Log in

Posao (4)

PLAĆE U KNJIGOVODSTVU

Prvi interes posloprimaca obično su plaće. Može se generalno reći da plaće samostalnih stručnih suradnika za računovodstvo bez obzira na razinu stručne spreme, mogu biti veće i od plaća pravnika u državnoj upravi. No, zaposlenici državne uprave teško da će ikada doći do razine plaće voditelja računovodstva, čak i pred kraj radnog staža. Ali za postati samostalan i stručna osoba potrebno je steći radnog iskustva najmanje koliko i u većini zanimanja za polaganje stručnog, a taj period može biti i bitno duži obzirom na neprilagođenost studijskih programa potrebama poslovnog sektora. Za poslove za koje navedu da su kompetentni i imaju prakse, odabrani kandidati prolaze testiranje, a u najavi je i zakonska obaveza licenciranja, stoga pazite da znanja i iskustvo u prijavi opišete realno.

Ukoliko u kandidacijskom upitniku navedete da ne znate raditi niti polovicu od navedenih poslova, to ne znači da ne možete početi s radom i osposobljavanjem npr. kroz  stručno osposobljavanje, osposobljavanje na radnom mjestu, praksu, studentski rad, na poslovima asistenta itd., te napredovati kroz vrijeme stjecanjem iskustva. Stoga je važno da osposobljavanje odaberete u onoj struci u kojoj želite raditi, i da pokažete interes da se zadržite na tome mjestu u kontinuitetu dovoljno dugo da savladate osnove i u konačnici dođete do željene plaće. Velika je vjerojatnost da puno brže možete ostvariti veću plaću na nekim poslovima niže razine složenosti u npr. nekom trgovačkom centru ili proizvodnji, nego što je plaća ili naknada za vrijeme entry level poslova i osposobljavanja u financijama (bez obzira ide li ona na teret HZZ-a, ili na teret poslodavca koji u Vama vidi potencijal). Stoga je važno da budete sigurni što želite i s kojim ciljem prolazite početne faze učenja kroz rad i svojeg ulaganja u stjecanje praktičnog iskustva. Stručna sprema ili potencijal osobe nije garancija vještina i znanja, dok se iste ne potvrde kroz radno okruženje. Dakle, ako spadate u niže navedene skupine s radnim iskustvom 1-5 godina ili bez iskustva, ne bi trebalo napominjati da nije realno očekivati plaću osobe koja ima 10+ god. radnog iskustva (i koju uljudno svakodnevno zatrpavate pitanjima ili očekujete da pomaže u ispravcima Vaših grešaka). Isto tako nije realno na poziciji početnika tražiti plaću koju očekujete kroz par godina. Tržište rada je slobodno, i ako ćete tada smatrati da niste adekvatno valorizirani, puno lakše ćete naći novi posao, obzirom da se čak i tajnice lakše zapošljavaju ako imaju neka praktična predznanja o financijama i knjigovodstvu, isto tako i asistenti, administratori i sl. No, u obrnutom slučaju je malo drugačija situacija i teže je napraviti prijelaz.

https://www.mojaplaca.hr/placa/ekonomija-financije-racunovodstvo/mladi-racunovoda

Želimo osobe koje će u našem timu ostati dugo i razvijati se osobno i profesionalno, stoga Vas molimo da se ne javljate ukoliko niste sigurni da je upravo to posao koji želite u dugoročnom smislu.

Radimo s odabranim klijentima, a također i odabranim kadrovima koji mogu pratiti smjerove novih tehnologija.

Stručni suradnik za knjigovodstvene i kadrovske poslove (m/ž)

Prijave na natječaj zaprimaju se putem niže navedenog Upitnika. Pitanja iz Upitnika služe za što adekvatniji raspored poslova i radnih mjesta, ili dodjelu mentora po potrebi za početnike, te se ne očekuje da djelatnici na jednostavnijim radnim mjestima trebaju imati istu razinu znanja kao stariji kolege, o čemu također ovise i plaće, bez obzira na formalno obrazovanje. No, stoga tražimo djelatnike koji su spremni uložiti potrebno vrijeme u unapređenje svojih kompetencija i znanja, kako bi u konačnici suvereno vladali poslom za koji su zaduženi.

Svi koji imaju odgovarajuća znanja te kompetentno i efikasno vladaju poslom, u pravilu rijetko trebaju ostajati prekovremeno. U periodu uvođenja u rad, edukacije se održavaju u popodnevnim satima, za one koji iskažu interes i potrebu. Nakon početnog perioda, zapošljavamo na neodređeno, isplaćujemo regres, uskrsnicu, božićnicu, darove za djecu, a isplata plaća je uvijek 1. radni dan u mjesecu. A nakon uspješne poslovne godine, svima koji su savjesno i efikasno obavljali svoj posao, te su u radnom odnosu na neodređeno (a to je većina), isplaćujemo i 13. plaću. S druge strane očekujemo interes za posao, temeljito i efikasno obavljanje istog i nadogradnju znanja u skladu s potrebama struke. Mogući su dogovori oko godišnjeg odmora, radnog vremena u slučaju posebnih obveza (djeca, zdravstveni pregledi) i sl.. Kao poslovna podrška djelujemo kroz poslovnicu u Splitu te u Tehnološkom parku Varaždin (uz poneke beneficije i za naše djelatnike poput besplatnog parkinga, nekada i bazena i sl.). Složene i rijetke situacije, problematični klijenti i sl. rješavaju se u dogovoru sa starijim kolegama koji imaju ovlasti i načine rješavanja, ili prosljeđuju nadređenima. Ne očekujemo od novozaposlenih rješavanje nemogućih situacija, obzirom da je to uloga vodstva svake tvrtke. Stoga su za one koji na znatan dio pitanja iz upitnika odgovore negativno, predviđene početničke pozicije za osposobljavanje, ukoliko su njihova očekivanja u vezi naknada/plaća u skladu s prezentiranim znanjima i vještinama, bez obzira traže li osposobljavanje na teret HZZ-a ili se nadaju Poslodavcu koji će snositi taj trošak.

No, ako ste trenutno zaposleni sa zadovoljavajućom plaćom, ali želite promijeniti posao i djelatnost u kojoj radite, na novom poslu vjerojatno ćete kretati od početnih pozicija na kojima plaće sigurno ne mogu biti kao na radnom mjestu na kojem ste se već dokazali. Stoga je preporuka da u navođenju početnih želja i očekivanja budete realni, koliko god to smatrate poslom na kojem biste jednoga dana mogli ostvariti svoj potencijal. Isto tako i mi nastojimo biti realni u očekivanjima od kandidata oko konkretno primjenjivih znanja nakon studija, pa čak i računovodstvenog smjera.

A za one sa 5+ godina radnog iskustva, koji uz to u nižem upitniku prepoznaju koja su to trik pitanja i na njih odgovore smisleno, imamo raspoloživa radna mjesta sa odgovarajućim stupnjem složenosti na kojima se traže veće kompetencije.

Posao koji ćete raditi je zahtjevan, ali uz dobru organizaciju, sistematičnost, sklonost uočavanju detalja, logiku i temeljitost - savjesno i efikasno obavljen posao uvijek je na osobno zadovoljstvo i zadovoljstvo tima. Uz nastojanje nadređenih da raspored poslova bude u skladu sa rasporedom rokova, te tako i razina stresa svedena na najmanju moguću mjeru (koliko god se ta riječ u novije vrijeme koristi i u pozitivnoj konotaciji), svjesni smo da u poslovima računovodstva navedeno možemo izbjeći jedino dobrom organizacijom. Nećemo Vas zvati nakon završetka radnog vremena, te nastojimo da svoje privatno vrijeme možete imati samo za sebe. Želimo osobe koje će u našem timu ostati dugo i razvijati se osobno i profesionalno, stoga Vas molimo da se ne javljate ukoliko niste sigurni da je upravo to posao koji želite u dugoročnom smislu.

Pratimo pokazatelje učinkovitosti, pravovremenog, točnog i stručnog obavljanja poslova, pridržavanja rokova i točnosti informacija, te raspored poslova ovisi o navedenom.

Uvijek smo otvoreni i za prijave svih onih koji imaju motivaciju za posao ili učenje i osposobljavanje preko neke od mjera HZZ-a, bez obzira imamo li trenutno aktivan natječaj. Za one koji razmišljaju o tečaju knjigovodstva, preporuka je da prvo provjere mogućnosti uvođenja u rad putem mjere HZZ-a po nazivom Osposobljavanje na radnom mjestu (što nije sinonim za stručno osposobljavanje), jer svako osposobljavanje u realnom radnom okruženju ima sasvim drugačiju vrijednost u odnosu na bilo koji tečaj knjigovodstva. Naravno pod uvjetom da uspiju pronaći poslodavca koji je voljan osigurati i opremiti radno mjesto i posvetiti svoje vrijeme obučavanju nekoga 3 ili 6 mj. Za kandidate koji ne vladaju samostalno niti polovinom niže navedenih poslova iz upitnika, pohađanje osposobljavanja na radnom mjestu moguće je i kod nas.
 
O temi plaća u knjigovodstvu možete pročitati na ovom linku. Kada dođete do faze da možete samostalno raditi poslove iz nižeg upitnika, i mi kao poslodavac valorizirati ćemo Vaš rad sukladno kompetencijama u preuzetim poslovima.
 
Skrećemo pažnju da je u upitniku nekoliko trik pitanja, po kojima ocjenjujemo pronicljivost kandidata. Prijave izvan nižeg upitnika, na email i sl. ne zaprimamo.

Da biste mogli popunjavati Google obrasce, morate biti prijavljeni u Google account (Gmail i sl.).

  • Published in Posao

Stručni suradnik za opće i kadrovske poslove

Za poslove stručnog suradnika za opće i kadrovske poslove, pozvani su kandidati ekonomskoj usmjerenja te upravni pravnici sa stručnog poreznog studija.

Za osobe bez radnog iskustva, moguće je i osposobljavanje na radnom mjestu. Temu vezanu uz plaće navedenih radnih mjesta možete pročitati iznad.

Da biste mogli popunjavati Google obrasce, morate biti prijavljeni u Google account (Gmail i sl.).

 

  • Published in Posao

Asistent za kadrovske i knjigovodstvene poslove

RADNI ODNOS NA ODREĐENO/NEODREĐENO

Za radno mjesto na kadrovskim i knjigovodstvenim poslovima, pozvani su kandidati ekonomskog usmjerenja te upravni pravnici sa stručnog poreznog studija (https://www.pravo.unizg.hr/veleuciliste/studij/strucni_porezni_studij). Raspored poslova, pozicija i plaća ovisi o prezentiranim vještinama i kompetencijama, a kandidati bez dovoljno iskustva mogu početi na jednostavnijim poslovima ili kroz osposobljavanje na radnom mjestu. Ako ste trenutno zaposleni sa zadovoljavajućom plaćom, ali želite promijeniti posao i djelatnost u kojoj radite, na novom poslu krećete od početnih pozicija na kojima plaće sigurno ne mogu biti kao na radnom mjestu na kojem ste se već dokazali. Stoga je preporuka da u navođenju početnih želja i očekivanja budete realni, koliko god to smatrate poslom na kojem biste jednoga dana mogli ostvariti svoj potencijal. Isto tako i mi nastojimo biti realni u očekivanjima od kandidata oko konkretno primjenjivih znanja nakon studija, pa čak i računovodstvenog smijera.

U upitniku su 2 trik pitanja, po kojima ocjenjujemo pronicljivost kandidata.

Da biste mogli popunjavati Google obrasce, morate biti prijavljeni u Google account (Gmail i sl.).

 > OBRAZAC ZA PRIJAVU


 

RAD PREKO STUDENT SERVISA / PRAKSA

Za rad preko Student servisa ili praksu mogu se prijaviti apsolventi, odnosno osobe završnih godina preddiplomskog ili diplomskog studija. Kandidati koji pokažu visoki interes i potencijal za savladavanje navedenih poslova, najčešće mogu nastaviti kod nas i osposobljavanje. Pitanja iz Upitnika su informativne prirode, te se od početnika ne očekuje poznavanje svih navedenih područja.

Da biste mogli popunjavati Google obrasce, morate biti prijavljeni u Google account (Gmail i sl.).

> OBRAZAC ZA PRIJAVU


 

OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU

Stručno osposobljavanje namijenjeno je mladim visokoobrazovanim nezaposlenim kandidatima, kojima program omogućava da tijekom godinu dana rada steknu praktična i primjenjiva znanja i kompetencije za samostalno vođenje administracije i back officea manjih i srednjih tvrtki, te knjigovodstvenim poslovima.

Rad uključuje iskustvo sa konkretnim klijentima i tvrtkama uz pomoć i nadzor mentora te cijelog tima. U slučaju da postoji otvoreno radno mjesto, a polaznik pokaže vrhunski učinak i odgovornost prema dodijeljenim poslovima u skladu s očekivanjima, moguće je zapošljavanje nakon završetka programa.

Kakve polaznike tražimo:
Mlade, visokomotivirane osobe za poslove eKnjigovodstva i IT tehnologija, koje unatoč uspješno završenom školovanju, do sada nisu imale priliku zaposliti se. Priliku za rad na složenijim poslovima pružamo onima koje odlikuje želja za ostvarivanjem vrhunskih rezultata, odgovornost prema radnim zadacima i želja za unapređenjem vlastite efikasnosti i kompetencija.

Stručno osposobljavanje moguće je za kandidate sljedećih kvalifikacija i usmjerenja:

- Ekonomska usmjerenja

- Primjena informacijske tehnologije u poslovanju

- Upravni pravnici porezne struke

- Upravni pravnici javne uprave (uz predznanja iz srednje ekonomske)

HZZ trenutno ima i nove mjere poput osposobljavanja na radnom mjestu (do max 6 mj.), pripravništva itd., a uvijek je moguće poslati i otvorenu molbu.

Uz odgovarajuće predznanje iz srednje ekonomske, osposobljavanje na radnom mjestu je moguće i prije završetka fakulteta.

Da biste mogli popunjavati Google obrasce, morate biti prijavljeni u Google account (Gmail i sl.). 

> OBRAZAC ZA PRIJAVU


 

  • Published in Posao

Izjava o zaštiti osobnih podataka potencijalnih kandidata za zapošljavanje

Informacije o identitetu i kontakt podacima voditelja obrade

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka od strane društva VALDEZ d.o.o.

Kontakt podaci društva: , Tel: 042/500 499.

Za potrebe ove izjave pojam „ispitanik“ ili „kandidat„ će se koristiti i u odnosu na osobu muškog spola, kao i u odnosu na osobu ženskog spola kao rodnopravne, ravnopravne i jednakovrijedne osobe, te se isto ne smatra rodnom diskriminacijom. Ispitanik je pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose te čiji se identitet može utvrditi ili čiji je identitet utvrđen.

Način i svrha obrade osobnih podataka

Ako nam dostavite otvorenu zamolbu za posao ili zamolbu temeljem oglašenog slobodnog radnog mjesta, putem naših internetskih stranica ili putem alternativnih kanala (primjerice portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta), primate na znanje da će se svi osobni podaci koje ste nam dostavili u svojem zahtjevu/zamolbi za posao odnosno kao privitak istome, u svrhu dokazivanja o ispunjenju Vaših radnih i stručnih kvalifikacija, obrađivati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka kako bi proveli selekcijski odabir kandidata ili poduzeli potrebne radnje na
Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.

Osobne podatke prikupljamo izravno od Vas kada se prijavite za neku otvorenu ili željenu poziciju unutar VALDEZ d.o.o., primjerice: identifikacijske podatke, kontakt podatke, podatke o radnom iskustvu, podatke koji se odnose na profesionalne okolnosti te u pojedinim slučajevima, a propisano posebnim propisima, i podatke o kažnjivim osudama i prekršajima. U pojedinim slučajevima možemo prikupljati Vaše osobne podatke i od trećih strana, kao što su reference prethodnih poslodavaca. Iste podatke prikupljamo i obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa upravljanja ljudskim potencijalima kako bi identificirali i procijenili idealnog kandidata, osigurali naše poslovanje u skladu sa važećim propisima i zakonima, te u svrhe postavljanja i obrane naših pravnih zahtjeva. Imamo opravdani interes za pohranom Vaših osobnih podataka i po završetku selekcijskog odabira kako bismo Vas, u okviru našeg programa zapošljavanja, uzeli u obzir prilikom zapošljavanja na mogućim budućim radnim pozicijama. Osobne podatke briše po završetku selekcijskog postupka, a najkasnije u roku od 6 mjeseci.

Molimo Vas da u dokumentaciji koju nam šaljete ili ćete učitati na portal specijaliziran za oglašavanje slobodnih radnih mjesta ne navodite posebne kategorije osobnih podataka kao što su osobni podaci o rasnom ili etničkom podrijetlu, političkom, vjerskom ili filozofskom uvjerenju, članstvo u sindikatu, podaci koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju. Iste podatke ne tražimo i nećemo ih prikupljati, osim ukoliko to od nas ne zahtjeva primjenjivi propis.

Drugi primatelji osobnih podataka ispitanika

Primate na znanje da se u redovnom provođenju selekcijskog odabira kandidata, Vaši osobni podaci otkrivaju zaposlenicima unutar Valdez d.o.o. zaduženima za upravljanje ljudskim potencijalima te voditeljima organizacijskih jedinica za koje podnosite zamolbu odnosno zahtjev za zaposlenje, a ukoliko ste zamolbu podnijeli putem portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta, i zaposlenicima istog izvršitelja.

Vremensko razdoblje pohrane osobnih podataka

Ako prihvatite zaposlenje, svi relevantni osobni podaci prikupljeni tijekom selekcijskog perioda će postati dio evidencije zaposlenika i čuvat će se trajno sukladno posebnim propisima. Ako Vas ne zaposlimo, Vaši osobni podatci bit će pohranjeni tijekom vremenskog intervala od 6. mjeseci nakon provedenog selekcijskog odabira, a potom i trajno brisani, osim ukoliko ne postoji druga pravna osnova za obradom istih podataka. Voditelj obrade, prema procjeni ima pravo brisati podatke i odmah nakon završetka natječaja.

Prava ispitanika

1. Pravo na pristup osobnim podacima: Imate pravo od nas zatražiti informacije o Vašim osobnim podatcima koje društvo VALDEZ d.o.o. obrađuje, pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen.

2. Pravo na ispravak osobnih podataka: Ukoliko su pohranjeni Vaši osobni podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka davanjem dodatne izjave i pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen. Odgovorni ste za davanje ispravnih osobnih podataka dotičnom društvu VALDEZ d.o.o..

3. Pravo na brisanje osobnih podataka: Ukoliko dokažete da razlozi zbog kojih se obrađuju Vaši osobni podaci više nisu legitimni, ni potrebni s obzirom na svrhu u koju su prikupljeni ili razumni pod dotičnim okolnostima, odgovarajući osobni podaci će biti brisani, ukoliko to ne brane važeći pravni propisi, ili se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose odnosno ako su nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

4. Pravo prigovora na obrade osobnih podataka temeljene na legitimnom interesu voditelja obrade: Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga koji se odnose na Vaše interese te temeljna prava i slobode, a u odnosu na one obrade osobnih podataka koje se temelje na našem legitimnom interesu. Dostaviti ćemo Vam tada dostaviti obavijest o tome nadilaze li, po provedenom ispitivanju, naši legitimni interesi Vaše posebne razloge, te ako dokažemo da postoje naši uvjerljivi legitimni razlozi za obradom osobnih podataka koji nadilaze Vaše posebne interese, prava i slobode ili je to nužno zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, iste podatke ćemo u tu svrhu obrađivati, a u protivnom, više nećemo obrađivati iste podatke u odnosnu svrhu.

5. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Imate nam pravo podnijeti prigovor te svakako imate pravo na podnošenje prigovora i Agenciji za zaštitu osobnih podataka odnosno nadzornom tijelu unutar EU.

6. Zloporaba prava: Imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po Vašem zahtjevu, ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihova učestalog ponavljanja.

7. Pravo na podnošenje upita u svezi sa zaštitom osobnih podataka:

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

, Tel: 042 500 499.

Navedena se prava mogu ostvariti pisanim putem na ili osobno na adresi ureda u Varaždinu, Zagrebačka 89, zgrada Tehnološki park Varaždin.

  • Published in Posao
Subscribe to this RSS feed