Log in

Besplatna fiskalna blagajna uz knjigovodstvo

Brine li Vas sadrže li vaši računi sve propisane podatke i ispunjavate li sve zahtjeve koje obveznicima fiskalizacije nalaže Zakon o fiskalizaciji?

Što je fiskalizacija?

Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisane su mjere koje su dužni provoditi obveznici fiskalizacije zbog učinkovitijeg nadzora nad ostvarenim prometom gotovinom. Uvodi se obveza izdavanja računa putem softwer-ski prilagođenih rješenja za postupke fiskalizacije računa (nema više izdavanja računa iz Excela, Worda, paragon blokova itd.)!

Tko su obveznici fiskalizacije?

 • Fizičke osobe, obveznici poreza na dohodak na osnovi samostalne djelatnosti (čl. 18 Zakona o porezu na dohodak),
 • Pravne i fizičke osobe, obveznici poreza na dobit (čl. 2 Zakona o porezu na dobit, osim izuzetih djelatnosti).

Koje su obaveze obveznika fiskalizacije koji koriste online knjigovodstvo?

 • donijeti interni akt kojim se popisuju poslovni prostori u kojima se obavlja djelatnost te određuje način numeriranja računa,
 • od Financijske agencije nabaviti digitalni certifikat za fiskalizaciju
 • istaknuti upozoravajuću naljepnicu o obvezi izdavanja/primanja računa
 • imati računalo i internet vezu.

Koje podatke mora sadržavati račun?

 • 1. broj i datum izdavanja,
 • 2. vrijeme izdavanja,
 • 3. ime/naziv, adresu i OIB poduzetnika,
 • 4. mjesto gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena,
 • 5. količinu i naziv isporučenih dobara/obavljene usluge,
 • 6. ukupnu svotu naknade i poreza,
 • 7. oznaku operatera koji je račun izdao,
 • 8. oznaku načina plaćanja,
 • 9. jedinstveni identifikator računa (JIR)
 • 10. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije računa

Podatke pod točkama od 1. do 8. moraju na svojim računima iskazati svi obveznici fiskalizacije, bez obzira na način plaćanja. Podatke pod točkom 9. i 10. moraju iskazati obveznici fiskalizacije koji provode postupak fiskalizacije izdavanja računa.

Što su to fiskalne blagajne?

Fiskalna blagajna predstavlja programsko rješenje koje komunicira s Poreznom upravom. Gotovinski računi se šalju na ovjeru u Poreznu upravu, a dobiveni JIR služi i kao potvrda da je Porezna uprava račun zaprimila.

Koja je cijena fiskalne blagajne putem online knjigovodstva?

Cijena knjigovodstva kreće se od 200 kn+pdv mjesečeno, i uz bilo koji paket knjigovodstvenih usluga fiskalna blagajna je besplatna.
U cijeni usluge Online knjigovodstva plaća se mjesečna pretplata koja je u pravilu i do 50% niža od cijene knjigovodstvenih usluga putam klasičnog knjigovodstva, a korištenje programa i dodataka za fiskalizaciju računa ne naplaćuje se dodatno. Uvjet je da posjedujete računalo i internet vezu za spajanje na program.

Ukoliko pak nemate računalo s kojim bi se mogli spojiti na program za izdavanje i fiskalizaciju računa, slobodnos nas kontaktirajte za ostale moguće opcije.

Besplatna fiskalna blagajna bez knjigovodstva

Ukoliko Vam je dovoljna samo fikskalna blagajna, i ne trebate knjigovodstvene usluge, na tržištu postoje i takve opcije.