kod R2 obveznika (obveznici plaćanja PDV-a prema primljenim/plaćenim naknadama) dobiti Izjavu ne bi trebao biti problem, jer oni nisu mogli ni koristiti predporez jer nisu platili račun.

Temeljem navedene dokumentacije možete knjižiti ispravak PDV-a u tekućem razdoblju te izvršiti povrat PDV-a. Izjavu o knjiženju odobrenja pripremiti može Vaše knjigovodstvo, koju nakon toga šaljete kupcu.

Naši korisnici Izjave o knjiženju odobrenju mogu izlistati iz knjigovodstvenog sustava u kojem i mi radimo, te ih također mogu i slati direktno mailom iz programa.

Ukoliko kupac ne želi ovjeriti Izjavu o knjiženju odobrenja, pretpostavka je da ćete pokrenuti Ovrhu temeljem vjerodostojne isprave (račun, obračun kamata, izvadak iz poslovnih knjiga, mjenica i ček s protestom i povratnim računima, javna isprava, po zakonu ovjerovljena privatna isprava, isprave koje se po posebnim propisima smatraju javnom ispravom).

Prilikom kreiranja računa, naši korisnici mogu automatizmom izlistati i otpremnicu, koju je preporučljivo kupcu dati na potpis prilikom isporuke robe, kako bi bilo nedvojbeno da je roba isporučena.

Prema trenutno važećim propisima, dužnici su i dalje u povoljnijem položaju od vjerovnika, zato pazite s kim poslujete.