Log in

Kako provjeriti da li je firma u sustavu PDV-a

Prilikom primitka računa za kupljenu robu i usluge, dužni smo provjeriti da li račun sadrži sve zakonom propisane elemente. Jedan od elemenata je i iznos poreza na dodanu vrijednost.

Ukoliko izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a, na računima ne bi smio iskazivati porez na dodanu vrijednost.

Na stranici Porezne uprave možete provjeriti da li je firma u sustavu PDV-a ili nije.