Log in
Izdvojeno:

Odluka o otpisu potraživanja prema fizičkim osobama - obrtnicima

U nastavku dajemo primjer odluke o otpisu potraživanja prema dužnicima fizičkim osobama.

ODLUKA

o otpisu potraživanja

Ovom Odlukom se sukladno zakonskim propisima utvrđuje otpis dospjelih potraživanja na porezno nepriznate rashode, a koja nisu naplaćena do ____________________ god.

Br.računa Dospijeće Kupac OIB Za uplatu Već plaćeno Ostaje za uplatu

Zadovoljeni su sljedeći uvjeti:

  • od dana dospijeća do kraja poreznog razdoblja proteklo je više od 3 godine te je potraživanje zastarjelo (ili je od dana dospijeća do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a manje od 3 godine)
  • potraživanje nije naplaćeno do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave;
  • potraživanje je bilo prethodno iskazano kao prihod;
  • dužnici su obrtnici obveznici poreza na dohodak, ili kupci građani za potraživanja iznad 200 kn

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

U ........................................, dana .................................

Direktor:

..................................................

potpis i štambilj

Potraživanja od nepovezanih fizičkih osoba čiji dug nije nastao po osnovi obavljanja djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, otpisuju se kao porezno prizati rashod ako ukupno utvrđeno potraživanje po pojedinoj osobi na zadnji dan poreznog razdoblja ne prelazi iznos od 200 kn (npr. 2 računa po 100 kn mogu se otpisati, ali u slučaju 2 računa po 200 kn niti jedan se ne može otpisati).

Ukoliko dužnik u pismenoj formi izjavi vjerovniku da je ispravio pretporez u svojim knjigama, odnosno da je uvećao obvezu prema državi za PDV iz neplaćenih faktura, vjerovnik samo u tom slučaju smije umanjiti svoju obvezu PDV-a po tim fakturama, u protivnom bez obzira na Odluku o otpisu navedeno nije moguće.

Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama.

Izjava o prihvaćanju "Cookie-a". Ova stranica koristi internetske "kolačiće" i slične tehnologije. Više informacija

Prihvaćam