Log in

Porezno priznati troškovi

 • Dnevnica za tuzemstvo od 170 kn, ako ste na putu proveli više od 12 sati, odnosno 85 kn ako ste na putu proveli više od 8 sati
 • Terenski dodatak za tuzemstvo 170 kn, a za inozemstvo 250 kn na dan
 • Naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 2 kn/km
 • Iznos otpremnine zbog odlaska u mirovinu 8000 kn
 • Iznos otpremnine zbog poslovno uvjetovanih razloga  se utvrđuje kao umnožak 1/3 prosječne bruto plaće primljene u zadnja 3 mjeseca i broja navršenih godina rada kod toga poslodavca. Iznos otpremnine ne može biti veći od 6 prosječnih mjesečnih plaća, a isto tako je utvrđen maksimalni iznos po godini koji se u troškove može priznati do visine 6400 kn po godini.
 • Dar djetetu  do navršene 15 godine  600 kn
 • Dar djelatniku u naravi 400 kn jedanput godišnje
 • Dar djelatniku u novcu na ime božićnice ili neke druge naknade  2500 kn godišnje
 • Jubilarne nagrade djelatnicima od 1500 za 10 godina staža do 5000 kn za 40 godina staža
 • Naknadu obitelji zbog smrti djelatnika do 7500 kn
 • Naknadu djelatniku zbog smrti člana obitelji do 3000 kn
 • Naknadu djelatniku na bolovanju dužem od 90 dana do 2500 kn jedanput godišnje
 • Dar za novorođeno dijete djelatnika do 3326 kn
 • Stipendije i nagrade učenicima do 1600 kn mjesečno
 • Isplate učenicima i studentima posredstvom učeničkih i studentskih udruga mogu iznositi do 50.000 kn godišnje
 • Osobni odbitak za članove obitelji koji nemaju vlastite  prihode , a to mogu osim djece i bračnog supružnika,  biti i vlastiti roditelji ili roditelji bračnog supružnika