Log in

Pregled uplatnih računa

Pregled uplatnih računa

Opis obveze Uplatni račun/Poziv na broj PO: Pravne osobe; FO: Fizičke osobe IBAN konstrukcija
PLAĆE
1 Porez i prirez na dohodak Račun grada/općine prebivališta poreznog obveznika HRxx100100517yyy1200k npr. Zagreb
  HR1110010051713312009
 - od nesamostalnog rada radnika PO i FO 68 1406 - OIB  
1.1. Porez i prirez na dohodak za uplate od 1. siječnja 2014. Račun grada/općine prebivališta poreznog obveznika HRxx100100517yyy1200k npr. Zagreb
  HR1110010051713312009
 - od nesamostalnog rada radnika PO i FO HR68 1880 - OIB isplatitelja -  
oznaka izvješća JOPPD (5 zn.)
2. Doprinos za mirovinsko osiguranje - I. stup   HR1210010051863000160
 - I. stup PO 68 8109 – OIB - ident. R-Sm (4 zn.)  
FO 68 8117 – OIB – ident. R-Sm (4 zn.)
 - dodatni dopr. za staž s povećanim trajanjem PO i FO 68 8150 – OIB – ident. R-Sm (4 zn.)
2.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje - I. stup za uplate od 1. siječnja 2014.   HR1210010051863000160
 - I. stup PO i FO HR68 8168 – OIB isplatitelja –  
oznaka izvješća JOPPD (5 zn.)
 - dodatni dopr. za staž s povećanim trajanjem PO i FO HR68 8192 – OIB isplatitelja –
oznaka izvješća JOPPD (5 zn.)
3. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II. stup   HR7610010051700036001
 - II. stup PO 68 2003 – OIB - ident. R-Sm (4 zn.)  
FO 68 2011 – OIB – ident. R-Sm (4 zn.)
 - dodatni dopr. za staž s povećanim trajanjem PO i FO 68 2020 – OIB – ident. R-Sm (4 zn.)
3.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje – II. stup za uplate od 1. siječnja 2014   HR7610010051700036001
 - II. stup PO i FO HR68 2283 – OIB isplatitelja –  
oznaka izvješća JOPPD (5 zn.)
 - dodatni dopr. za staž s povećanim trajanjem PO i FO HR68 2321 – OIB isplatitelja –
oznaka izvješća JOPPD (5 zn.)
4. Doprinos za zdrastveno osiguranje   HR1210010051863000160
 - obezno zdrastveno osiguranje PO 68 8400 – OIB FO 68 8419 – OIB  
 - zaštita zdravlja na radu PO 68 8559 – OIB FO 68 8567 – OIB
 - zdrastvena zaštita u inozemstvu PO i FO 68 8443 – OIB
4.1. Doprinos za zdrastveno osiguranje za uplate od 1. siječnja 2014.   HR1210010051863000160
 - obvezno zdrastveno osiguranje PO i FO HR68 8486 – OIB isplatitelja –  
  oznaka izvješća JOPPD (5 zn.)
 - zaštita zdravlja na radu PO i FO HR68 8630 – OIB isplatitelja –
  oznaka izvješća JOPPD (5 zn.)
 - zdrastvena zaštita u inozemstvu PO i FO HR68 8508 – OIB isplatitelja –
  oznaka izvješća JOPPD (5 zn.)
5. Doprinos za zapošljavanje   HR1210010051863000160
 - doprinos za zapošljavanje PO i FO 68 8702 – OIB  
 - zapošljavanje osoba s invaliditetom PO i FO 68 8729 – OIB
5.1. Doprinos za zapošljavanje za uplate od 1. siječnja 2014.   HR1210010051863000160
 - doprinos za zapošljavanje PO i FO HR68 8753 – OIB isplatitelja –  
oznaka izvješća JOPPD (5 zn.)
 - zapošljavanje osoba s invaliditetom PO i FO HR68 8761 – OIB isplatitelja –
oznaka izvješća JOPPD (5 zn.)
OBRTNICI, SLOBODNA ZANIMANJA I POLJOPRIVREDNICI
1. Porez i prirez na dohodak Račun grada/općine prebivališta poreznog HRxx100100517yyy1200k
obveznika npr. Zagreb
  HR1110010051713312009
 -  od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, od slobodnih zanimanja i
od poljoprivrede i šumarstva
68 1430 – OIB  
2. Doprinosi    
 - mirovinsko osiguranje – I. stup za osiguranike samostalne obveznike   HR1210010051863000160
temeljem rješenja Porezne uprave 68 8214 – OIB
 - mirovinsko osiguranje – II. stup za osiguranike samostalne obveznike   HR7610010051700036001
temeljem rješenja Porezne uprave 68 2046 – OIB – ident. R-Sm (ne mora)
 - obvezno zdravstveno osiguranje za osiguranike samostalne obveznike   HR1210010051863000160
koji plaćaju doprinos na temelju rješenja Porezne uprave 68 8478 – OIB
 - zaštita zdravlja na radu za osiguranike koji doprinos plaćaju temeljem 1001005 – 1863000160 HR1210010051863000160
rješenja Porezne uprave prema mjesečnoj osnovici 68 8591 – OIB
PODUZETNIČKA PLAĆA
1. Porez i prirez na dohodak Račun grada/općine prebivališta poreznog HRxx100100517yyy1200k
obveznika npr. Zagreb
  HR1110010051713312009
 - od nesamostalnog rada 68 1406 – OIB  
1.1. Porez i prirez na dohodak za uplate od 1. siječnja 2014. Račun grada/općine prebivališta poreznog HRxx100100517yyy1200k
obveznika npr. Zagreb
  HR1110010051713312009
 - od nesamostalnog rada PO i FO 68 1880 - OIB isplatitelja - oznaka  
izvješća JOPPD (5 zn.)
2. Doprinosi    
 - mirovinsko osiguranje – I. stup   HR1210010051863000160
68 8303 – OIB – ident. R-Sm (4 zn.)
 - mirovinsko osiguranje – II. stup   HR7610010051700036001
68 2216 – OIB – ident. R-Sm (4 zn.)
 - obvezno zdravstveno osiguranje   HR1210010051863000160
68 8680 – OIB
 - zaštita zdravlja na radu   HR1210010051863000160
68 8699 – OIB
2.1. Doprinosi za uplate od 1. siječnja 2014.    
 - mirovinsko osiguranje - I. stup   HR1210010051863000160
HR68 8184 – OIB isplatitelja – oznaka
izvješća JOPPD (5 zn.)
 - mirovinsko osiguranje – II. stup   HR7610010051700036001
HR68 2305 – OIB isplatitelja – oznaka
izvješća JOPPD (5 zn.)
 - obvezno zdravstveno osiguranje   HR1210010051863000160
HR68 8494 – OIB isplatitelja – oznaka
izvješća JOPPD (5 zn.)
 - zaštita zdravlja na radu   HR1210010051863000160
HR68 8648 – OIB isplatitelja – oznaka
izvješća JOPPD (5 zn.
DRUGI DOHODAK
1. Porez i prirez na dohodak Račun grada/općine prebivališta poreznog HRxx100100517yyy1200k
  obveznika npr. Zagreb
    HR1110010051713312009
 - članovi skupština i nadzornih odbora, upravnih vijeća, povjerenstva,
suci porotnici (čl. 32. st. 3. t. 1. Zakona)
68 1457 – OIB primatelja  
 - autorske naknade  68 1465 – OIB primatelja
 - djelatnost trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, sportskih sudaca i delegata, prevoditelja, tumača, sudskih vještaka, turističkih djelatnika,
konzultanata te druge slične djelatnosti kao i po osnovu ostalih nenave-
denih primitaka od drugog dohotka (čl. 32. st. 3. t. 4. i t. 11. Zakona)
68 1813 – OIB primatelja
 - drugi dohodak po osnovi primitaka u naravi, te nagrada učenicima, primita-
ka učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga, stipendi-
ja, nagrada i naknada iznad propisanih iznosa (čl. 32. st. 3. t. 5. – 10. Zakona)
68 1821 – OIB primatelja
 - drugi dohodak po osnovu naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost (čl. 32. st. 5. t. 1. – Zakona) 68 1830 – OIB primatelja
 - drugi dohodak po osnovu profesionalnih djelatnost i novinara, umjetnika i športaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja koje plaćaju prema rješenju (čl. 32. st. 5. t. 2. Zakona) 68 1848 – OIB primatelja
 - drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti iznad najviše godišnje osnovice (čl. 33. Zakona) 68 1643 – OIB primatelja
 - drugi dohodak nerezidenta za obavljan je umjetničke, artističke, zabavne, športske, književne, likovne djelatnost i te djelatnosti u svezi s tiskom,
radijom i televizijom te zabavnim priredbama (čl. 32. st. 5. t. 3. Zakona)

PO 68 1473 – OIB primatelja

FO 68 1473 – OIB primatelja

 

1.1. Porez i prirez na dohodak za uplate od 1. siječnja 2014. Račun grada/općine prebivališta poreznog HRxx100100517yyy1200k
 - za sve vrste isplata drugog dohotka obveznika npr. Zagreb
  HR1110010051713312009
PO i FO HR68 1945 - OIB isplatitelja -  
oznaka izvješća JOPPD (5 zn.)  
2. Doprinosi
 - mirovinsko osiguranje – I. stup   HR1210010051863000160
  PO i FO 68 8290 – OIB - ident. R-Sm (4 zn.)
 - mirovinsko osiguranje – II. stup   HR7610010051700036001
PO i FO 68 2194 – OIB - ident. R-Sm (4 zn.)
 - obvezno zdravstveno osiguranje   HR1210010051863000160
PO i FO 68 8664 – OIB
2.1. Doprinosi za uplate od 1. siječnja 2014.    
 - mirovinsko osiguranje – I. stup   HR1210010051863000160
HR68 8176 – OIB isplatitelja – oznaka
izvješća JOPPD (5 zn.)
 - mirovinsko osiguranje – II. stup   HR7610010051700036001
HR68 2291 – OIB isplatitelja – oznaka
izvješća JOPPD (5 zn.)
 - obvezno zdravstveno osiguranje   HR1210010051863000160
HR68 8540 – OIB isplatitelja – oznaka
izvješća JOPPD (5 zn.)
OBVEZNO OSIGURANE OSOBE U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA (čl. 16. ZOZO-a i čl. 18. ZOMO-a)
1. Doprinosi za uplate od 1. siječnja 2014.    
 - mirovinsko osiguranje - I. stup   HR1210010051863000160
HR68 8206 – OIB isplatitelja – oznaka
izvješća JOPPD (5 zn.)
 - zaštita zdravlja na radu   HR1210010051863000160
HR68 8656 – OIB isplatitelja – oznaka
izvješća JOPPD (5 zn.)
DOPRINOSI ZA POSLOPRIMCE ČIJI POSLODAVCI IMAJU SJEDIŠTE U OSTALIM ZEMLJAMA ČLANICAMA EU
1. Doprinosi za obvezna osiguranja HR68 8095 – OIB obveznika uplate HR1210010051863000160
DOHODAK OD IMOVINE
1. Porez i prirez na dohodak Račun grada/općine prebivališta poreznog HRxx100100517yyy1200k
obveznika npr. Zagreb
  HR1110010051713312009
 - dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava koji se plaća po
rješenju PU (čl. 27. st. 5. Zakona)
68 1635 – OIB primatelja  
 - dohodak od imovinskih prava (čl. 27. st. 4. Zakona) 68 1546 – OIB primatelja
 - dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i or-
ganiziranja i kampova koji se utvrđuje paušalno (čl. 27. st. 4. i čl. 44. st. 2. Zak.)
68 1511 – OIB primatelja
 - dohodak od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretni-
na koji se plaća po rješenju Porezne uprave (čl. 27. st. 2. Zakona)
68 1503 – OIB primatelja
1.1. Porez i prirez na dohodak za uplate od 1. siječnja 2014. Račun grada/općine prebivališta poreznog HRxx100100517yyy1200k
 - po osnovi dohotka od imovinskih prava obveznika npr. Zagreb
  HR1110010051713312009
PO i FO HR68 1929 - OIB isplatitelja -  
oznaka izvješća JOPPD (5 zn.)
DOHODAK OD KAPITALA
1. Porez i prirez na dohodak Račun grada/općine prebivališta poreznog HRxx100100517yyy1200k
obveznika npr. Zagreb
  HR1110010051713312009
 - dohodak od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu (čl.
51. st. 4. i 5. u svezi s čl. 30. st. 11. Zakona)
68 1570 – OIB primatelja  
 - dohodak po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika dodjelom i op-
cijskom kupnjom vlastitih dionica trgovačkih društava (čl. 30. st. 4. Zakona)
68 1600 – OIB primatelja
 - dohodak od kamata  68 1597 – OIB primatelja
 - dohodak od izuzimanja i korištenja usluga članova trgovačkih društava
za privatne potrebe (čl. 30. st. 2. Zakona)
68 1589 – OIB primatelja
1.1. Porez i prirez na dohodak za uplate od 1. siječnja 2014. Račun grada/općine prebivališta poreznog HRxx100100517yyy1200k
 - po osnovi dohotka od kapitala obveznika npr. Zagreb
  HR1110010051713312009
PO i FO HR68 1910 - OIB isplatitelja -  
oznaka izvješća JOPPD (5 zn.)
DOHODAK OD OSIGURANJA
1. Porez i prirez na dohodak Račun grada/općine prebivališta poreznog HRxx100100517yyy1200k
obveznika npr. Zagreb
  HR1110010051713312009
 - dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od
slobodnih zanimanja i na dohodak od poljoprivrede i šumarstva koji se
utvrđuje paušalno (čl. 44. st. 1. i 5. Zakona)
68 1449 – OIB  
   - dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja i na dohodak od poljoprivrede i šumarstva (čl. 17. i 18. Zakona) 68 1430 – OIB primatelja
 - po godišnjoj prijavi  68 1619 – OIB primatelja
POREZ NA DOBIT
1. Porez na dobit Račun grada/općine sjedišta poduzetnika/ HRxx100100517yyy1606k
prebivališta poduzetnika npr. Zagreb
  HR5510010051713316067
PO i FO  
68 1651 – OIB
2. Porez na dobit po odbitku Račun grada/općine sjedišta poduzetnika/ HRxx100100517yyy1606k
prebivališta poduzetnika npr. Zagreb
  HR5510010051713316067
 - naknada za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva  68 1660 – OIB  
 - usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorske
usluge i dr.
68 1678 – OIB
 - dividende i udjeli u dobiti  68 1686 – OIB
 - kamate  68 1694 – OIB
 - na usluge plaćene osobama koje imaju sjedište izvan EU, a u kojima je
opća ili prosječna stopa oporezivanja dobiti niža od 12,5% 
68 1864 – OIB
3. Porez po tonaži broda (čl. 429. Pomorskog zakonika) Račun grada/općine sjedišta poduzetnika/ HRxx100100517yyy1606k
prebivališta poduzetnika npr. Zagreb
  HR5510010051713316067
68 1961 - OIB  
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)
1. Porez na dodanu vrijednost (PDV)   HR1210010051863000160
PO i FO 68 1201 – OIB  
 - pri uvozu na uplate preko računa 845  68 1210 – OIB
 - na usluge poduzetnika  68 1228 – OIB
 - povrat PDV-a stranim poduzetnicima iz EU - VAT refund
(čl. 68. Zakona o PDV-u) 
68 1236 – OIB
POSEBNI POREZI
1. Posebni porezi   HR1210010051863000160
 - osobni automobili PO i FO 68 1040 – OIB  
 - naftni derivati 68 1058 – OIB
 - alkohol 68 1066 – OIB
 - pivo 68 1074 – OIB
 - bezalkoholna pića 68 1082 – OIB
 - duhanski proizvodi 68 1090 – OIB
 - kava 68 1104 – OIB
 - luksuzni proizvodi 68 1112 – OIB
 - premije osiguranja od automobilske odgovornosti 68 1120 – OIB
 - kasko osiguranje 68 1139 – OIB
GRADSKI I OPĆINSKI POREZI
1. Porezi grada/općine Račun za redovno poslovanje grada/općine npr. Zagreb
  HR3423600001813300007
 - porez na potrošnju PO i FO 68 1708 – OIB  
 - kuće na odmor 68 1716 – OIB
 - reklame 68 1724 – OIB
 - tvrtke/naziv 68 1732 – OIB
 - korištenje javnih površina 68 1740 – OIB
 - neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište 68 1759 – OIB
 - neiskorištene poduzetničke nekretnine 68 1767 – OIB
 - neizgrađeno građevinsko zemljište 68 1775 – OIB
NAKNADE ZA ŠUME
Općekorisne funkcije šuma   HR8210010051700055099
PO 67 OIB – godina na koju se odnosi  
uplata (4 zn.)
Šumski doprinos Račun za redovno poslovanje grada/općine npr. Zagreb
  HR3423600001813300007
PO i FO 68 7714 – OIB  
MINERALNE SIROVINE
Naknada za eksploataciju Račun za redovno poslovanje grada/općine npr. Zagreb
  HR3423600001813300007
PO i FO 68 5827 – OIB  
Naknada za područje posebne državne skrbi Račun grada/općine prema Zakonu o
PPDS
PO i FO 67 OIB
DOPRINOS HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI
Članarina HGK   HR8510010051700052620
67 OIB – oznaka poduzeća – mjesec/godina (4 zn.)  
- kod oznake poduzeća upisuje se: 002 –
mali, 003 – srednji, 004 - veliki
Doprinos HGK   HR4910010051700052783
67 OIB – 001 – mjesec/godina (4 zn.)  
DOPRINOS HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI
Paušalni iznos Račun grada/općine HRxx100100517yyy5236k
  npr. Zagreb
PO i FO 67 OIB HR3810010051713352360
Doprinos od dohotka, dobiti ili plaće Račun grada/općine HRxx100100517yyy5241k
  npr. Zagreb
PO i FO 67 OIB HR5110010051713352417
ČLANARINE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
Članarine turističkim zajednicama Račun grada/općine u kojem je sjedište HRxx100100517yyy2715k
turističke zajednice npr. Zagreb
  HR7510010051713327153
PO i FO 67 OIB  
SPOMENIČKA RENTA
Direktna spomenička renta

Račun grada/općine gdje je renta ubrana

HRxx100100517yyy2869k
  npr. Zagreb
PO i FO 67 OIB HR1110010051713328693
Indirektna spomenička renta Račun grada/općine gdje je renta ubrana HRxx100100517yyy2870k
  npr. Zagreb
PO i FO 67 OIB HR9110010051713328708