Log in

Fiskalizacija prodajnih mjesta

Sa 01.01.2013 stupa na snagu Zakon o fiskalizaciji prodajnih mjesta. Trenutno se još ne zna dovoljno informacija da bi se moglo dati potpuno tehničko rješenje.
Porezna uprava je najavila da će 05.10.2012 dati konačen informacije i podatke potrebne za prilagodbe progrma te implementaciju digitalnih certifikata.

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Na stranicama FINA-e se već sada mogu dobiti testni certifikati.