Log in

Umjetna inteligencija - AI u računovodstvu

Već duže vremena pojavljuje se teza kako će neka zanimanja zamijeniti umjetna inteligencija, a posebice u kontekstu AI u računovodstvu. Već sada je primjetno nerazumijevanje procesa digitalizacije i odmaka od papirnatog formata poslovanja i poslovnih knjiga, od strane etabliranih stručnjaka starije generacije, koji se ne mogu nositi s promjenama koje nosi digitalizacija.

Primjerice autori kontnog plana (koji se koristi u više/manje standardiziranim izdanjima, iako nije propisano da se mora) ne percipiraju kako zamjenama i prepravcima opisa konta koja su odavno u primjeni - utječu na vjerodostojnost i povijesne podatke o knjiženjima u Cloud varijantama softwarea – te u biti onemogućavaju automatizaciju i strojno učenje u području računovodstva za svoje korisnike (moglo bi se postaviti i pitanje namjerno ili slučajno?)

Pa se tako otvara pitanje, a obzirom da se pojam retrogradnih prepravaka bilo kakvih podataka prethodnih godina uglavnom javlja u negativnom kontekstu – kako se po pitanju kontnog plana došlo do toga da je u računovodstvu retrogradne prepravke opisa konta poželjno raditi?

Ili je idejni koncept bio da se u istom softwareu za jednu tvrtku npr. konto 2303 koristi za Obveze za darove i potpore (božićnice i sl.), a za drugu tvrtku isti taj konto 2303 za Nadoknade troškova i naknade (prijevoz na posao i sl.) – što u novijim generacijama softwarea stvara velike dodatne troškove i projektiranja sustava i programiranja koji će neutralizirati takve mane osnovnog jezika za rad, a to je kontni plan.

Kolege koji rade u desktop varijantama starijih programa možda neće pojmiti razmjer problema dok god ne budu prisiljeni prijeći na online varijante softwarea.

Pretpostavka da je za svakog mikro poduzetnika moguće imati drugačiji, custom kontni plan ili drugačiju shemu kontiranja za isti poslovni događaj, je pogrešna iz razloga jer je to jednostavno preskupo za poduzetnika koji nije imao niti za temeljni kapital veći od 1€.

Dakle, generacijski jaz već postoji i oni koji neće razumjeti nove trendove neće ih moći ni pratiti. Za mikro poduzetnike koji imaju svega nekoliko tipova poslovnih promjena tijekom poslovne godine, i umjetna inteligencija će znati iskontirati poslovne događaje i oni si niti neće moći priuštiti puno više od toga.

Vrhunske stručnjake moći će si priuštiti veći poduzetnici, koji će ih moći platiti. Isto kao što si više svatko ne može priuštiti odijelo po mjeri, nego nosimo konfekcijska - tako će se u budućnosti koristiti i "konfekcijska" knjiženja bez previše kreativnosti i "majstorstva".

Stručnjaci svake profesije postati će vjerojatno traženi i endemična vrsta kao što su već sada pravi majstori svog zanata traženiji od diplomanta bilo koje struke, te će doći do još veće specijalizacije i polarizacije. Oni koji nisu ulagali u svoje znanje i visoku stručnost, AI će pregaziti, a deplasirati će i školski sustav u ovom obliku u kojem sada postoji i nije se bitno mijenjao od prošlog stoljeća - te su smjerovi financija i računovodstva loše koncipirani i radi toga nepopularni, uz još uvijek itekako forsirano učenje na pamet, koje dokazano smanjuje kapacitet i brzinu savladavanja novih spoznaja i kreativnost, odnosno zaglupljuje.
U memoriranju činjenica AI će nas naravno nadmašiti, jer se već sada ne možemo nositi sa računalnim memorijama, kvantnim računalima i drugim dostignućima tehnike, a niti trebamo - nego se moramo koristiti svom tehnikom i dostupnim izvorima podataka i znanja, uključujući u školama, fakultetima (uključujući na ispitima) itd. A ako budemo iskreni pa si priznamo da činjenično znanje ustvari nije znanje u pravom smislu, manje ćemo zazirati od korištenja tehnike i svih dostupnih alata, pa i AI alata za rad - koji nam trebaju biti saveznici u smanjenju administrativnih troškova i nižoj cijeni online knjigovodstva.