Log in

eServisi državne uprave

eServisi državne uprave:
• e-OBRT je elektronička usluga koja omogućuje upis podataka potrebnih za pokretanje postupka osnivanja obrta.
• e-Mirovinsko – Usluga e-PRIJAVE iz sustava e-MIROVINSKO Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje omogućuje poslodavcima, obveznicima podnošenja prijave na mirovinsko osiguranje.
• e-PDV je usluga Porezne uprave koja svim obveznicima poreza na dodanu vrijednost omogućuje dostavu podataka o periodičnom obračunu PDV-a za određeno obračunsko razdoblje.
• Usluga e-REGOS omogućuje predaju elektronički potpisanog Obrasca R-Sm putem Interneta u sustav REGOS-a u FINA-i.
• e-Katastar – Preglednik katastarskih podataka služi za uvid u središnju bazu postojećih katastarskih podataka Republike Hrvatske koja se vodi u Središnjem uredu Državne geodetske uprave.
• HITRO.HR Na ovom mjestu možete dobiti sve informacije i obaviti većinu potrebnih radnji za osnivanje trgovačkog društva i otvaranje obrta.