Log in

Blagajnički maksimum

Stupanjem na snagu Zakona o fiskalizaciji svaki poslovni subjekt dužan je donijeti odluku o blagajničkom maksimumu.
Obzirom na kategorizaciju veličine poduzetnika po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 03/07, 53/12) blagajnički maksimum iznosi:

  • mikro subjekti i fizičke osobe - do 10.000 kn
  • mali subjekti - do 30.000 kn
  • srednji subjekti - do 50.000 kn

Cijelu uputu možete pročitati na stranicama Porezne uprave na ovoj poveznici.

Primjer odluke o blagajničkom maksimumu možete skinuti na ovoj poveznici.