Log in

Novi propisi o PDV-u i kasko osiguranje

Novi propisi osim povećanja stope PDV-a na 25%, smanjili su i broj onih koji imaju pravo odbiti pretporez na vozilo ili druga dobra i usluge u svezi s vozilima. Naime, prema odredbi čl. 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (objavljen u narodnim novinama br. 22/2012), porezni obveznik ne može odbiti pretporez za nabavu i najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima, osim ako se radi o osobnim vozilima koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju.
 
Ovim propisom promijenjena je regulativa u pogledu kupnje vozila za osobnu uporabu preko obrta ili trgovačkog društva, što više nije podloga za odbijanje pretporeza, dakle ova skupina poreznih obveznika od sada mora plaćati PDV kod nabavke vozila.
 
Drugim riječima, obrtnici i trgovačka društva su osigurateljima u slučaju štete postali skuplji za 25%,  u odnosu na vrijeme prije uvođenja nove stope i novog ograničenja po gore citiranim propisima. Neki osiguratelji će na ovu zakonsku promjenu vjerojatno reagirati uvećanjem premijske osnovice za iznos PDV-a, kojega sada osiguranici ne mogu odbiti kao pretporez, a to znači da ga i osiguratelji kod naknade šteta ne mogu osiguraniku odbiti.
 
Postupanje osiguratelja sukladno je st. 4. čl. 938. Zakona o obveznim odnosima, koji kaže: „ako je povećanje rizika toliko da bi osiguratelj sklopio ugovor samo uz veću premiju da je takvo stanje postojalo u trenutku sklapanja ugovora, on može ugovaratelju osiguranja predložiti novu stopu premije.“
 
Ako osiguratelj doista zatraži izmjenu ugovora i povećanu premiju, ugovaratelj osiguranja ne mora pristati na novu povećanu premiju. Ako to ne učini u roku od 14 dana od dana  primitka osigurateljeva prijedloga, prema odredbi st. 5. čl. 938. Zakona o obveznim odnosima „ugovor prestaje po samom zakonu.“